Jarle Simensen

Professor emeritus
Bilde av Jarle Simensen
English version of this page
Telefon +47 22137102 +47 99426350
Mobiltelefon +47 994 26 350
Brukernavn
Postadresse Tuengveien 24 0374 Oslo

Bakgrunn

F.1937, Os i Østerdalen. Cand.philol., Oslo 1966 med historie, engelsk og russisk. Vit. ass., Historisk institutt, Oslo 1965-1967, forskningsstipendiat NAVF, 1968-1973, førsteamanuensis, Trondheim 1973, dr.philos.1976, professor, 1980, professor II ved Universitetet i Oslo 1996-. Gjesteforsker University of Wisconsin, Madison, 1981-82, 1988-89 og 1995-96, Maison des sciences de l'homme, Paris, 1987. Medlem av NORADs forskningsråd, 1976-1980, Nordisk forskningsråd for internasjonal politikk og fredsforskning, 1973-78, Fontes Historiae-komiteen i International Academic Union, 1974-78, Rådet for humanistisk forskning, NAVF, 1981-89, styremedlem NAVF 1989-1992, norsk redaktør, Scandinavian Journal of History, 1980-84, formann i Norsk komite for historisk vitskap, 1989-90, prorektor, Universitetet i Trondheim, 1989-1992, konsulent for Den norske Nobelkomite 1997-, medlem av Det Kongelige Norske Videnskapers Selskap, Trondheim, 1983 og Det Norske Vitenskapsakademi, 1997, gruppeleder for historie 2002-.

Information in English:

Faglige kompetanseområder

Afrikansk historie, internasjonal historie, bistandshistorie, misjonshistorie, historiografi, historisk teori og metode

Pågående og planlagte forskningsprosjekter

 • Local politics and British constitutional policy in Ghana during the colonial period.
 • Theory and method in global history. Introduction.
 • Historiography.
Emneord: Global historie. Afrikansk historie. Utviklingshjelp og bistand. Misjon i Afrika. Indirect rule. Colonial rule. Historisk teori og metode.

Publikasjoner

(Faglige bidrag til aviser er i det følgende registrert under kategorien ANDRE, men uten datoer. De kan man finne under seksjonen "Information in English" ovenfor, lenken til "Publications", avsnittene om "Review articles. Newspapers" og "University reform and debate") 

