mncediss

Bilde av person
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Faglige interesser

Mine forskningsinteresser omfatter i stor grad: arkeologi og arv, geovisualisering og bruk av GIS og ekstern sensing i arkeologiske landskap. 

PhD-prosjekt 

Min doktorgradsforskning vil undersøke sosial, økonomisk og politisk organisering av sengealderbøndene i sør-afrikansk (mellom Witwatersrand-høyden og Vaal-elven) før de første europeernees ankomst i Sør-Afrika kommer. Min forskning vil kombinere Geografiske Informasjonssystemer (GIS) og statistiske teknikker for å undersøke de romlige forholdene mellom ruiner (som steinmurer og askemidler) og deres omgivelser, samt det bredere landskapet.

Bakgrunn

  • 2017-2020: Doktorgradsstudent, Universitetet i Oslo, Norge
  • 2016: MSc i geografiske informasjonssystemer og ekstern sensing, University of the Witwatersrand, Sør-Afrika
  • 2014: Honnør i arkeologi og GIS, Universitetet i Witwatersrand, Sør-Afrika
  • 2013: BA i arkeologi og geografi, universitetet i Witwatersrand, Sør-Afrika

Tidligere avtaler

Emneord: Arkeologi
Publisert 1. des. 2017 13:29 - Sist endret 30. aug. 2019 14:12