Protokoll fra møte i instituttstyret onsdag 1. februar, kl. 15:20-15:40

Møtet fant sted i møterom 252, 2. etasje i P.A. Munchs hus.

Til stede:

Medlemmer: Tor Egil Førland, Unn Pedersen, Hilde Sandvik, Søren Handberg, Julianne Rustad, Nora Birkeland, Alexander Henie Søbakken; Tanja Storsul;
Varamedlem: Marie Amundsen;
Observatører: Per Ditlef Fredriksen; Knut Ivar Austvoll;
Fra administrasjonen: Hanne Katinka Solhaug, Harald Schmedling (referent).
 

Til dagsorden:

Det fremkom ingen merknader til innkallingen. Ingen saker meldt under eventuelt.
 

Orienteringssaker:

O-Sak A: Protokoll fra instituttstyremøtet 12. desember 2016

Se protokoll fra møtet 12. desember 2016 her.

O-Sak B: Status for utlyste stillinger

  • Førsteamanuensis i arkeologi (vikariat). Ved søknadsfristen hadde det meldt seg 15 søkere. Sorteringskomiteen består av Per Ditlef Fredriksen, Sheila Coulson og Søren Handberg.
  • Postdoktor knyttet til prosjektet The Nordic ‘Civil Wars’ in the High Middle Ages. Ved søknadsfristen hadde det meldt seg 10 søkere.
  • Førsteamanuensis i arkeologi (steinalder). Ved søknadsfristen hadde det meldt seg 15 søkere. Sorteringskomiteen består av Per Ditlef Fredriksen, Ingrid Fuglestvedt og Søren Handberg.
  • Doktorgradsstipendiat i arkeologi knyttet til prosjektet Using the Past in the Past. Ved søknadsfristen hadde det meldt seg 6 søkere.
  • Postdoktor i arkeologi knyttet til prosjektet Using the Past in the Past. Ved søknadsfristen hadde det meldt seg 10 søkere.
  • Doktorgradsstipendiat i det sørlige Afrikas arkeologi er utlyst med søknadsfrist 20. mars 2017.
  • Utlysningen av professoratet i klima/miljøhistorie er godkjent av TUV. Stillingen er lyst ut med søknadsfrist 1. juni 2017.


Til behandling i åpent møte:

Sak 01/17: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

Vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for møtet 1. februar 2017: Julianne Rustad og Unn Pedersen.

Sak 02/17: Kunngjøring av fem doktorgradsstipendiatstillinger

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 25.1.2017
Forslag til Kunngjøringstekst

Vedtak:
Instituttstyret godkjenner den fremlagte kunngjøringsteksten og sender den videre til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger. Vedtatt mot en stemme (Hilde Sandvik).
 

Eventuelt

Ingen saker meldt under eventuelt.


Oslo, 1. februar 2016

Tor Egil Førland                                   Julianne Rustad                        Unn Pedersen
instituttleder
 

                                                                                                               Hanne Katinka Solhaug
                                                                                                               administrativ leder

Publisert 2. feb. 2017 10:54 - Sist endret 2. feb. 2017 16:08