 • Simensen, Jarle (2018). Glenda Sluga and Particia Clavin: Internationalisms. A Twentieth Century History. Historisk Tidsskrift (Norge). ISSN 0018-263X. doi: 10.18261/issn.1504-2944-2018-01-09
 • Simensen, Jarle (2018). Gold Coast Forts and Castles: Key Themes and Perspectives. I Osei-Tutu, J. Kwadwo (Red.), Forts, Castles and Society in West Africa: Gold Coast and Dahomey, 1450–1960. Brill Academic Publishers. ISSN 978-90-04-38014-1. s. 33–57. doi: 10.1163/9789004380172_003
 • Simensen, Jarle (2017). Migrant Identity in Academia: Professor Paul Knaplund (1885-1964), University of Wisconsin. I Joranger, Terje Mikael Hasle & Cleven, Harry T. (Red.), Norwegian-American Essays 2017. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-879-1. s. 159–188.
 • Simensen, Jarle (2011). Murens fall og historikerne. Om forholdet mellom historie og fremtidsoppfatninger. Historisk Tidsskrift (Norge). ISSN 0018-263X. 90(1), s. 63–79.
 • Simensen, Jarle (2011). Kolonistyre og ideologisk konstruksjon : Lord Lugard og indirekte styre i Afrika. I Drønen, Tomas Sundnes; Fretheim, Kjetil & Skjortnes, Marianne (Red.), Forståelsens gylne øyeblikk : festskrift til Øyvind Dahl. Tapir Akademisk Forlag. ISSN 978-82-519-2602-7. s. 109–122.
 • Simensen, Jarle (2011). Bilder av de andre: Nærblikk på en dansk-norsk reisebeskrivelse fra Vest-Afrika. Fortid. ISSN 1504-1913. 8(3).
 • Simensen, Jarle (2010). The Norwegian-Tanzanian aid relationship: A historical perspective. I Havnevik, Kjell & Isinika, Aida C (Red.), Tanzania in Transition. From Nyerere to Mkapa. Mkuki na Nyota Publishers. ISSN 978-9987-08-086-1. s. 57–71.
 • Simensen, Jarle (2008). Aid symbioses and its pitfalls. The Nordic/Norwegian-Tanzanian aid relationship, 1962-1986. I Pharo, Helge & Fraser, Monika Pohle (Red.), The Aid Rush. Aid Regimes in Northern Europe during the Cold War Volume 1. Unipub forlag. ISSN 9788274772939. s. 153–177.
 • Simensen, Jarle (2007). On writing the history of development aid. Some reflections on the basis of a research project. Scandinavian Journal of History. ISSN 0346-8755. 32(2). doi: 10.1080/03468750601159816
 • Simensen, Jarle (2006). Globalhistorie i praksis. Fortid. ISSN 1504-1913.
 • Simensen, Jarle (2006). Religious NGOs and the Politics of International Aid: The Norwegian Experience. Forum for Development Studies. ISSN 0803-9410. 33(1), s. 83–104.
 • Simensen, Jarle (2006). Misjonshistorie og diskursanalyse: Karin Hestad Skeie: "Building God's Kingdom in Highland Madagascar. Norwegian Lutheran Missionaries in Vakinankaratra and Bestileo 1866-1903". Dr.art-thesis, History of Religion, Faculty of Arts, University of Oslo 2005. Doctoral opposision. Historisk Tidsskrift (Norge). ISSN 0018-263X.
 • Simensen, Jarle (2006). Nye horisonter i historiefaget. Globalhistorie og norsk historie i transnasjonalt perspektiv. I Engelstad, Fredrik; Lange, Even; Pharo, Helge & Rudeng, Erik (Red.), Demokratisk konservatisme. Pax Forlag. ISSN 82-530-2909-8.
 • Simensen, Jarle (2005). Ancestors and the world market. The role of the traditional oath in the cocoa hold-ups in the Gold Coast in the 1930s. I Hernæs, Per (Red.), THE 'TRADITIONAL' AND THE 'MODERN' IN WEST AFRICAN (GHANAIAN) HISTORY. Case studies on co-existence and interaction. Historisk institutt, NTNU. ISSN 82-7765-053-1.
 • Simensen, Jarle (2004). Levninger og årsaker. Notat om et pedagogisk problem. HIFO-nytt. ISSN 0802-3204.
 • Simensen, Jarle (2004). Power of the purse? Norway as donor in the conditionality epoch 1980-2000. Historisk Tidsskrift (Norge). ISSN 0018-263X. 83, s. 334–337.
 • Simensen, Jarle (2004). Levninger og årsaker. Notat om et pedagogisk problem. HIFO-nytt. ISSN 0802-3204.
 • Simensen, Jarle (2004). Transnational history. The global context of 1989. I Horn, Gerd-Rainer & Kenney, Padraic (Red.), Transnational moments of change : Europe 1945, 1968, 1989. Rowman & Littlefield. ISSN 0742523225.
 • Simensen, Jarle (2003). Karin Sarja: �Ännu en syster til Afrika�. Trettiosex kvinneliga missionärer i Natal och Zululand 1876-1902. Kyrkohistorisk årsskrift. ISSN 0085-2619. s. 223–226.
 • Simensen, Jarle (2003). Hilde Selbervik: "The Power of the Purse. Norway as a Donor in the Conditionality Epoch 1980-2000". Doctoral opposition. Historisk Tidsskrift (Norge). ISSN 0018-263X. 83(2).
 • Simensen, Jarle (2003). Kristendommen i Afrika i det 20. århundret. Sosial og politisk funksjon. Tidsskrift for teologi og kirke. ISSN 0040-7194.
