Kaja Hannedatter Sontum

Stipendiat - Arkeologi
Bilde av Kaja Hannedatter Sontum
English version of this page
Telefon +47 22841910
Rom 122
Brukernavn
Besøksadresse Blindernveien 11 None 0371 OSLO
Postadresse Postboks 1008 Blindern 0316 OSLO
Andre tilknytninger Det humanistiske fakultet (Student) Institutt for pedagogikk (Student)

Faglige interesser

Kulturarv og migrasjon, identitetshistorier og -politikk, mangfoldsspørsmål i kulturminneforvaltning og formidling, samtidsarkeologi, diskursteori og -analyse

Bakgrunn

Bachelorgrad i arkeologi ved Universitetet i Oslo, 2012

Mastergrad i arkeologi ved Universitetet i Oslo, 2015, med avhandlingen Heritage and diversity – An analysis of responses by Norwegian heritage management to challenges of place identity and globalization. Utvekslingsopphold ved University of Cambridge, England, høsten 2014.

I perioden 2012-2013 var jeg tilsatt som feltarkeolog ved Akershus fylkeskommune og i 2015 ved Kulturhistorisk museum, UiO. I 2016 hadde jeg en stilling som vitenskapelig assistent ved IAKH, UiO. 

Siden november 2016 har jeg vært tilsatt som ph.d.-stipendiat ved Universitetet i Oslo. 

 

Emneord: Arkeologi, stipendiat arkeologi, Kulturarv, Identitetspolitikk, Samtidsarkeologi

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

  • Sontum, Kaja Hannedatter (2019). “I am a mix” - Urban youths’ negotiations of heritage and identity in an age of migration: a perspective from Oslo, Norway.
  • Sontum, Kaja Hannedatter (2019). "Jeg er en miks" - om hvordan Oslo-ungdommers fortellinger utfordrer identitetskategorier i kulturarvsfeltet.
  • Sontum, Kaja Hannedatter (2018). Confronting categories of heritage and identity: Urban youths’ narratives of translocality.
  • Sontum, Kaja Hannedatter (2018). Defining ‘heritage communities’ in an age of global migration. Urban youths’ narratives of translocality: a perspective from Oslo, Norway.
  • Sontum, Kaja Hannedatter (2016). Mellom enhet og mangfold: Den norske kulturminneforvaltningens reaksjoner på utfordringer knyttet til globalisering og demografiske endringer.
  • Sontum, Kaja Hannedatter & Fredriksen, Per Ditlef (2016). Tensions Between Unity and Diversity: Responses by Norwegian Heritage Management to Challenges of Globalization and Demographic Changes.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 23. nov. 2016 10:24 - Sist endret 30. jan. 2019 16:40