Lisbeth Skogstrand

Forsker - Arkeologi
Bilde av Lisbeth Skogstrand
English version of this page
Mobiltelefon +47 95906508
Rom 117
Treffetider Stikk innom
Brukernavn
Besøksadresse Blindernveien 11 0371 Oslo
Postadresse Postboks 1008 Blindern 0316 Oslo

Faglige interesser

Jeg er arkeolog og har forsket på kjønn og maskulinitet i bronsealder og eldre jernalder i Skandinavia og særlig hvordan forståelser av kjønn uttrykkes gjennom gravskikk og endres over tid. Jeg har også arbeidet med samisk bosetting i Sør-Norge i jernalder og middelalder.

For tiden er jeg involvert prosjektet Gendering the Nordic Past og forsker på hvordan arkeologer forsker på kjønn og på hvordan unge jenter ble en sentral faktor i etablering av alliansenettverk i romertid.

Jeg er også opptatt av faglig formidling av kunnskap om forhistorien og skrevet en lang rekke artikler for Norgeshistorie.no, Forskning.no og Gjenstandsbloggen

Bakgrunn

Jeg har hovedfag (2004) og phd (2014) i arkeologi fra Universitetet i Oslo. I 2013-2014 var jeg universitetslektor/førstelektor og underviste og veiledet studenter på bachelor- og masternivå ved IAKH. 2015-2020 var jeg seniorrådgiver hos Riksantikvaren og utarbeidet blant annet Faglig Program for arkeologiske undersøkelser i vassdrag i Midt- og Nord-Norge. I 2020-2021 arbeidet jeg med metallsøkerfunn ved Kulturhistorisk museum. Jeg har også erfaring fra en rekke arkeologiske utgravings- og registreringsprosjekter. 

Flere av mine publikasjoner er tilgjengelige på academia.edu

Priser

2004 Pris for fremragende kvinne- og kjønnsforskning for beste hovedoppgave, nå kalt STK-prisen

Emneord: Arkeologi, Jernalder, Bronsealder, Kjønn, Identitet, Graver, Teori og metode
Publisert 20. sep. 2021 11:48 - Sist endret 22. sep. 2021 09:08