 • Simensen, Jarle (2003). Karin Sarja: "Ännu en syster til Afrika. Trettiosex kvinneliga missionärer i Natal och Zululand 1876-1903". Doctoral opposition. Kyrkohistorisk årsskrift. ISSN 0085-2619.
 • Simensen, Jarle (2003). Globalisering, regionalisering og demokrati. I Listhaug, Kjersti Faldet & Lie, Sissel (Red.), Globalisering: Spøkelse eller visjon?. NTNU. ISSN 82-471-5219-3.
 • Simensen, Jarle (2003). Globalisering, regionalisering og demokrati. I [Mangler etternavn], [Mangler fornavn] (Red.), Sissel Lie og Kjersti Faldet Listhaug, red., Globalisering: Spøkelse eller visjon. Globaliseringsprogrammet. Globaliseringsprogrammet NTNU. s. 9–15.
 • Simensen, Jarle (2003). Transnational history. The global context of 1989. I [Mangler etternavn], [Mangler fornavn] (Red.), P.Kenney (red.), Transnational History. Rowland & Littlefield. s. 46–61.
 • Simensen, Jarle (2002). Christian Church and "Native State". The Presbyterian Mission in Akyem Abuakwa, Ghana. I Hansen, Holger Bernt & Twaddle, Michael (Red.), Christian Missionaries and the State in the Third World. James Currey Publishers. ISSN 0-85255-783-3.
 • Simensen, Jarle (2002). Christian church and naitive State in Akim, Ghana, during the colonial period. I [Mangler etternavn], [Mangler fornavn] (Red.), Christian Missonaries and State in the Third World. James Curry.
 • Simensen, Jarle (2000). The colonial period: Better than its reputation? Apollon : Forskningsmagasin for Universitetet i Oslo. ISSN 0803-6926.
 • Simensen, Jarle (2000). National and transnational history. The national determinant in Norwegian historiography, Nordic Historiography in the 20th Century. Historisk institutt, Universitetet i Oslo. ISSN 82-550-1057-2.
 • Simensen, Jarle (1999). Democray and globalization. 1989 and the Third Wave. Journal of World History. ISSN 1045-6007. 10(2).
 • Simensen, Jarle (1999). Demokrati og globalisering. Nytt Norsk Tidsskrift. ISSN 0800-336X.
 • Simensen, Jarle (1997). Den tredje värden efter 1945. I Tägil, Sven & Gräninger, Göran (Red.), Historiska vägval. Almqvist & Wiksell. ISSN 91-21-14054-5.
 • Simensen, Jarle (1997). Is there a Global Society? 1989 as a Case. I Tønnesson, Stein (Red.), Between National Histories and Global History. Rapport fra det 23. nordiske historikermøtet, Helsinki 1997. SHS. ISSN 951-710-061-2.
 • Simensen, Jarle (1997). Den tredje v@ærlden efter 1945. I [Mangler etternavn], [Mangler fornavn] (Red.), Historiska v@ægval. Almqvist & Wicksell. ISSN 91-21-14054-5. s. 93–141.
 • Simensen, Jarle (1997). Is there a global society? : 1989 as a case. I Tønnesson, Stein (Red.), 23. Nordiske historikerm@øtet, Tammerfors 7.-12.8.1997. SHS, Helsingfors. ISSN 951-710-061-2. s. 39–57.
 • Simensen, Jarle (1996). Internasjonalisering av historiefaget: Det tysk-norske stipendieprogrammet for historie (Ruhrgas) 1985-1995. Historisk Tidsskrift (Norge). ISSN 0018-263X.
 • Simensen, Jarle (1996). Kristendommen i Afrika: Forskningsutvikling og forskningsoppgaver. Norsk Tidsskrift for Misjon. ISSN 0029-2214.
 • Simensen, Jarle (1996). Etnisitet i afrikansk historie og historieforskning. I Gerner, Kristian (Red.), Stat, nation, konflikt. Et festskrift tilägnad Sven Tägil. Bra böcker. ISSN 91-7119-783-4.
 • Simensen, Jarle (1995). Førkoloniale styreformer i Afrika - hvilken relevans har de for demokrati i dagens Afrika? I Ekløf, P. (Red.), Demokrati i Afrika: Fellesrådets Afrika årbok '95. Gazette Bok, Oslo.
 • Simensen, Jarle (1995). The image of Africa in Norwegian missionary opinion 1850-1900. I Rian, Øystein (Red.), Revolusjon og resonnement. Festskrift til Kåre Tønnesson på 70-årsdagen den 1. januar 1996. Universitetsforlaget. ISSN 82-00-22621-2.
 • Simensen, Jarle (1994). The post-Cold-War scene. New challenges for development research and development policy. Forum for Development Studies. ISSN 0803-9410.
 • Simensen, Jarle (1994). Kontrafaktiske argument i historiefaget. Imperialisme og kolonistyre. I Andersen, Håkon With (Red.), Clios tro tjener. Festskrift til Per Fuglum. Historisk institutt, Universitetet i Trondheim. ISSN 82-7765-000-0.
 • Simensen, Jarle (1994). Sovjetunionen i vestlig historieskrivning: Edward Hallet Carr. I Langholm, Sivert (Red.), Den kritiske analyse. Festskrift til Ottar Dahl på 70-årsdagen den 5. januar 1994. Universitetsforlaget. ISSN 82-00-21531-8.
