Åsmund Egge

Professor emeritus
Bilde av Åsmund Egge
Mobiltelefon +47-92436216
Brukernavn
Besøksadresse Niels Treschows hus rom 634
Postadresse Postboks 1008 Blindern 0315 OSLO

Faglige kompetanseområder

 • Moderne historie
 • Moderne russisk historie
 • Kommunismens historie, norsk og internasjonalt
Emneord: Historie, Moderne historie, Moderne russisk historie, Kommunismens historie

Publikasjoner

 • Fra Aleksander II til Boris Jeltsin. Oslo 1993.
 • Komintern og krisen i Det norske arbeiderparti. Oslo 1995.
 • Komintern og Norge. DnA-perioden 1919-1923. En dokumentasjon. Oslo 2006.
 • Kirov-gåten. Mordet som utløste Stalins terror. Oslo 2009.
 • Egge, Åsmund (2020). Alexandra Kollontai and Marcel Body. Sjelefrender i en vanskelig tid.. Arbeiderhistorie.  ISSN 0801-7778.  34(1), s 171- 179 . doi: 10.18261/ISSN.2387-5879-2020-01-11
 • Egge, Åsmund (2017). Fra revolusjonsbegeistring til brobygging - Moskva i norsk arbeiderbevegelse 1917-1991. Mediehistorisk tidsskrift.  ISSN 2464-4277.  2, s 16- 27 . doi: http://medietidsskrift.no/content/uploads/pub/2017/11/NMF-tidsskrift-2-2017.pdf Fulltekst i vitenarkiv.
 • Egge, Åsmund (2017). Fra revolusjonsbegeistring til brobygging – Moskva i norsk arbeiderbevegelse 1917–1991 :. Pressehistorisk tidsskrift.  ISSN 1891-9472.  (28), s 17- 27
 • Egge, Åsmund; Holtsmark, Sven Gabriel & Komarov, Alexey A. (2015). "Innledning", I: Sven Gabriel Holtsmark; Åsmund Egge & Aleksej Komarov (red.),  Aleksandra M. Kollontaj. Diplomatiske nedtegnelser 1922-1930.  Res Publica.  ISBN 978-82-8226-039-8.  Kapittel 1.  s 13 - 82
 • Holtsmark, Sven Gabriel & Egge, Åsmund (2012). Soviet diplomats and the Norwegian left, 1921-1939, In Kari Aga Myklebost & Stian Bones (ed.),  Caution & Compliance. Norwegian-Russian Diplomatic Relations 1814-2014.  Orkana Forlag.  ISBN 978-82-8104-158-5.  kapittel.  s 101 - 112
 • Egge, Åsmund (2008). Aleksandra Kollontaj og norsk arbeiderbevegelse 1915-1930, I: Yngvild Sørbye (red.),  Revolusjon, kjærlighet, diplomati. Aleksandra Kollontaj og Norden.  Unipub forlag.  ISBN 978-82-7477-287-8.  Artikkel.  s 55 - 81
 • Egge, Åsmund (2005). Erik Kulavig, Stalins hjemmefront 1941-1945. Nordisk Østforum.  ISSN 0801-7220.  (Årg. 19, nr 2), s 259- 261
 • Egge, Åsmund (2004). Tilsvar til Jorunn Bjørgum og Finn Olstad. Historisk Tidsskrift (Norge).  ISSN 0018-263X.  83(2), s 315- 326
 • Egge, Åsmund (2003). Hvorfor ble Arbeiderpartiet splittet i 1923?. Historisk Tidsskrift (Norge).  ISSN 0018-263X.  82(3), s 229- 262
 • Egge, Åsmund (2003). What caused the breakup of the Norwegian Labor Party in 1923?. Historisk Tidsskrift (Norge).  ISSN 0018-263X.  82, s 229- 262
 • Egge, Åsmund & Halvorsen, Terje (2002). "Kriteriet på en kommunist er hans forhold til Sovjetunionen". De norsk-russiske partirelasjoner 1917-1991. Arbeiderhistorie.  ISSN 0801-7778.  s 9- 31
 • Egge, Åsmund & Halvorsen, Terje (2002). "...kriteriet på en kommunist er hans forhold til Sovjetunionen" : de norsk-sovjetiske partirelasjoner 1917-1991. Arbeiderhistorie.  ISSN 0801-7778.  (2002), s 9- 32
 • Egge, Åsmund (2001). Nyere forskning om den russiske revolusjon i 1917. Nordisk Østforum.  ISSN 0801-7220.  15(3), s 5- 11

