Lisbeth Skogstrand

Forsker - Arkeologi
Bilde av Lisbeth Skogstrand
English version of this page
Mobiltelefon +47 95906508
Rom 117
Treffetider Stikk innom
Brukernavn
Besøksadresse Blindernveien 11 0371 Oslo
Postadresse Postboks 1008 Blindern 0316 Oslo

Faglige interesser

Jeg er arkeolog og har forsket på kjønn og maskulinitet i bronsealder og eldre jernalder i Skandinavia og særlig hvordan forståelser av kjønn uttrykkes gjennom gravskikk og endres over tid. Jeg har også arbeidet med samisk bosetting i Sør-Norge i jernalder og middelalder.

For tiden er jeg involvert prosjektet Gendering the Nordic Past og forsker på hvordan arkeologer forsker på kjønn og på hvordan unge jenter ble en sentral faktor i etablering av alliansenettverk i romertid.

Jeg er også opptatt av faglig formidling av kunnskap om forhistorien og skrevet en lang rekke artikler for Norgeshistorie.no, Forskning.no og Gjenstandsbloggen

Bakgrunn

Jeg har hovedfag (2004) og phd (2014) i arkeologi fra Universitetet i Oslo. I 2013-2014 var jeg universitetslektor/førstelektor og underviste og veiledet studenter på bachelor- og masternivå ved IAKH. 2015-2020 var jeg seniorrådgiver hos Riksantikvaren og utarbeidet blant annet Faglig Program for arkeologiske undersøkelser i vassdrag i Midt- og Nord-Norge. I 2020-2021 arbeidet jeg med metallsøkerfunn ved Kulturhistorisk museum. Jeg har også erfaring fra en rekke arkeologiske utgravings- og registreringsprosjekter. 

Flere av mine publikasjoner er tilgjengelige på academia.edu

Priser

2004 Pris for fremragende kvinne- og kjønnsforskning for beste hovedoppgave, nå kalt STK-prisen

Emneord: Arkeologi, Jernalder, Bronsealder, Kjønn, Identitet, Graver, Teori og metode

