Innnkalling til møte i instituttstyret onsdag 7. november 2018 kl. 14:15

Møtet finner sted i håndbiblioteket, rom 534, 5. etasje i Niels Treschows hus.

Til dagsorden:

Orienteringssaker:

O-Sak A: Protokoll fra instituttstyremøtet 17. oktober 2018

Se protokoll fra møtet 17. oktober 2018 her.

O-Sak B: Status for utlyste stillinger

  • Førsteamanuensis i kulturarvsarkeologi (HEI). Ved søknadsfristen hadde det meldt seg 22 søkere. Det ble satt ned en sorteringskomite bestående av Unn Pedersen, Ingrid Fuglestvedt og Martin Furholt. Rapport ble avgitt 31.8.2018. Det er satt ned en sakkyndig komité bestående av Martin Furholt, UiO, Laura McAtackney, Aarhus universitet og Michael Rowlands, University College London.
  • Førsteamanuensis i miljøarkeologi/arkeometri. Ved søknadsfristen hadde det meldt seg 33 søkere. Det ble satt ned en sorteringskomite bestående av Unn Pedersen, Julie Lund og Søren Handberg. Rapport ble avgitt 11.10.2018.
  • Førsteamanuensis i nordeuropeisk middelalderhistorie. Ved søknadsfristen hadde det meldt seg 30 søkere. Det ble satt ned en sorteringskomité bestående av Tor Egil Førland, Ildar Garipzanov og Ulrike Spring. Rapport ble avgitt 25.9.2018. Det er satt ned en sakkyndig komité bestående av Ildar Garipzanov, UiO, Patrick J. Geary, IAS, Princeton og Julia Smith, University of Oxford.
  • Førsteamanuensis i verdenshistorie. Ved søknadsfristen hadde det meldt seg 17 søkere. Det ble satt ned en sorteringskomité bestående av Tor Egil Førland, Ildar Garipzanov og Ulrike Spring. Rapport ble avgitt 14.9.2018. Det er satt ned en sakkyndig komité bestående av Ildar Garipzanov, UiO, Ine Jacobs, University of Oxford og Eivind Heldaas Seland, Universitetet i Bergen.
  • Ph.d.stilling knyttet til Toufoul Abou-Hodeibs prosjekt om Midtøstens historie i det 20. århundre. Ved søknadsfristen hadde det meldt seg 46 søkere. Det er satt ned en komité bestående av Sunniva Engh, Toufoul Abou-Hodeib og John Peter Collett.

O-Sak C: Øvrige orienteringssaker


Diskusjonssaker:

D-Sak A: Årsplan 2019
Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 31.10.2018
Utkast til årsplan for 2019

D-Sak B: Budsjett 2019
Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 6.11.2018
Tildeling fra fakultetet
Oversikt over måltall
Utkast til tiltak for 2019
Informasjon om økonomiarbeidet 2018 fra fakultetsdirektøren

Til behandling i åpent møte:

Sak 25/18: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen
Forslag til Vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for møtet 7. november 2018: ……………………………… og ………………... .


Eventuelt

Oslo, 31. oktober 2018, revidert 6. november 2018


Tor Egil Førland
Instituttleder

                                                              Katrine Randin
                                                              administrativ leder

Publisert 1. nov. 2018 09:35 - Sist endret 7. nov. 2018 12:13