Knut Ivar Austvoll

Førstelektor - Arkeologi
Bilde av Knut Ivar Austvoll
English version of this page
Telefon +47 22850314
Mobiltelefon +4790963384 +47-90963384
Rom 124
Brukernavn
Besøksadresse Blindernveien 11 0371 Oslo
Postadresse Postboks 1008 Blindern 0316 Oslo

Follow me on Academia.edu

Follow me on Researchgate

Faglige interesser

 • Eldre bronsealder
 • Senneolitikum
 • Politisk økonomi
 • Sosialpolitisk organisering
 • Praksisteori

Bakgrunn

Bachelorgrad i kunst- og kulturvitenskap ved Universitetet i Stavanger, og forhistorisk arkæologi ved Aarhus Universitet.

Mastergrad ved Universitetet i Oslo fra 2014 med avhandlingen Constructing Identities. Structure and Practice in the Early Bronze Age - Southwest Norway.

Ph.d. ved Universitetet i Oslo fra 2018 med avhandlingen Seaways to Complexity. A Study of Sociopolitical Organisation Along the Coast of Northwestern Scandinavia in the Late Neolithic and Early Bronze Age.

Jeg har også vært tilsatt som feltarkeolog ved Kulturhistorisk Museum, Universitetet i Oslo i perioden 2013-2014, blant annet ved Vinstravassdraget, Tesse og E-18 Tvedestrand - Arendal. I tillegg har jeg vært engasjert i forskningsutgravingen ved Skrivarhelleren i Årdal i 2013-15.

Undervisning

Emneord: Arkeologi, Bronsealder, Neolitikum, Teori og metode, Politisk økonomi

Publikasjoner

 • Austvoll, Knut Ivar (2020). The Emergence of Coercive Societies in Northwestern Scandinavia During the Late Neolithic–Early Bronze Age. Open Archaeology.  ISSN 2300-6560.  6(1), s 19- 37 . doi: https://doi.org/10.1515/opar-2020-0100 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Austvoll, Knut Ivar; Eriksen, Marianne Hem; Fredriksen, Per Ditlef; Melheim, Anne Lene; Prøsch-Danielsen, Lisbeth & Skogstrand, Lisbeth (2020). Contrasts of the Bronze Age : Time ritual and encounters in the Nordic world : An Introduction, In Knut Ivar Austvoll; Marianne Hem Eriksen; Per Ditlef Fredriksen; Anne Lene Melheim; Lisbeth Prøsch-Danielsen & Lisbeth Skogstrand (ed.),  Contrasts of the Nordic Bronze Age : Essays in honour of Christopher Prescott.  Brepols.  ISBN 9782503588773.  Kapittel 1.  s 15 - 25
 • Eriksen, Marianne Hem & Austvoll, Knut Ivar (2020). Bridging Perspectives: Social Dynamics of Houses and Households in Bronze Age Scandinavia, In Knut Ivar Austvoll; Marianne Hem Eriksen; Per Ditlef Fredriksen; Anne Lene Melheim; Lisbeth Prøsch-Danielsen & Lisbeth Skogstrand (ed.),  Contrasts of the Nordic Bronze Age : Essays in honour of Christopher Prescott.  Brepols.  ISBN 9782503588773.  14.
 • Prescott, Christopher; Sand-Eriksen, Anette & Austvoll, Knut Ivar (2018). The Sea and Bronze Age Transformations, In Emily Holt (ed.),  Water and Power in Past Societies.  SUNY Press.  ISBN 9781438468754.  9.  s 177 - 198 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Austvoll, Knut Ivar (2017). Tracing boundaries of local group identities in the Early Bronze Age — south-west Norway, In Sophie Bergerbrant & Anna Wessman (ed.),  New Pespectives on the Bronze Age. Proceedings of the 13th Nordic Bronze Age Symposium held in Gothenburg 9th to 13th June 2015.  Archaeopress.  ISBN 9781784915988.  36.  s 421 - 434
 • Austvoll, Knut Ivar (2015). Tesse rundt på to sesonger. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift.  ISSN 0332-8937.  (124), s 45- 50