Publikasjoner

 • Skogstrand, Lisbeth (2020). The Contrasts Within: Intersecting Identities in the Lusehøj Mound, Denmark. I Austvoll, Knut Ivar; Eriksen, Marianne Hem; Fredriksen, Per Ditlef; Melheim, Anne Lene; Prøsch-Danielsen, Lisbeth & Skogstrand, Lisbeth (Red.), Contrasts of the Nordic Bronze Age : Essays in honour of Christopher Prescott. Brepols. ISSN 9782503588773. s. 247–258.
 • Austvoll, Knut Ivar; Eriksen, Marianne Hem; Fredriksen, Per Ditlef; Melheim, Anne Lene; Prøsch-Danielsen, Lisbeth & Skogstrand, Lisbeth (2020). Contrasts of the Bronze Age : Time ritual and encounters in the Nordic world : An Introduction. I Austvoll, Knut Ivar; Eriksen, Marianne Hem; Fredriksen, Per Ditlef; Melheim, Anne Lene; Prøsch-Danielsen, Lisbeth & Skogstrand, Lisbeth (Red.), Contrasts of the Nordic Bronze Age : Essays in honour of Christopher Prescott. Brepols. ISSN 9782503588773. s. 15–25.
 • Skogstrand, Lisbeth (2017). The Role of Violence in the Construction of Prehistoric Masculinities. I Jensen, BO & Matić, Uroš (Red.), Archaeologies of Gender and Violence. Oxbow Books. ISSN 9781785706882. s. 77–102.
 • Skogstrand, Lisbeth (2016). Med potensial for kunnskap - arkeologisk kulturminneforvaltning og kunnskapsproduksjon. . Primitive tider. ISSN 1501-0430. 18, s. 99–110.
 • Skogstrand, Lisbeth (2011). Is Androcentric Archaeology Really About Men? Archaeologies: the journal of the World Archaeological Congress. ISSN 1555-8622. 7(1), s. 56–74. doi: 10.1007/s11759-010-9149-1.
 • Skogstrand, Lisbeth (2010). Romertidas menn og maskuliniteter. Nicolay skrifter. ISSN 0333-2632. 3, s. 20–35.
 • Skogstrand, Lisbeth (2010). Prehistoric Hegemonic Masculinities. I Dommasnes, Liv Helga; Hjørungdal, Tove; Montón Subías, Sandra; Sánchez Romero, Margarita & Wicker, Nancy L. (Red.), Situating Gender in European Archaeologies. Archaeolingua. ISSN 978-963-9911-15-4. s. 35–50.
 • Skogstrand, Lisbeth (2008). Hieros-Gamos, a matter of gender disorder? I Chilidis, Konstantinos; Lund, Julie & Prescott, Christopher (Red.), Facets of Archeology. Essays in Honour of Lotte Hedeager on her 60th Birthday. Unipub forlag. ISSN 978-82-7477-334-9. s. 567–575.
 • Skogstrand, Lisbeth (2008). Fangstmarksgraver i Aurskog-Høland? Nye registreringer av gravrøyser. Viking. ISSN 0332-608X. LXXI, s. 131–146.
 • Skogstrand, Lisbeth (2007). Menn og maskuliniteter i arkeologi. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift. ISSN 0332-8937. s. 80–85.
 • Skogstrand, Lisbeth (2006). I krig og evighet? Kjønnsideologiske forestillinger i yngre bronsealder og eldre førromersk jernalder belyst gjennom graver og helleristninger i Østfold. I Prescott, Christopher (Red.), Kjønnsideologi og kosmografi i den østnorske bronsealder. Unipub forlag. ISSN 8274772504.
 • Skogstrand, Lisbeth (2006). Kjønn som analytisk kategori og kroppslig og kulturelt fenomen. I Fuglestvedt, Ingrid & Skogstrand, Lisbeth (Red.), Det arkeologiske kjønn. Foredrag fra et seminar om kjønn og arkeologi, Vitlycke Museum 30. januar – 1. februar 2003. Unipub forlag. ISSN 8274772512. s. 109–126.
 • Skogstrand, Lisbeth (2005). Krigerrollen som et maskulint ideal i yngre bronsealder. I Goldhahn, Joakim (Red.), Fotsåleristninger i gravkontekst: Jong - et nytt funn fra Øst-Norge Mellan Sten och järn Del II Gotarc Serie C. Arkeologiska Skrifter No 59 Del II. Göteborg, Göteborgs Universitet, Institutionen för Arkeologi. ISSN 91-85245-10-0. s. 659–667.
 • Skogstrand, Lisbeth (2005). Situated knowledge - An archaeological use of Donna Haraway. K.A.N. : Kvinner i arkeologi i Norge. ISSN 0800-868X. 24, s. 67–79.
 • Skogstrand, Lisbeth (2004). Religion + kjønn = gudinnearkeologi? En diskusjon rundt kjønn og kosmologi som problemfelt med utgangspunkt i bronsealderen. I Melheim, Anne Lene; Hedeager, Lotte & Oma, Kristin (Red.), Mellom himmel og jord. Foredrag fra et seminar om religionsarkeologi Isegran 31. januar � 2. februar 2002. IAKK, Universitetet i Oslo. s. 450–467.
 • Skogstrand, Lisbeth (2004). Kommentar til "Representasjon av kjønn i populærvitenskapelig formidling". Primitive tider. ISSN 1501-0430. 7, s. 134–137.
 • Skogstrand, Lisbeth (2003). En spade er en spade - eller? Kritiske refleksjoner over arkeologisk begrepsbruk. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift. ISSN 0332-8937. s. 11–17.
 • Skogstrand, Lisbeth (2002). Forskning og formidling i en tabloid virkelighet. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift. ISSN 0332-8937. s. 25–31.
 • Skogstrand, Lisbeth & Groseth, Lars (2000). Bronsealdersymposium i København. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift. ISSN 0332-8937. 82, s. 66–70.

