Tal og fakta

Institutt for arkeologi, konservering og historie (IAKH) består av tre fag som kvar på sin måte granskar fortida. Instituttet har eit internasjonalt orientert miljø i arkeologi, landets einaste utdanning i konservering og Nordens største historikarmiljø. Instituttet har i overkant av 100 tilsette, inklusive stipendiatar og postdoktorer. Undervisinga omfattar arkeologi frå steinalder til middelalder, gjenstands- og målerikonservering og historie frå antikken til vår tid.

Forskningsområde

  • Arkeologi
  • Konservering
  • Historie

Nøkkeltal for 2020

Vitskapelige publikasjoner

81

Masterprogram 3
Bachelorprogram 2
Årseining 1
Vitskapelige årsverk (totalt) 45
Postdoktor- og doktorgradsstipendiatar (årsverk) 28
Administrative årsverk 17
Budsjett (totalt) 83 millionar
Del av budsjettet som er eksternt finansiert 16 %
Forskningsprosjekt med ekstern finansiering 23
Publisert 19. aug. 2019 14:33 - Sist endret 4. nov. 2021 13:01