Se alle arbeider i Cristin

 • Austvoll, Knut Ivar (2021). Seaways to Complexity. A Study of Sociopolitical Organisation Along the Coast of Northwestern Scandinavia in the Late Neolithic and Early Bronze Age. Equinox Publishing.  ISBN 9781781798782.  256 s. Vis sammendrag
 • Austvoll, Knut Ivar; Eriksen, Marianne Hem; Fredriksen, Per Ditlef; Melheim, Anne Lene; Prøsch-Danielsen, Lisbeth & Skogstrand, Lisbeth (ed.) (2020). Contrasts of the Nordic Bronze Age : Essays in honour of Christopher Prescott. Brepols.  ISBN 9782503588773.  282 s. Vis sammendrag
 • Austvoll, Knut Ivar (2019). Constructing identities. Structure and practice in the Early Bronze Age – Southwest Norway. Arkeologisk Museum i Stavanger.  ISBN 978-82-7760-184-7.  80 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Austvoll, Knut Ivar (2020, 04. august). Forskningspodden: Har du bronse, eier du verden. [Radio].  Forskning.no.
 • Austvoll, Knut Ivar (2020). Gravminner i bronsealderen. Fra monumentalitet til historisitet, I: Siv Kristoffersen & Einar Solheim Pedersen (red.),  Solkult myter mystikk. Bronsealderkvinna si verd.  Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger.  ISBN 978-82-7760-186-1.  9.  s 51 - 55
 • Austvoll, Knut Ivar & Koxvold, Lucia Uchermann (2020). Rapport. Arkeologisk utgravning. Undersøkelse av lokalitet fra steinalder i forbindelse med feltkurs 2019, Brukjerr 3, Molland, 82/1, Grimstad, Aust-Agder.
 • Austvoll, Knut Ivar (2019). Book review of Appropriating Innovations. Entangled Knowledge in Eurasia, 5000-1500 BCE, edited by P. Stockhammer and J. Maran. Norwegian Archaeological Review.  ISSN 0029-3652. . doi: 10.1080/00293652.2019.1571100
 • Austvoll, Knut Ivar (2019). Bronsealderen langs kysten: makt og mobilitet.
 • Austvoll, Knut Ivar (2019). Connecting Bronze Age societies along the coast of northwestern Scandinavia.
 • Austvoll, Knut Ivar (2019). Feltkurset for masterstudenter 2019.
 • Austvoll, Knut Ivar (2019). Forskerstemmen: Bronsealderen i et europeisk perspektiv.
 • Austvoll, Knut Ivar (2019). Lista i senneolitikum og bronsealder - nye forskningsresultater.
 • Austvoll, Knut Ivar (2019). Makt og mobilitet langs kysten av Sørvest-Norge i bronsealderen. Frá haug ok heiðni.  ISSN 0015-9255.  (3), s 3- 8
 • Austvoll, Knut Ivar (2019). Sosial og politisk organisering langs kysten av Norge i senneolitikum og eldre bronsealder.
 • Austvoll, Knut Ivar (2018). Regional and Sociopolitical Changes in Northwestern Scandinavia in the Early Bronze Age.
 • Austvoll, Knut Ivar (2018). Seaways to Complexity. A Study of Sociopolitical Organisation Along the Coast of Northwestern Scandinavia in the Late Neolithic and Early Bronze Age.
 • Austvoll, Knut Ivar (2018). Seaways to Complexity. Sociopolitical Strategies in Northwestern Scandinavia in the Early Bronze Age.
 • Furholt, Martin & Austvoll, Knut Ivar (2018). Mobilitet og migrasjon i steinalderen.
 • Austvoll, Knut Ivar (2017). Måltider og politiske allianser i bronsealderen. Norgeshistorie.no.
 • Austvoll, Knut Ivar (2017). Socio-political strategies along the coast of north-western Scandinavia, 2350–1100 BCE.
 • Austvoll, Knut Ivar (2017). Sociopolitical systems in northwest Scandinavia in the Late Neolithic and Early Bronze Age.
 • Austvoll, Knut Ivar; Melheim, Anne Lene & Ling, Johan (2017). Beyond Mapping Movement: Travel and Exchange.
 • Austvoll, Knut Ivar & Moen, Marianne (2016). Erfaring med å skrive PhD-prosjekt.
 • Prescott, Christopher; Austvoll, Knut Ivar & Sand-Eriksen, Anette (2016). The Sea and Late Neolithic/Bronze Age transformations. Vis sammendrag
 • Prescott, Christopher; Melheim, Lene; Austvoll, Knut Ivar; Amundsen, Marie; Sture, Maria & Kilhavn, Håvard (red.) (2016). Arkeologi I Skrivarhelleren Facebookside.
 • Austvoll, Knut Ivar (2015). Constructing Identities. Structure and practice along the coast of southwest Norway.
 • Austvoll, Knut Ivar (2015). Intergroup connectedness in the Early Bronze Age.
 • Austvoll, Knut Ivar (2015). Tracing Past Identities – A Longue Durée Study of Sociopolitical Structures in the Late Neolithic/Early Bronze Age, western Norway.
 • Austvoll, Knut Ivar (2014). Constructing Identities. Structure and Practice in the Early Bronze Age – Southwest Norway.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. jan. 2015 09:40 - Sist endret 15. mars 2021 14:17