 • Simensen, Jarle (1993). Om årsaksdiskusjoner i historiefaget. Skolefokus. ISSN 0804-3698.
 • Simensen, Jarle (1992). Perspektiver i afrikansk historie. Internasjonal Politikk. ISSN 0020-577X. 1-2.
 • Simensen, Jarle (1992). Jurisdiction as Politics: The Gold Coast during the colonial period. I Mommsen, Wolfgang J. & Moor, J. A. De (Red.), European Expansion and Law: The Encounter of European and Indigenous Law in 19th- and 20th-Century Africa and Asia. Berg Publishers.
 • Simensen, Jarle (1992). Afrikansk fattigdom i historisk lys. I Gjerdåker, Svein & Tostensen, Arne (Red.), Alltid Fattig?. Chr. Michaelsns Institutt/Cappelen. ISSN 82-02-13333-5.
 • Simensen, Jarle (1992). Christian mission and African society. The social context of religious change. I Baier, Helmut (Red.), Kirche in Staat und Gesellschaft im 19. Jahrhundert. Neustadt. ISSN 3-7686-4132-5.
 • Simensen, Jarle (1991). Nasjonal identitet og overnasjonalitet. Skrifter. ISSN 0368-6310.
 • Simensen, Jarle (1990). Technological Transfer. Norwegian Trawler and Trawling Education in Ghana, 1964-1980. Forum for Development Studies. ISSN 0803-9410.
 • Simensen, Jarle (1990). Das Deutsch-norwegische Stipendienprogram für Geistewissenschaften (Ruhrgas). Deutsche Universitäts-Zeitung, DUZ. ISSN 0936-4501.
 • Simensen, Jarle (1990). Value-orientations in historical synthesis. On the colonial period in African history. History in Africa. ISSN 0361-5413. 17.
 • Simensen, Jarle (1990). The colonial period in national history: India and Africa. I Lönnroth, Erik; Molin, Karl & Björk, Ragnar (Red.), Conceptions of national history. Proceedings of Nobel Symposium 78. W. de Gruyter. ISSN 3-11-013504-3.
 • Simensen, Jarle (1990). Farmers, chiefs and the world market. The Gold Coast cocoa hold-ups of the 1930's. I Svensson, Thommy & Lundahl, Mats (Red.), Agrarian Society in History. Essays in the Honour of Magnus Mörner. Routledge. ISSN 0-415-04492-8.
 • Simensen, Jarle (1989). Internasjonalisering av historiefaget. Historisk Tidsskrift (Norge). ISSN 0018-263X.
 • Simensen, Jarle (1989). De nordiske fagkonferanser for historisk metode 1965-85. En historiografisk skisse. I Kvium, Christian (Red.), Historisk kundskab og fremstilling: oplæg fra den 20. Nordiske fagkonference i historisk metodelære, Rødhus Klit, 23.-27. maj 1987. Aarhus Universitetsforlag. ISSN 87-7288-230-1.
 • Simensen, Jarle (1989). Næringsliv, u-hjelp og internasjonal politikk. Norsk maritimt engasjement i Ghana. I Bergh, Trond & Pharo, Helge (Red.), Historiker og veileder. Festskrift til Jakob Sverdrup. Tiden. ISSN 82-10-03243-7.
 • Simensen, Jarle (1988). Torstein Jørgensen: Contact and Conflict. Norwegian Missionaries, the Zulu Kingdom and the Gospel, 1850-1873. Doctoral opposition. Norsk Tidsskrift for Misjon. ISSN 0029-2214.
 • Simensen, Jarle (1987). Kolonistyre, kultur og afrikansk underutvikling. Sør-nord utvikling. ISSN 0801-6968.
 • Simensen, Jarle (1987). Edvard Bull. Minnetale. Skrifter. ISSN 0368-6310.
 • Simensen, Jarle (1987). Literature and the freedom of thought. Wole Soyinka on Human Rights. I Løkensgard-Hoel, Torlaug (Red.), Festskrift til Elie Wiesel i anledning hans besøk i Trondheim 25. mai 1987. Memorial publication to Elie Wiesel on the occation [sic] of his visit in Trondheim the 25th of May 1987. Strindheim trykkeris forlag. ISSN 82-90551-37-1.
 • Simensen, Jarle (1987). Religious change as transaction. The Norwegian mission to Zululand, South Africa 1850-1906. I Petersen, Kirsten Holst (Red.), Religion, Development and African Identity. Scandinavian Institute of African Studies. ISSN 91-7106-263-7.
 • Simensen, Jarle (1986). Arbeiderpartiet og u-landsspørsmål. Forum for utviklingsstudier. ISSN 0332-8244.
 • Simensen, Jarle (1986). Religious change as transaction: The Norwegian mission to Zululand, South Africa 1850-1906. Journal of Religion in Africa. ISSN 0022-4200. XVI(2).
 • Simensen, Jarle (1986). Norsk forskning i afrikansk historie. En statusrapport. I Mörner, Magnus & Svensson, Thommy (Red.), The History of the Third World in Nordic Research. Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället. ISSN 91-85252-36-0.
 • Simensen, Jarle (1986). Mentalitetshistorie - er det mulig? I Slettan, Dagfinn & Reiersen, Elsa (Red.), Mentalitetshistorie. Muligheter og problemer. Tapir Akademisk Forlag. ISSN 82-519-0759-4.
