Forskningssamarbeid

Alle forskningsprosjekter, og forskere, ved instituttet samarbeider med forskere fra andre institusjoner i Norge og i utlandet.

Instituttet ønsker samarbeid med forskere fra andre fag og institusjoner. Ta gjerne kontakt med våre forskere dersom du er interessert i å samarbeide med oss.

Forskningsnettverk

Forskningsprosjekter ved IAKH

Forskningsgrupper ved IAKH

Søknadsskjema for gjesteforskere

Publisert 8. juni 2010 13:51 - Sist endret 31. okt. 2013 13:56