Grethe Bjørkan Bukkemoen

Stipendiat - Arkeologi
Bilde av Grethe Bjørkan Bukkemoen
English version of this page
Telefon +47 22841919
Rom 125
Brukernavn
Besøksadresse Blindernveien 11 0371 Oslo
Postadresse Postboks 1008 Blindern 0316 Oslo
Andre tilknytninger Det humanistiske fakultet (Student)

Faglige interesser

Jernalder, bosetning, graver og hushold, måltidspraksis, våtmarksdeponeringer, landskapsarkeologi, sosial praksis og teknologi.

Bakgrunn

Fra 2017 er jeg stipendiat ved IAKH hvor jeg skal forske på måltider og mattilberedning gjennom jernalder i et romlig, diakront og teknologisk perspektiv. Omfattende samfunnsmessige endringer finner sted i løpet av jernalderen, og jeg skal finne ut mer om disse endringsprosessene ved å studere måltidspraksis. Mat og måltider er nært knyttet til sosiale relasjoner og identitet, og er derfor godt egnet for å belyse endring innenfor ulike kontekster og sosiale nivåer.

Jeg forsker også på funn av myrskjelett og dyrebein fra våtmarkskontekster i jernalder.

Jeg er fast ansatt ved Kulturhistorisk museum, men har nå permisjon, og har bred erfaring fra diverse utgravningsprosjekter, hovedsakelig knyttet til bosetningsspor i dyrket mark, men også fra undersøkelser av graver og våtmarksdeponeringer. De siste årene har jeg arbeidet med kulturminneforvaltning og prosjektledelse.

Min Cand. philol. er fra 2006 med avhandlingen "Alt har sin plass. Stedsidentitet og sosial diskurs på Jæren i eldre jernalder" hvor jeg analyserte graver, bosetning og depoter fra eldre jernalder i et praksis- og landskapsteoretisk perspektiv.

 

 

Emneord: Hushold, Arkeologi, Jernalder, stipendiat arkeologi, Materiell kultur

Publikasjoner

 • Bukkemoen, Grethe Bjørkan & Skare, Kjetil (2018). Humans, Animals and Water. The Deposition of Human and Animal Remains in Norwegian Wetlands.. Journal of Wetland Archaeology.  ISSN 1473-2971.  18(1), s 35- 55 . doi: 10.1080/14732971.2018.1459264
 • Bukkemoen, Grethe Bjørkan (2016). Cooking and feasting: Changes in food practice in the Iron Age, In Frode Iversen & Håkan Petersson (ed.),  The Agrarian Life of the North 2000 BC - AD 1000. Studies in Rural Settlement and Farming in Norway..  Portal forlag.  ISBN 978-82-8314-099-6.  artikkel.  s 117 - 131
 • Bukkemoen, Grethe Bjørkan (2015). Ett hus - mange livsløp : boligens biografi i førromersk jernalder belyst gjennom et gårdsanlegg i Askim. Viking.  ISSN 0332-608X.  78, s 95- 118
 • Wenn, Camilla Cecilie; Bukkemoen, Grethe Bjørkan & Arnarsson, Oskar Leifur (2015). Hus, haug og det omkring – Arkeologiske undersøkelser langs rv. 9 i Setesdal. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift.  ISSN 0332-8937.  (126), s 29- 36
 • Bukkemoen, Grethe Bjørkan (2014). Sosiale strukturers romlige manifestasjon. Gravanlegg og landskap som kilde til mentalitet og sosiale inndelinger. AmS-Varia.  ISSN 0332-6306.  55, s 37- 47
 • Bukkemoen, Grethe Bjørkan & Simonsen, Margrete Figenschou (2009). Graver og kokegroper på Bergerjordet i Sørum. Varia.  ISSN 1504-3266.  (77), s 115- 132
 • Bukkemoen, Grethe Bjørkan (2008). Der ingen tilfeldighet råder - anvendelse av gravanlegg i lokal kontekst, I:  Red. Konstantinos; C, Lund, J. & Prescott, C. Facets of Archaeology. Essays in honour of Lotte Hedeager on her 60th birthday. Oslo Archaeological Series.  Unipub forlag.  Artikkel.  s 465 - 474
 • Samdal, Magne & Bukkemoen, Grethe Bjørkan (2008). Kapittel 8. Bommestad 2 - Kokegropfelt og dyrkningsspor fra jernalder. Varia.  ISSN 1504-3266.  (73), s 247- 264
 • Bukkemoen, Grethe Bjørkan (2007). Stedsidentitet og sosial diskurs på Jæren i eldre jernalder, I: Lotte Hedeager (red.),  Sjøreiser og stedsidentitet. Jæren/Lista i bronsealder og eldre jernalder.  Unipub forlag.  ISBN 978-82-7477-301-1.  Hovedfagsavhandling.  s 135 - 310

Se alle arbeider i Cristin

 • Bukkemoen, Grethe Bjørkan (2015). Cooking, eating and feasting in times of transition - Food practice in Early and Late Iron Age at Guåker in Stange County, Hedmark.
 • Bukkemoen, Grethe Bjørkan (2015). Måltidspraksis og endring mellom eldre og yngre jernalder.
 • Simonsen, Margrete Figenschou & Bukkemoen, Grethe Bjørkan (2015). Småhus og tidlig jernproduksjon i Sørum, I: Inger Marie Berg-Hansen (red.),  Arkeologiske undersøkelser 2005-2006, Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.  Portal forlag.  ISBN 978-82-8314-030-9.  7.  s 121 - 135
 • Bukkemoen, Grethe Bjørkan (2014, 15. september). Nok et unikt beinfunn på Hedmarken. [Internett].  NRK.
 • Bukkemoen, Grethe Bjørkan (2011). Jæren-landskap og mentalitet.
 • Bukkemoen, Grethe Bjørkan (2011). Kokegroper og graver på Bergerjordet i Sørum.
 • Bukkemoen, Grethe Bjørkan (2006, 28. juni). Intervju om kokegropfelt. [Radio].  Kanal 24.
 • Gjerpe, Lars Erik & Bukkemoen, Grethe Bjørkan (2006, 27. juni). Leir for gamle krigere?.  Aftenposten.
 • Samdal, Magne; Rønne, Ola; Bukkemoen, Grethe Bjørkan; Østmo, Mari Arentz; Gjerpe, Lars Erik; Pettersson, Susanne Helena; Rødsrud, Christian Løchsen & Mansrud, Anja (2006). E18-prosjektet Langåker-Bommestad. [www ].
 • Østmo, Mari Arentz; Bukkemoen, Grethe Bjørkan; Rønne, Ola; Pettersson, Susanne Helena & Gjerpe, Lars Erik (2006). E18-prosjektet sesongen 2006- hus, graver, kokegroper og smie.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 13. mars 2017 10:13 - Sist endret 23. jan. 2018 14:43