Se alle arbeider i Cristin

 • Egge, Åsmund & Rybner, Svend (ed.) (2015). Red star in the North. Communism in the Nordic countries. Orkana Forlag.  ISBN 978-82-8104-242-1.  354 s.
 • Holtsmark, Sven Gabriel; Egge, Åsmund & Komarov, Aleksej (red.) (2015). Aleksandra M. Kollontaj. Diplomatiske nedtegnelser 1922-1930. Res Publica.  ISBN 978-82-8226-039-8.  815 s.
 • Egge, Åsmund (2009). Kirov-gåten. Mordet som utløste Stalins terror. Unipub forlag.  ISBN 9788274774551.  302 s.
 • Egge, Åsmund & Roginskij, Vadim (red.) (2006). Komintern og Norge. DnA-perioden 1919-1923. En dokumentasjon. Unipub forlag.  ISBN 82-7477-239-3.  597 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Holtsmark, Sven Gabriel; Egge, Åsmund & Komarov, Aleksej (2015). Forord, I: Sven Gabriel Holtsmark; Åsmund Egge & Aleksej Komarov (red.),  Aleksandra M. Kollontaj. Diplomatiske nedtegnelser 1922-1930.  Res Publica.  ISBN 978-82-8226-039-8.  Forord.  s 5 - 10
 • Holtsmark, Sven Gabriel; Egge, Åsmund & Komarov, Aleksej (2015). Innledning, I: Sven Gabriel Holtsmark; Åsmund Egge & Aleksej Komarov (red.),  Aleksandra M. Kollontaj. Diplomatiske nedtegnelser 1922-1930.  Res Publica.  ISBN 978-82-8226-039-8.  Innledning.  s 13 - 81
 • Egge, Åsmund (2008). Aleksandra Kollontajs "diplomatiske opptegnelser" som historisk kilde.
 • Egge, Åsmund (2007). Aleksander Kan, Hemmabolsjevikerna. Den svenska socialdemokratin, ryska bolsjeviker och mensjeviker under världskriget och revolutionsåren 1914–1920 Carlssons Bokförlag, Stockholm 2005, 552 s. Historisk Tidsskrift (Norge).  ISSN 0018-263X.  86(1), s 169- 172
 • Egge, Åsmund (2006). Kirov og Stalin. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Egge, Åsmund (2006). Kirov og Stalin igjen. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Egge, Åsmund (2005). Aleksandra Kollontaj og norsk arbeiderbevegelse. Rødt!.  ISSN 1504-4777.  34(1)
 • Egge, Åsmund (2005). Erik Kulavig, Stalins hjemmefront 1941-1945. Bokanmeldelse. Nordisk Østforum.  ISSN 0801-7220.  19(2), s 259- 261
 • Egge, Åsmund (2005). Svar til Erik Kulavig. Nordisk Østforum.  ISSN 0801-7220.  19(4), s 505- 506
 • Egge, Åsmund (2004). Aleksandra Kollontaj og norsk arbeiderbevegelse 1915-1930.
 • Egge, Åsmund (2004, 07. november). Intervju om Aleksandra Kollontaj. [Radio].  Oslo.
 • Egge, Åsmund (2003). Årene før NKP. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  (256) Vis sammendrag
 • Egge, Åsmund (2002). Etter åpningen av de russiske arkivene: Nytt lys over norsk arbeiderbevegelses historie.
 • Egge, Åsmund (2002). New trends in the study of the Russian Revolution.
 • Egge, Åsmund (2002). Norges kommunistiske parti og SUKP, 1923-1990.
 • Egge, Åsmund (2001). The Communist Movement in Norway, 1917-1970.
 • Egge, Åsmund (2000). Den russiske revolusjon.
 • Egge, Åsmund (2000). Orlando Figes, A People's Tragedy. The Russian Revolution 1891-1924. Bokanmeldelse. Nordisk Østforum.  ISSN 0801-7220.  14(2), s 79- 82
 • Halvorsen, Terje; Egge, Åsmund; Jungar, Sune & Jensen, Bent (2000). De norsk-sovjetiske partirelasjonene 1917-1991. Vis sammendrag
 • Egge, Åsmund (1998). Stalinismen.
 • Egge, Åsmund (1998). Årsaker til kommunismens sammenbrudd i Sovjetunionen.
 • Halvorsen, Terje & Egge, Åsmund (1997). De norsk-sovjetiske partirelasjoner 1917-1991.
 • Halvorsen, Terje & Egge, Åsmund (1997). Historisk TV-serie i NRK : forenkling, forvrengning og forvirring. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 2

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 6. juni 2005 00:00 - Sist endret 17. mars 2021 14:45