Se alle arbeider i Cristin

 • Skogstrand, Lisbeth (2020). Arkeologiske undersøkelser i vassdrag. Faglig program for Midt- og Nord-Norge. Riksantikvaren. ISBN 9788275740524. 245 s.
 • Austvoll, Knut Ivar; Eriksen, Marianne Hem; Fredriksen, Per Ditlef; Melheim, Anne Lene; Prøsch-Danielsen, Lisbeth & Skogstrand, Lisbeth (2020). Contrasts of the Nordic Bronze Age : Essays in honour of Christopher Prescott. Brepols. ISBN 9782503588773. 282 s.
 • Skogstrand, Lisbeth (2016). Warriors and other Men. Notions of masculinity from the Late Bronze Age to the Early Iron Age in Scandinavia. Archaeopress. ISBN 9781784914172. 194 s.
 • Fuglestvedt, Ingrid & Skogstrand, Lisbeth (2006). Det arkeologiske kjønn. Foredrag fra et seminar om kjønn og arkeologi, Vitlycke Museum 30. januar – 1. februar 2003. Unipub forlag. ISBN 8274772512. 164 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Skogstrand, Lisbeth (2022). A Network of Girls? Arranged marriages and alliance networks in the Early Iron Age .
 • Skogstrand, Lisbeth (2022). Now what? Gendering the past in a changing present .
 • Skogstrand, Lisbeth (2021). The Power of Masculinity in Late Bronze Age Scandinavia.
 • Skogstrand, Lisbeth (2020). The Masculinity of Warfare.
 • Mjærum, Axel; Friis, Ellen Kathrine & Skogstrand, Lisbeth (2020). Noen pessimistiske tanker om tilstanden til kulturminnene i regulerte vann. I Skogstrand, Lisbeth (Red.), Arkeologiske undersøkelser i vassdrag. Faglig program for Midt- og Nord-Norge. Riksantikvaren. ISSN 978-82-7574052-4. s. 197–205.
 • Mjærum, Axel; Friis, Ellen Kathrine; Martens, Vibeke Vandrup & Skogstrand, Lisbeth (2020). Erosjon i vannkraftmagasinene - et frislipp av naturkreftene. I Skogstrand, Lisbeth (Red.), Arkeologiske undersøkelser i vassdrag. Faglig program for Midt- og Nord-Norge. Riksantikvaren. ISSN 978-82-7574052-4. s. 194–195.
 • Skogstrand, Lisbeth (2017). Chiefly masculinity - expressing an individual? .
 • Skogstrand, Lisbeth (2014). The impact of materiality in the construction of Late Bronze Age warrior masculinity.
 • Skogstrand, Lisbeth (2011). "To throw away one’s shield is the supreme disgrace" Regionale forskjeller i organiseringen krigerfølger og forestillinger omkring maskulinitet i romertid i Øst-Norge.
 • Skogstrand, Lisbeth (2011). The bear and Early Iron Age masculinity.
 • Skogstrand, Lisbeth (2010). Forestillinger om maskulinitet i østnorsk romertid.
 • Guhnfeldt, Cato & Skogstrand, Lisbeth (2009). Forfengelige bronsealder-krigere. [Avis]. Aftenposten.
 • Skogstrand, Lisbeth (2009). Forfengelige bronsealder-krigere. [Radio]. NRK Sørlandet.
 • Skogstrand, Lisbeth (2009). War and warriors as gendered.
 • Skogstrand, Lisbeth (2009). War and society. Innledningsforedrag til sesjon.
 • Skogstrand, Lisbeth (2008). Prehistoric hegemonic masculinities.
 • Skogstrand, Lisbeth (2008). Feminist theory and prehistoric masculinities.
 • Skogstrand, Lisbeth (2007). Myrlikene - et mysterium. Ofret i myra? Levende Historie. ISSN 1503-4208. s. 48–54.
 • Skogstrand, Lisbeth (2007). Is androcentric research really about men?
 • Skogstrand, Lisbeth (2007). Krigere og andre menn. Et phd-prosjekt om menn og maskulinitet fra bronsealder til jernalder.
 • Skogstrand, Lisbeth (2007). Har tingene kjønn? Tolkning av materiell kultur.
 • Skogstrand, Lisbeth (2003). Krigerrollen som et maskulint ideal i yngre bronsealder.
 • Skogstrand, Lisbeth (2014). Warriors and other Men. Notions of masculinity from the Late Bronze Age to the Early Iron Age. Universitetet i Oslo.
 • Skogstrand, Lisbeth (2004). I krig og evighet? Kjønnsideologiske forestillinger i yngre bronsealder og eldre førromersk jernalder belyst gjennom graver og helleristninger i Østfold. Institutt for arkeologi, kunsthistorie og konservering.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 20. sep. 2021 11:48 - Sist endret 12. jan. 2022 09:14