Edgeir Benum

Professor emeritus
Bilde av Edgeir Benum
Brukernavn
Besøksadresse Niels Treschows hus rom 634

Bakgrunn

1967 cand. philol. ved Universitetet i Oslo, 1968-72 forskningsstipendiat og universitetsstipendiat ved Universitetet i Oslo, 1973-80 professor i historie ved Universitetet i Tromsø, 1980- professor i historie ved Universitetet i Oslo, 1982-83 visiting scholar ved University of California, Berkeley, 1999 visiting scholar ved University of California, Berkeley.

Faglige kompetanseområder

 • Moderne historie
 • Politisk historie
 • Administrasjonshistorie
 • Byhistorie
 • Universitets- og vitenskapshistorie

Pågående og planlagte forskningsprosjekter ved IAKH

 • Den norske elektrondiffraksjonsgruppen. Et naturvitenskapelig prosjekts utvikling og politiske økonomi
 • Kampen om NAVF. Universiteter, forskningsbyråkrater og politikere i omformingen av NAVF fra slutten av 1960-årene.
 • Programforskning. Studier i framveksten av forskningsprogrammer i NAVF-regi fra 1960-årene av.
Emneord: Historie, Vitenskapshistorie, Politisk historie, Moderne historie, Universitetshistorie

Publikasjoner

 • Maktsentra og opposisjon. Spaniasaken i Norge 1946-47. Oslo 1969.
 • Sentraladministrasjonens historie. bd. 2, 1845-1884. Oslo 1979.
 • Byråkratienes by. Oslo bys historie, bd. 5, 1948-1986. Oslo 1994.
 • Overflod og fremtidsfrykt. Aschehougs norgeshistorie, bd. 12, 1970 - vår tid. Oslo 1998.
 • Benum, Edgeir Reidar (2010). Arbeidet for anerkjennelse: Hasselgruppen og det internasjonale vitenskapssamfunn ca. 1945-ca 1955. Historisk Tidsskrift.  ISSN 0018-263X.  89(4), s 573- 602
 • Benum, Edgeir Reidar (2009). The making of a research school. Odd Hassel and structural chemistry 1925-1943. Historisk Tidsskrift.  ISSN 0018-263X.  88(4), s 639- +
 • Benum, Edgeir Reidar (2007). Et nytt forskningspolitisk regime? Grunnforskningen, OECD og Norge 1965-1972. Historisk Tidsskrift.  ISSN 0018-263X.  86(4), s 551- 574
 • Benum, Edgeir Reidar (2007). Making research count: Norway and the OECD connection 1965-1980. Minerva.  ISSN 0026-4695.  45(4) . doi: 10.1007/s11024-007-9064-9
 • Benum, Edgeir Reidar (2003). Universiteter, akademisk integritet og kommersialisering. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  1, s 54- 72
 • Benum, Edgeir Reidar (2001). The Challenge of writing university history: The case of the University of Oslo. Center for the Study of Higher Education Series.
 • Benum, Edgeir Reidar (1999). Nyskapning, døråpning og bruken av nøkler, I: Erik Rudeng (red.),  Kunnskapsregimer.  Pax Forlag A/S, Oslo.  ISBN 82-530-2141-0.  s 104 - 110