 • Simensen, Jarle & Gynnild, Vidar (1986). Norwegian Missionaries in the Nineteenth Century: Organizational Background, Social Profile and World View. I [Mangler etternavn], [Mangler fornavn] (Red.), Norwegian Missions in African History Vol. 1. South Africa 1845-1906. Norwegian University Press. ISSN 82-00-07418-8. s. 11–46.
 • Simensen, Jarle (1985). Religion i kontekst. Om historiefagets behov for religion - og omvendt. I Winsnes, Ole Gunnar (Red.), Religionskunnskap og allmenndannelse. Perspektiver på religionsfaget i videregående skole. Tapir Akademisk Forlag. ISSN 82-519-0667-9.
 • Simensen, Jarle (1984). The Nordic historians' conference on historical method, 1965-1983. Scandinavian Journal of History. ISSN 0346-8755. 9.
 • Simensen, Jarle (1984). Teknologiutvikling og mentalitetsendring. En tema og problemskisse. I Simensen, Jarle & Fuglum, Per (Red.), Historie nedenfra. Festskrift til Edvard Bull på 70-årsdagen. Universitetsforlaget. ISSN 82-00-07103-0.
 • Simensen, Jarle & Gynnild, Vidar (1984). Norske misjonærer på 1800-tallet: Mentalitet, sosial profil og foreningsbakgrunn. I [Mangler etternavn], [Mangler fornavn] (Red.), Norsk misjon og afrikanske samfunn. Sør-Afrika ca. 1850-1900. Tapir Forlag. ISSN 82-519-0643-1. s. 11–57.
 • Simensen, Jarle (1983). Hva vil vi med historiefaget i den høyere skolen? Videregående opplæring. ISSN 0332-5814.
 • Simensen, Jarle (1983). Norsk misjon i afrikansk historie ca. 1850-1900. Forskningsnytt fra Norges almenvitenskapelige forskningsråd. ISSN 0015-7945.
 • Simensen, Jarle (1983). Bjørn Edsmann: "Lawyers in Gold Coast Politics, ca. 1900-1945". Doctoral opposision, Uppsala. Historisk Tidsskrift (Norge). ISSN 0018-263X. 103(1).
 • Simensen, Jarle (1983). Randi Balsvik: Haile Selassie's Students. Doctoral opposision. Historisk Tidsskrift (Norge). ISSN 0018-263X. 62(1).
 • Simensen, Jarle (1983). Afrikansk slaveri og avskaffelse. Et eksempel fra Akim Abuakwa, Ghana. I Andersen, Øivind (Red.), Slaveri og avvikling i komparativt perspektiv. Tapir Akademisk Forlag.
 • Simensen, Jarle (1978). Counterfactual arguments in historical analysis. From the debate on the partition of Africa and the effect of colonial rule. History in Africa. ISSN 0361-5413. 5.
 • Simensen, Jarle (1978). Ei høvdingeslekt i Ghana. Afrikansk historie innanfrå. Syn og Segn. ISSN 0039-7717. 8.
 • Simensen, Jarle (1977). Den radikale retning i utviklingsstudiene og dens syn på afrikansk historie. Historisk Tidsskrift (Norge). ISSN 0018-263X. 56.
 • Simensen, Jarle (1977). Kakaoens betydning i Ghanas moderne historie. Internasjonal Politikk. ISSN 0020-577X.
 • Simensen, Jarle (1977). Diktning og historie. I Pihkala, Erkki & Elster, Jon (Red.), Förtolkningsproblem i historia: föredrag från Nordiska fackkonferansen för historisk metodlära på Hanaholmen i Esbo 23. - 27. maj 1976. Universitetsforlaget. ISSN 82-00-09446-4.
 • Simensen, Jarle (1975). Crisis in Akim Abuakwa; The Native revenue measure of 1932. Mitteilungen der Basler Afrika Bibliographien. ISSN 0170-5091. 12.
 • Simensen, Jarle (1975). Nationalism from below. The Akim Abuakwa example. Mitteilungen der Basler Afrika Bibliographien. ISSN 0170-5091. 12.
 • Simensen, Jarle (1975). The afaso of Kwahu, Ghana: A mass movement for local reform under colonial rule. International Journal of African Historical Studies. ISSN 0361-7882. VIII(3).
 • Simensen, Jarle (1975). Røros som et historisk eksempel på sentrum-periferi-relasjoner. I Langholm, Sivert (Red.), Periferi og sentrum i historien: foredrag ved Nordisk fagkonferanse for historisk metodelære på Røros 16.-20. juni 1974. Universitetsforlaget. ISSN 82-00-09372-7.
 • Simensen, Jarle (1974). Rural mass action in the context of anti-colonial protest: The asafo movement of Akim Abuakwa, Ghana. Canadian Journal of African Studies. ISSN 0008-3968. VIII(1).
 • Simensen, Jarle (1970). Fra utforskningen av Afrikas historie. Historisk Tidsskrift (Norge). ISSN 0018-263X. 49.
 • Simensen, Jarle (1968). Universitetsstruktur og studentdemokrati. Nordisk Forum : Tidsskrift for kritisk forskning. ISSN 0029-1366.
 • Simensen, Jarle (1967). Realisme i synet på utviklingslanda. Syn og Segn. ISSN 0039-7717.
 • Simensen, Jarle (1967). Rasemotsetnad og nye nasjonar. Kontrast : tidsskrift for politikk, kultur, kritikk. ISSN 0085-2597. 9.
 • Simensen, Jarle (1965). Kva hende i Kongo. Kontrast : tidsskrift for politikk, kultur, kritikk. ISSN 0085-2597.
 • Simensen, Jarle (1964). Statsbygging i Afrika. Syn og Segn. ISSN 0039-7717.

