Kaja Hannedatter Sontum

Forsker - Arkeologi
Bilde av Kaja Hannedatter Sontum
English version of this page
Telefon +47 22841910
Mobiltelefon +47 91740072
Rom 122
Brukernavn
Besøksadresse Blindernveien 11 0371 Oslo
Postadresse Postboks 1008 Blindern 0316 Oslo

Faglige interesser

Kulturarv og migrasjon, kulturarv og identitetspolitikk, mangfoldsspørsmål i kulturminneforvaltning og formidling, samtidsarkeologi, arkeologisk teori

Bakgrunn

Ph.D. Universitetet i Oslo (UiO) med avhandlingen Heritage in motion: Narratives of translocality and strategies of identification among second generation migrant youths in Oslo, Norway.

I perioden 2012-2013 var jeg tilsatt som feltarkeolog ved Akershus fylkeskommune og i 2015 ved Kulturhistorisk museum, UiO. I 2016 hadde jeg en stilling som vitenskapelig assistent ved IAKH, UiO. 

Mastergrad i arkeologi ved Universitetet i Oslo, 2015, med avhandlingen Heritage and diversity – An analysis of responses by Norwegian heritage management to challenges of place identity and globalization. Utvekslingsopphold ved University of Cambridge, England, høsten 2014.

Bachelorgrad i arkeologi ved Universitetet i Oslo, 2012

Emneord: Arkeologi, stipendiat arkeologi, Kulturarv, Identitetspolitikk, Samtidsarkeologi

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

  • Sontum, Kaja Hannedatter; Jammeh, Haddy; Khalid, Sarah; Gamal, Omar Samy & Fredriksen, Per Ditlef (2022). Hvem bestemmer hva som er vår kulturarv?
  • Sontum, Kaja Hannedatter (2022). The Future Past - Producing critical heritage research and narratives in cooperation with youths by using an archaeological excavation as point of departure.
  • Sontum, Kaja Hannedatter (2019). “I am a mix” - Urban youths’ negotiations of heritage and identity in an age of migration: a perspective from Oslo, Norway.
  • Sontum, Kaja Hannedatter (2019). "Jeg er en miks" - om hvordan Oslo-ungdommers fortellinger utfordrer identitetskategorier i kulturarvsfeltet.
  • Sontum, Kaja Hannedatter (2018). Defining ‘heritage communities’ in an age of global migration. Urban youths’ narratives of translocality: a perspective from Oslo, Norway.
  • Sontum, Kaja Hannedatter (2018). Confronting categories of heritage and identity: Urban youths’ narratives of translocality.
  • Sontum, Kaja Hannedatter (2016). Mellom enhet og mangfold: Den norske kulturminneforvaltningens reaksjoner på utfordringer knyttet til globalisering og demografiske endringer.
  • Sontum, Kaja Hannedatter & Fredriksen, Per Ditlef (2016). Tensions Between Unity and Diversity: Responses by Norwegian Heritage Management to Challenges of Globalization and Demographic Changes.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 23. nov. 2016 10:24 - Sist endret 15. aug. 2022 13:11