Innkalling til møte i instituttstyret onsdag 9. desember 2015 kl. 14:15

Møtet finner sted i håndbiblioteket, rom 534, 5. etasje i Niels Treschows hus.

Til dagsorden:

Orienteringssaker:

O-Sak A: Protokoll fra instituttstyremøtet 4. november 2015

Se protokoll fra møtet 4. november 2015 her.

O-Sak B: Status for utlyste stillinger

  • Førsteamanuensis i jernalderarkeologi. Det kom inn 16 søknader. 5 søkere er invitert til å sende inn vitenskapelige arbeider. Den sakkyndige komiteen består av Andres Dobat, Aarhus Universitet, Elisabeth Nordbladh, Göteborgs Universitet og Lotte Hedeager, IAKH.
  • Førsteamanuensis II i arkeometri og miljøarkeologi. Det kom inn 2 søknader. Den sakkyndige komiteen består av Else Kolstrup, Uppsala universitet, Charlotte Damm, Universitetet i Tromsø og Per Ditlef Fredriksen, IAKH.
  • Førsteamanuensis i konservering. Det kom inn 21 søknader. Sorteringskomiteen inviterte 6 søkere til å sende inn vitenskapelige arbeider. Sorteringskomiteen bestod av Christopher Prescott, Tine Frøysaker og Douwtje van der Meulen, IAKH. Den sakkyndige komiteen består av Christian Degrigny, Haute Ecole Arc de Conservation-restauration, Inger Marie Egenberg, Universitetet i Stavanger og Tine Frøysaker, IAKH.
  • Førsteamanuensis i historiefagets teori og metode. Det meldte seg 13 søkere innen søknadsfristen 30. oktober. Sorteringskomiteen består av Tor Egil Førland, Einar Lie og Veronique Pouillard.
  • Førsteamanuensis i historie knyttet til satsningen Unpacking the Nordic Model. Det meldte seg 16 søkere innen søknadsfristen 30. oktober. Sorteringskomiteen består av Tor Egil Førland, Hilde Henriksen Waage og Finn Erhard Johannessen.

O-Sak C:  Valg til styret for 2016: Valgprotokoll for gruppene midlertidig vitenskapelig ansatte og studenter

Saksdokumenter:
Valgprotokoll av 2.12.2015 fra valgstyret

O-Sak D: Kunngjøring av to stillinger som førsteamanuensis i moderne europeisk historie (etter ca. 1750)

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 1.12.2015 fra instituttleder til instituttstyret
Forslag til kunngjøringstekst
Stillingsplan for IAKH 2014-2017 finner du her.

O-Sak E: Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis i moderne nordamerikansk historie før 1900

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 1.12.2015 fra instituttleder til instituttstyret
Forslag til kunngjøringstekst
Stillingsplan for IAKH 2014-2017 finner du her.

O-Sak F: Tildeling av stipendiatstillinger

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 1.12.2015 fra instituttleder til instituttstyret

O-Sak G: Øvrige orienteringssaker

 

Til behandling i åpent møte:

Sak 32/15: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

Forslag til Vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for møtet 9. desember 2015: ……………………………… og ………………... .


Sak 33/15: Strategisk plan for IAKH 2016-2020

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 2.12.2015
Utkast til strategisk plan av 3.12.2015

Forslag til Vedtak:
Instituttstyret vedtar forslaget til strategisk plan for IAKH.


Eventuelt

Oslo, 3. desember 2015


Tor Egil Førland
Instituttleder                                                                                                                           

                                                                         Katrine Randin
                                                                         administrativ leder

 

Publisert 7. des. 2015 14:11 - Sist endret 7. des. 2015 14:11