Se alle arbeider i Cristin

 • Simensen, Jarle (2008). Internasjonalisering i historiefaget. Global historie og norsk historie i transnasjonalt perspektiv. unipub. ISBN 978-82-7477-354-7. 230 s.
 • Simensen, Jarle & Tägil, Sven (2005). Verden i oppbrudd. Verdenshistorien etter den kalde krigen. Aschehoug & Co. ISBN 82-03-22803-8. 380 s.
 • Simensen, Jarle (2004). Afrikas historie: Nye perspektiver. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 82-02-23498-0. 455 s.
 • Simensen, Jarle (2003). Norge møter den tredje verden. Fagbokforlaget.
 • Simensen, Jarle & Tägil, Sven (2001). Mot en ny tid, 1985-. Aschehougs verdenshistorie bind 16. Aschehoug & Co. ISBN 82-03-22372-9. 271 s.
 • Simensen, Jarle (1999). Tyskland - Norge. Den lange historien. Tano Aschehoug. ISBN 82-518-3857-6.
 • Simensen, Jarle (1999). Deutschland - Norwegen. Die lange Geschichte. Tano Aschehaug. ISBN 82-518-3940-8.
 • Simensen, Jarle (1996). Afrikas historie: Nye perspektiver. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 82-525-2998-4. 454 s.
 • Simensen, Jarle & Tägil, Sven (1993). Verden forandres, 1985-. Aschehougs verdenshistorie bind 16. Aschehoug & Co. ISBN 82-03-16603-2. 216 s.
 • Simensen, Jarle & Tägil, Sven (1993). Verden forandres, 1985-1993, bind 16, Aschehougs verdenshistorie. Fransk utgave: Une planéte bouleverse, 1985-2000. Memoirs du monde, Cavenne Medias. Aschehoug forlag. ISBN 82-03-22003-7. 217 s.
 • Simensen, Jarle (1991). Utdanning som u-hjelp. NORAD og fiskeriutdanningen ved Ghana Nautical College,964-1980. Ad Notam forlag. ISBN 82-417-0106-3. 200 s.
 • Simensen, Jarle (1990). Techological Transfer: Education as Development Aid. Ad Notam. ISBN 82-417-0106-3.
 • Simensen, Jarle (1990). Afrikas historie: Nye perspektiver. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 82-02-12811-0. 522 s.
 • Simensen, Jarle & Fuglestad, Finn (1986). Norwegian Missions in African History. Volume II: Madagascar. Norwegian University Press and Oxford University Press. ISBN 82-00-07415-3.
 • Simensen, Jarle (1986). The West Conquers the World. Aschehoug & Co. ISBN 82-03-10596-3. 271 s.
 • Simensen, Jarle (1986). Norwegian Missions in African History. Volume 2, Madagascar. Norwegian University Press and Oxford University Press. ISBN 8200074153.
 • Simensen, Jarle (1986). Norwegian Missions in African History, vol.II, Madagascar. Universitetsforlagt, Oxford University Press. ISBN 8200074153. 155 s.
 • Simensen, Jarle (1986). Norwegian Missions in African History: Vol.1, South Africa 1845-1906. Norwegian University Press. ISBN 82-00-07418-8.
 • Simensen, Jarle (1985). Afrikas historie: Nye perspektiver. Politiken forlag. ISBN 87-567-4040-9. 348 s.
 • Simensen, Jarle & Fuglum, Per (1984). History from below. Universitetsforlaget. ISBN 82-00-07103-0. 250 s.
 • Simensen, Jarle & Fuglum, Per (1984). Historie nedenfra. Festskrift til Edvard Bull på 70-årsdagen. Universitetsforlaget. ISBN 82-00-07103-0. 250 s.
 • Simensen, Jarle (1984). Norwegian Missions in African History. South Africa. Tapir Akademisk Forlag. ISBN 82-519-0643-1.
 • Simensen, Jarle (1983). Afrikas historie: Nye perspektiver. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 82-02-09076-8. 474 s.
 • Simensen, Jarle; Tägil, Sven & Tønnesson, Kåre (1982). Aschehougs verdenshistorie bind 1-16. Aschehoug & Co. ISBN 82-03-10601-3.
 • Simensen, Jarle (1979). Reindorf's Guide to Materials on Ghana in the Danish National Archives. Universitetsforlaget. ISBN 82-00-09514-2. 140 s.
 • Simensen, Jarle (1971). Afrika. Tilleggsbind til Grimbergs verdenshistorie. Politiken. ISBN 87-567-2723-2. 576 s.
 • Simensen, Jarle (1970). Afrika. Tilleggsbind i Grimbergs verdenshistorie. Cappelen Damm AS. 566 s.
 • Simensen, Jarle & Holmsen, Andreas (1969). Samfunnsmaktene brytes. Norske historikere i utvalg 2. Universitetsforlaget. ISBN 82-00-03185-3.
 • Simensen, Jarle & Holmsen, Andreas (1968). Norges nedgang. Senmiddelalderen. Norske historikere i utvalg 4. Universitetsforlaget. ISBN 82-00-03076-8.

