Ingrid Fuglestvedt

Professor

Faglige interesser

Mesolitikum i Nord-Europa, kjønn og sosiale prosesser i
fortiden, bergkunst, littisk teknologi, teori generelt

Pågående forskningsprosjekt:

Meetings Make History (pdf), Prosjektet involverer samarbeid
med en nasjonal og internasjonal sammensatt gruppe forskere.

 

Emneord: Arkeologi, Steinalder, Teori og metode
Publisert 6. juni 2005 00:00 - Sist endret 1. mai 2021 22:41

Prosjekter