Samarbeidsprosjekter

IAKH og virksomheter kan samarbeide om å utvikle forskningsprosjekter. Det kan være prosjekter som er finansiert av virksomheten eller delfinansiert av finansieringskilder som Forskningsrådet eller EU.

Betingelser

Et samarbeidsprosjekt eller bidragsprosjekt kjennetegnes av at både universitetet og virksomheter bidrar til finansieringen av prosjektet. Forskningsaktiviteten skal inngå som en del av universitets ordinære forskningsoppgaver, og samfinansiert forskning er derfor av ikke-kommersiell karakter.

Finansieringsmuligheter

For virksomheten vil et slikt samarbeid være økonomisk fordelaktig på grunn av UiOs medfinansiering, men man kan derfor ikke forvente at prosjektet fullstendig kan tilpasses virksomhetens egne formål.

Forskningsrådet og EU delfinansierer også samarbeidsprosjekter mellom universitet og eksterne partnere. Hvis din virksomhetene har felles interesser med et forskningsmiljø ved IAKH, kan dere samarbeide om en søknad. Dette forutsetter ofte at virksomheten bidrar med delfinansiering, egne forskningsressurser eller forskningsbakgrunn.

  • Les mer om finansiering fra Forskningsrådet
  • Les mer om finansiering fra EU
Publisert 20. mars 2014 09:13 - Sist endret 10. mai 2019 13:16