Se alle arbeider i Cristin

 • Simensen, Jarle (2020). Det tyske oppgjøret med fortida: Demokratiopplæring. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Simensen, Jarle (2019). Kvinnebevegelse og Folkeforbundet. Valentine Dannevig. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Simensen, Jarle (2019). Per Hernæs, ed.:Vest-afrika, bind 1 i Danmarks kolonihistorie, b.I-V. Dagsavisen. ISSN 1503-2892.
 • Simensen, Jarle (2019). Det britiske imperiet og dets arv.
 • Simensen, Jarle (2018). Terje Tvedt: Det internasjonale gjennombruddet. Dagsavisen. ISSN 1503-2892.
 • Simensen, Jarle (2018). Avkolonisering i tåke. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Simensen, Jarle (2018). Avkolonisering i praksis. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Simensen, Jarle (2017). Internasjonalisering og samfunnsoppdrag. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Simensen, Jarle (2017). Bistandsdebatt på blindspor. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Simensen, Jarle (2017). Afrikas historie. Middelalder. Kolonitid.
 • Simensen, Jarle (2017). Internasjonalisering krever integrering. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Simensen, Jarle (2016). Joachim Østlund: Saltes pris. Svenska slaver i Nord-Afrika och handlen i Medelhavet 1650-1770. Historisk Tidsskrift (Norge). ISSN 0018-263X.
 • Simensen, Jarle (2015). Pernille Ipsen: Daughters of the Trade. Historisk Tidsskrift (Danmark). ISSN 0106-4991.
 • Simensen, Jarle (2014). Politiske pusteproblemer,Om Wolfgang Streeck: Gekaufte Zeit. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Simensen, Jarle (2014). Michael Cook: Ancient Religions, Modern Politics. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Simensen, Jarle (2006). Adam Hochschild: Begrav lenkene. Kampen mot slaveriet. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Simensen, Jarle (2006). Keralaprosjektet ikke mislykket. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Simensen, Jarle (2005). Preben Munthe: Christen Smith. Botaniker og økonom. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Simensen, Jarle (2005). Arild Engelsen Ruud, Eldrid Mageli og Pamela Price: Indias historie med Pakistan og Bangladesh. Oslo 2004. Historisk Tidsskrift (Norge). ISSN 0018-263X.
 • Simensen, Jarle (2005). Randi Balsvik: Afrika i eit historiografisk perspektiv.Oslo 2004. HIFO-nytt. ISSN 0802-3204.
 • Simensen, Jarle & Tvedt, Terje (2005). Misjon og bistand.
 • Simensen, Jarle (2005). On writing the history of development aid. Some reflections on the basis of a research project.
 • Simensen, Jarle (2005). Religious NGOs and the Politics of International aid: The Norwegian Experience.
 • Simensen, Jarle (2005). The Norwegian-Tanzanian aid relationship – A historical outlook.
 • Simensen, Jarle (2005). Nye horisonter i historiefaget. Global historie og norsk historie i et transnasjonalt perspektiv.
 • Simensen, Jarle (2005). Om norsk utviklingshjelps historie og nyere hovedoppgaver på dette området.
 • Simensen, Jarle (2005). Hovedlinjer i afrikansk historie.
 • Simensen, Jarle (2005). Colonial and post-colonial development in Africa.
 • Simensen, Jarle; Bondevik, Kjell Magne & Steen, Reiulf (2005). Nødhjelp og politikk: Biafrakrisen i 1967.
 • Simensen, Jarle (2004). Samaritanens dilemma, anmeldelse av Hilde Selbervik: The Power of the Purse, doktoravhandling, Historisk institutt, Universitetet i Bergen 2003. Historisk Tidsskrift (Norge). ISSN 0018-263X. 83(2), s. 334–337.
 • Simensen, Jarle (2004). Verdens regioner slår seg sammen: EU som forbilde? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Simensen, Jarle (2004). Verdens regioner slår seg sammen: EU som forbilde? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Simensen, Jarle (2004). Organisasjon som tema i afrikansk historie.
 • Simensen, Jarle (2004). Metodeproblemer i bistandshistorien, sesjonsinnlednding.
 • Simensen, Jarle (2004). Kristen misjon, politikk og modernisering i Afrika.
 • Simensen, Jarle (2003). Norsk utviklingshjelps historie radioprogrammer ved lanseringen. [TV]. NRK 1.
 • Simensen, Jarle (2003). George Soros: On Globalization. Bistandsaktuelt. ISSN 1501-0201.
 • Simensen, Jarle (2003). George Soros. On Globalization, Oxford 2002. Bistandsnytt.
 • Simensen, Jarle (2003). John Shaw. Sir Hans Singer. The Life and Work of a Development Economist, New York 2002. Bistandsnytt.
 • Simensen, Jarle (2003). Lange linjer i globalhistorien.
 • Simensen, Jarle (2003). Globalisering og regionalisering Én Verdens universitetskonferanse.
 • Simensen, Jarle (2003). Nobelprisens historie.
 • Simensen, Jarle (2003). Utviklingshjelp, utenrikspolitikk og makt - den norske modellen.
