Innkalling til møte i instituttstyret onsdag 2. mai 2018 kl. 14:15

Møtet finner sted i håndbiblioteket, rom 534, 5. etasje i Niels Treschows hus.

Til dagsorden:

Orienteringssaker:

O-Sak A: Protokoll fra instituttstyremøtet 11. april 2018

Se protokoll fra møtet 11. april 2018 her.

O-Sak B: Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis i arkeometri/miljøarkeologi
Saksdokumenter:
Utkast til kunngjøringstekst
Stillingsplan 2018-2022

O-Sak C: Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis i kulturarvsarkeologi
Saksdokumenter:
Utkast til kunngjøringstekst
Stillingsplan 2018-2022

O-Sak D: Øvrige orienteringssaker

 

Til behandling i åpent møte:

Sak 11/18: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen
Forslag til Vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for møtet 2. mai 2018: ……………………………… og ………………... .

 

Til behandling i lukket møte:

Sak 12/18 Innstilling til stilling som doktorgradsstipendiat i historie knyttet til prosjektet Towards a Global History of World War II
Saksdokumenter (kun i papirversjon):
Fremleggsnotat av 25.4.2018 fra instituttleder til instituttstyret
Kunngjøring
Innstillingskomiteens forslag til innstilling av 20.4.2018
Utvidet søkerliste
CV og publikasjonslister for de innstilte

Forslag til Vedtak:
Legges frem i møtet.

Sak 13/18 Innstilling til stilling som doktorgradsstipendiat i moderne europeisk historie
Saksdokumenter (kun i papirversjon):
Fremleggsnotat av 25.4.2018 fra instituttleder til instituttstyret
Kunngjøring
Innstillingskomiteens forslag til innstilling av 16.4.2018
Utvidet søkerliste
CV og publikasjonslister for den innstilte

Forslag til Vedtak:
Instituttstyret godkjenner forslaget til innstilling og sender den videre til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger.

Sak 14/18 Innstilling til stilling som førsteamanuensis i arkeologi (steinalder)
Saksdokumenter (kun i papirversjon):
Kunngjøring
Utvidet søkerliste
Intervjukomiteens forslag til innstilling av 25.4.2018
Sakkyndig vurdering av 19.3.2018
Sorteringskomiteens vurdering av 22.11.2017
CV og publikasjonslister for de innstilte

Forslag til Vedtak:
Instituttstyret godkjenner forslaget til innstilling og sender den videre til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger.

Sak 15/18 Innstilling til Professorat i klima- og miljøhistorie
Saksdokumenter (kun i papirversjon):
Kunngjøring
Utvidet søkerliste
Intervjukomiteens forslag til innstilling av 26.4.2018
Sakkyndig vurdering av 6.3.2018
Sorteringskomiteens vurdering av  30.8.2017
CV og publikasjonslister for de innstilte

Forslag til Vedtak:
Instituttstyret godkjenner forslaget til innstilling og sender den videre til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger.


Eventuelt


Oslo, 26. april 2018

 

Tor Egil Førland
Instituttleder                                                                        

                                                                                  Katrine Randin
                                                                                  administrativ leder

Publisert 26. apr. 2018 14:21 - Sist endret 26. apr. 2018 14:23