Tal og fakta

Institutt for arkeologi, konservering og historie (IAKH) består av tre fag som kvar på sin måte granskar fortida. Instituttet har eit internasjonalt orientert miljø i arkeologi, landets einaste utdanning i konservering og Nordens største historikarmiljø. Instituttet har i overkant av 100 tilsette, inklusive stipendiatar og postdoktorer. Undervisinga omfattar arkeologi frå steinalder til middelalder, gjenstands- og målerikonservering og historie frå antikken til vår tid.

Forskningsområde

  • Arkeologi
  • Konservering
  • Historie

Nasjonale satsingar

IAKH har fleire nasjonale og internasjonale prosjekt, mellom anna:

  • Arkeologi: Utgravning av ein romersk gravplass i Hierapolis, i dagens Tyrkia
  • Historie: Formidlingssatsinga Norgeshistorie.no
  • Konservering og reinsing av Munchs Aulamåleri

Nøkkeltal for 2019

Vitskapelige publikasjoner 89
Masterprogram 3
Bachelorprogram 2
Årseining 1
Vitskapelige årsverk (totalt) 44
Postdoktor- og doktorgradsstipendiatar (årsverk) 27
Administrative årsverk 20
Budsjett (totalt) 87 millionar
Del av budsjettet som er eksternt finansiert 18 %
Forskningsprosjekt med ekstern finansiering 20
Publisert 19. aug. 2019 14:33 - Sist endret 18. mai 2020 14:44