 • Simensen, Jarle (2003). Afrika i globalhistorisk perspektiv gjesteforelesning.
 • Simensen, Jarle (2003). Nasjonale kirkers rolle i utviklingen av det sivile samfunn?
 • Simensen, Jarle (2003). Hovedtrekk i norsk utviklingshjelps historie.
 • Simensen, Jarle (2003). Norsk utviklingshjelp og verdensbilde.
 • Simensen, Jarle (2002). Debatten om kolonitiden.
 • Simensen, Jarle (2002). Globalisering som historisk tema.
 • Simensen, Jarle (2002). Det tysk-norske historikerprogrammet 1985-2001.
 • Simensen, Jarle (2002). Den globale fattigdom på historisk bakgrunn.
 • Simensen, Jarle (2002). Historisk bakgrunn til afrikansk politikk.
 • Simensen, Jarle (2002). De regionale alternativer i internasjonal økonomi og politikk.
 • Simensen, Jarle (1997). Daniel J. Goldhagen: Hitler's Willing Executioners. Adresseavisen. ISSN 0805-3804.
 • Simensen, Jarle (1997). Etnisitet og minoritetsretter, David Hollinger: Post-ethnic America. Beyond Multiculturalism. Dagbladet. ISSN 0805-3766.
 • Simensen, Jarle (1997). Holocaust, Goldhagen og Tyskland. Adresseavisen. ISSN 0805-3804.
 • Simensen, Jarle (1997). Etnisitet, identitet og minioritetsretter i amerikansk samfunnsdebatt. Dagbladet. ISSN 0805-3766.
 • Simensen, Jarle (1997). Globalhistorie som begrep og metode.
 • Simensen, Jarle (1997). NTNU : visjon og virkelighet.
 • Simensen, Jarle (1997). Avhengighetsteori og underutvikling : en kritikk.
 • Simensen, Jarle (1997). Globalhistorie : er det mulig?
 • Simensen, Jarle (1997). Etnisitet og minoritetsrettigheter. Dagbladet. ISSN 0805-3766.
 • Simensen, Jarle (1996). Anmelderkultur i historiefaget. HIFO-nytt. ISSN 0802-3204.
 • Simensen, Jarle (1996). Geir Lundestad and Odd Arne Westad, ed.: Beyond the Cold War: New Dimensions in International Relations. Historisk Tidsskrift (Norge). ISSN 0018-263X.
 • Simensen, Jarle (1994). Vårt verdensbilde står for fall. Dagbladet. ISSN 0805-3766.
 • Simensen, Jarle (1990). Terje Tvedt: Bilder av de andre. Forum for utviklingsstudier. ISSN 0332-8244.
 • Simensen, Jarle (1990). Hjelp til u-hjelp. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Simensen, Jarle (1989). Olav Stokke, ed.: Global Poverty and Middle Powers. Forum for utviklingsstudier. ISSN 0332-8244.
 • Simensen, Jarle (1988). Tawia Adamafio: By Nkrumah's Side. The Labour and the Wounds. Africa. ISSN 0001-9720.
 • Simensen, Jarle (1987). Helge Pharo, Hjelp til selvhjelp. Det indisk-norske fiskeriprosjektets historie, 1952-1977. Dagbladet. ISSN 0805-3766.
 • Simensen, Jarle (1986). Finn Fuglestad: A History of the Niger 1850-1960. Historisk Tidsskrift (Norge). ISSN 0018-263X. 65(1).
 • Simensen, Jarle (1986). Paul Boyer, By the Bomb's Early Light. Dagbladet. ISSN 0805-3766.
 • Simensen, Jarle (1986). The image of Africa in Norwegian missionary opinion, 1850-1900.
 • Simensen, Jarle (1986). Åndsfrihet og diktning. Wole Soyinka og menneskerettighetene. Dagbladet. ISSN 0805-3766.
 • Simensen, Jarle (1984). Ngugi Wa Thiong'O: Djevelen på korset. Adresseavisen. ISSN 0805-3804.
 • Simensen, Jarle (1979). Immanuel Wallerstein: Det moderne verdenssystem. Historisk Tidsskrift (Norge). ISSN 0018-263X. 58.
 • Simensen, Jarle (1976). J. Dunn and A.F. Robertson: Dependence and Opportunity: Political Change in Ahafo. Journal of African History. ISSN 0021-8537.
 • Simensen, Jarle (1975). E.A. Brett: Underdevelopment in East Africa. 1919-1940. Canadian Journal of African Studies. ISSN 0008-3968.
 • Simensen, Jarle (1973). Jon Elster: Nytt perspektiv på økonomisk historie: problemer og metoder i en samfunnsvitenskap; Kåre Lunden: Økonomi og samfunn: synspunkter på økonomisk historie; C. Schuler: Den fattige verdens økonomiske politikk. Syn og Segn. ISSN 0039-7717.
 • Simensen, Jarle (1973). Rikssamling, Kulturhistorisk leksikon for nordisk middelalder. Universitetsforlaget.
 • Simensen, Jarle (1992). Teknologioverføring Norge-Ghana. Final report from the NORAS-programme "Technological transfer from industrial to development countries". Historisk institutt, Universitetet i Trondheim.
 • Simensen, Jarle (1986). Hungerskrisen i Afrika i historisk perspektiv. Kirkens Nødhjelp.
 • Simensen, Jarle (1978). Demokrati og samfunnsstyring belyst av humanistisk forskning. Norges almenvitenskapelige forskningsråd. ISSN 82-7216-026-9.
 • Simensen, Jarle (1975). Commoners, Chiefs and Colonial Government. Akim Abuakwa, Ghana, under British Rule. Department of History, University of Trondheim.
 • Simensen, Jarle (1966). Lord Lugard og indirekte styre. Nord-Nigeria 1900-1906. Department of History, University of Oslo.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 6. juni 2005 00:00 - Sist endret 6. sep. 2019 09:28