Se alle arbeider i Cristin

 • Anker, Peder; Gulbrandsen, Magnus; Larsen, Eirinn; Løvhaug, Johannes Waage; Tranøy, Bent Sofus; Collett, John Peter; Benum, Edgeir Reidar; Gjestland, Dag & Torgersen, Ivar (2011). Universitetet i Oslo: Samtidshistoriske perspektiver. Unipub forlag.  ISBN 978-82-7477-545-9.  568 s.
 • Benum, Edgeir Reidar; Johansson, Alf; Storrud, Alf & Smilden, Jan-Erik (ed.) (2007). Are We Captives of History? Historical Essays on Turkey and Europe. Unipub forlag.  ISBN 978-82-7477-280-9.  151 s.
 • Benum, Edgeir Reidar (red.) (2003). Den mangfoldige velferden. Festskrift til Anne-Lise Seip. Gyldendal Akademisk.  ISBN 82-05-32639-8.  315 s.
 • Benum, Edgeir Reidar (1998). Overflod og fremtidsfrykt 1970 - (Aschehougs Norgeshistorie, bd. 12). Aschehoug & Co.
 • Benum, Edgeir Reidar (1998). Overflod og fremtidsfrykt. 1970-. Aschehoug & Co.  237 s.
 • Benum, Edgeir Reidar & Olstad, Finn (1998). Veier til vår tid. Universitetsforlaget.  250 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Benum, Edgeir Reidar (2011). Geography and the DNA Story.
 • Benum, Edgeir Reidar (2011). Sven Furberg og DNA-molekylet.
 • Benum, Edgeir Reidar (2011). The Uses of Sceientific Networks for Non-scientific Purposes. The Case of Structural Chemistry in Oslo.
 • Benum, Edgeir Reidar (2010). In defence of human rights and democracy? The role of scientific networks in non-scientific activities.
 • Benum, Edgeir Reidar (2009). Når molekyler blir livet. Historien om en ukjent Nobelprisvinner.
 • Benum, Edgeir Reidar (2008). From infancy to maturity: The growth of a research school. Odd Hassel and structural chemistry 1920-1943.
 • Benum, Edgeir Reidar (2008). The legitimization of research. Reply to Hans Skoie. Historisk Tidsskrift.  ISSN 0018-263X.  87(3), s 467- 472
 • Benum, Edgeir Reidar (2006). Hans Skoie: Norsk forskningspolitikk i etterkrigstiden. Historisk Tidsskrift.  ISSN 0018-263X.  85(4)
 • Benum, Edgeir Reidar (2006). What kind of Knowledge? Fundamental Research and the Making of a new Science Policy Discourse 1965-1972.
 • Benum, Edgeir Reidar (2005). Norway and the OECD connection. Convergence in European research and higher education before "Bologna".
 • Benum, Edgeir Reidar (2004). Et nytt forskningspolitisk regime? NAVF og styringen av forskning 1965 - ca. 1972.
 • Benum, Edgeir Reidar (2001). Studentens hverdag. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Benum, Edgeir Reidar (2001). Studentens hverdag. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Benum, Edgeir Reidar (1999). Er det grunnlag for å omtolke de siste 20 års historie?.
 • Benum, Edgeir Reidar (1999). Hvordan studerer man universitetshistorie?.
 • Benum, Edgeir Reidar (1999). Nye utfordringer for Universitetet i Oslo i 1960- og 70-årene: masseutdanning, anklager mot vitenskapen og et endret institusjonelt landskap.
 • Benum, Edgeir Reidar (1999). Onthe challenge of writing university history: The University of Oslo.
 • Benum, Edgeir Reidar (1999). Rune Slagstads nasjonale strateger.
 • Benum, Edgeir Reidar (1999). Universitetet i Oslo og dets historie.
 • Benum, Edgeir Reidar (1998, 18. februar). I forbindelse med publisering av "Overflod og fremtidsfrykt". [Radio].  Dagsnytt atten : NRK 1.
 • Benum, Edgeir Reidar (1998, 04. mars). I forbindelse med publisering av "Overflod og fremtidsfrykt". [Radio].  Dagsnytt atten : NRK.
 • Benum, Edgeir Reidar (1998, 07. mai). Om historisering av tiden etter 1970. [Radio].  NRK. Vis sammendrag
 • Benum, Edgeir Reidar (1998). Samtidshistorie.
 • Benum, Edgeir Reidar (1998). Stanghelle på nytt tokt. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.  s 42- 43
 • Benum, Edgeir Reidar (1998). Stanghelles feillesninger. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.  s 4- 5
 • Benum, Edgeir Reidar (1998). Vansker med å skrive samtidshistorie.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 6. juni 2005 00:00 - Sist endret 7. des. 2012 14:53

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter