Personer med emneord «Global historie. Afrikansk historie. Utviklingshjelp og bistand. Misjon i Afrika. Indirect rule. Colonial rule. Historisk teori og metode.»