Kaja Hannedatter Sontum

Forsker - Arkeologi
Bilde av Kaja Hannedatter Sontum
English version of this page
Telefon +47 22841910
Rom 122
Brukernavn
Besøksadresse Blindernveien 11 0371 Oslo
Postadresse Postboks 1008 Blindern 0316 Oslo

Faglige interesser

Kulturarv og migrasjon, identitetshistorier og -politikk, mangfoldsspørsmål i kulturminneforvaltning og formidling, samtidsarkeologi, diskursteori og -analyse

Bakgrunn

Bachelorgrad i arkeologi ved Universitetet i Oslo, 2012

Mastergrad i arkeologi ved Universitetet i Oslo, 2015, med avhandlingen Heritage and diversity – An analysis of responses by Norwegian heritage management to challenges of place identity and globalization. Utvekslingsopphold ved University of Cambridge, England, høsten 2014.

I perioden 2012-2013 var jeg tilsatt som feltarkeolog ved Akershus fylkeskommune og i 2015 ved Kulturhistorisk museum, UiO. I 2016 hadde jeg en stilling som vitenskapelig assistent ved IAKH, UiO. 

Siden november 2016 har jeg vært tilsatt som ph.d.-stipendiat ved Universitetet i Oslo. 

 

Emneord: Arkeologi, stipendiat arkeologi, Kulturarv, Identitetspolitikk, Samtidsarkeologi

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

  • Sontum, Kaja Hannedatter (2019). “I am a mix” - Urban youths’ negotiations of heritage and identity in an age of migration: a perspective from Oslo, Norway.
  • Sontum, Kaja Hannedatter (2019). "Jeg er en miks" - om hvordan Oslo-ungdommers fortellinger utfordrer identitetskategorier i kulturarvsfeltet.
  • Sontum, Kaja Hannedatter (2018). Defining ‘heritage communities’ in an age of global migration. Urban youths’ narratives of translocality: a perspective from Oslo, Norway.
  • Sontum, Kaja Hannedatter (2018). Confronting categories of heritage and identity: Urban youths’ narratives of translocality.
  • Sontum, Kaja Hannedatter (2016). Mellom enhet og mangfold: Den norske kulturminneforvaltningens reaksjoner på utfordringer knyttet til globalisering og demografiske endringer.
  • Sontum, Kaja Hannedatter & Fredriksen, Per Ditlef (2016). Tensions Between Unity and Diversity: Responses by Norwegian Heritage Management to Challenges of Globalization and Demographic Changes.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 23. nov. 2016 10:24 - Sist endret 30. jan. 2019 16:40