Marie Amundsen

Stipendiat - Arkeologi
Bilde av Marie Amundsen
English version of this page
Telefon +47-22841940
Rom 123
Brukernavn
Besøksadresse Blindernveien 11 None 0371 OSLO
Postadresse Postboks 1008 Blindern 0316 OSLO
Andre tilknytninger Det humanistiske fakultet (Student)

Follow me on Academia.edu

Faglige interesser

Eldre jernalder, romertid, folkevandringstid, merovingertid, gull, teknologi, endring, landskapsbruk

Bakgrunn

  • Doktorgradsstipendiat ved UiO 
  • Ved siden av studiene jobbet jeg tidvis som omviser ved Vikingskipshuset og Akershus Festning. Gjennom og etter studiene jobbet jeg som feltarkeolog ved ulike prosjekter for KHM, blant annet Gokstad Revisited og E18, og ved NIKUs gravinger i Gamlebyen i Oslo. Jeg var også med på forskningutgravningen i Skrivarhelleren i Årdal i 2013. I 2015 hadde jeg to stillinger som vitenskapelig assistent, en ved IAKH og en i forbindelse med prosjektet Religion and Money ved KHM. Jeg var ansatt som administrasjonssekretær i forbindelse med ViS-konferansen 2014 «Skandinavia: Ett, tre, eller mange?» og 2015 «Vikings: Beyond Boundaries», med ansvar for praktisk gjennomføring av konferansene.
  • Mastergrad ved UiO 2013 med avhandlingen Kalvebeitets sosiale kronologi.
  • Bachelor ved UiO 2011 med studieretning arkeologi og støttegruppe i sosialantrolopogi
  • Årsstudium i Tverrkulturell kommunikasjon 2008
Emneord: Arkeologi, Jernalder, stipendiat arkeologi, gull

Publikasjoner

  • Fredriksen, Per Ditlef & Amundsen, Marie (2014). Når stedsbånd veves og løses opp. En sosial kronologi for bosetningen av Kalvebeitet i indre Sogn i yngre romertid og folkevandringstid. Viking.  ISSN 0332-608X.  LXXVII, s 79- 104

Se alle arbeider i Cristin

  • Prescott, Christopher; Melheim, Lene; Austvoll, Knut Ivar; Amundsen, Marie; Sture, Maria & Kilhavn, Håvard (red.) (2016). Arkeologi I Skrivarhelleren Facebookside.
  • Amundsen, Marie & Fredriksen, Per Ditlef (2015). A social chronology from below: a 'marginal' Early Iron Age site from western Norway in a comparative perspective.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 6. jan. 2016 10:45 - Sist endret 13. apr. 2019 10:20