Jarle Simensen

Professor emeritus
Bilde av Jarle Simensen
English version of this page
Telefon +47 22137102 +47 99426350
Mobiltelefon +47 994 26 350
Brukernavn
Postadresse Tuengveien 24 0374 Oslo

Bakgrunn

F.1937, Os i Østerdalen. Cand.philol., Oslo 1966 med historie, engelsk og russisk. Vit. ass., Historisk institutt, Oslo 1965-1967, forskningsstipendiat NAVF, 1968-1973, førsteamanuensis, Trondheim 1973, dr.philos.1976, professor, 1980, professor II ved Universitetet i Oslo 1996-. Gjesteforsker University of Wisconsin, Madison, 1981-82, 1988-89 og 1995-96, Maison des sciences de l'homme, Paris, 1987. Medlem av NORADs forskningsråd, 1976-1980, Nordisk forskningsråd for internasjonal politikk og fredsforskning, 1973-78, Fontes Historiae-komiteen i International Academic Union, 1974-78, Rådet for humanistisk forskning, NAVF, 1981-89, styremedlem NAVF 1989-1992, norsk redaktør, Scandinavian Journal of History, 1980-84, formann i Norsk komite for historisk vitskap, 1989-90, prorektor, Universitetet i Trondheim, 1989-1992, konsulent for Den norske Nobelkomite 1997-, medlem av Det Kongelige Norske Videnskapers Selskap, Trondheim, 1983 og Det Norske Vitenskapsakademi, 1997, gruppeleder for historie 2002-.

Information in English:

Faglige kompetanseområder

Afrikansk historie, internasjonal historie, bistandshistorie, misjonshistorie, historiografi, historisk teori og metode

Pågående og planlagte forskningsprosjekter

 • Local politics and British constitutional policy in Ghana during the colonial period.
 • Theory and method in global history. Introduction.
 • Historiography.
Emneord: Global historie. Afrikansk historie. Utviklingshjelp og bistand. Misjon i Afrika. Indirect rule. Colonial rule. Historisk teori og metode.

Publikasjoner

(Faglige bidrag til aviser er i det følgende registrert under kategorien ANDRE, men uten datoer. De kan man finne under seksjonen "Information in English" ovenfor, lenken til "Publications", avsnittene om "Review articles. Newspapers" og "University reform and debate") 

 • Simensen, Jarle (2018). Glenda Sluga and Particia Clavin: Internationalisms. A Twentieth Century History. Historisk Tidsskrift (Norge).  ISSN 0018-263X.  (1)
 • Simensen, Jarle (2018). Gold Coast Forts and Castles: Key Themes and Perspectives, In J. Kwadwo Osei-Tutu (ed.),  Forts, Castles and Society in West Africa: Gold Coast and Dahomey, 1450–1960.  Brill Academic Publishers.  ISBN 978-90-04-38014-1.  kap 2.  s 33 - 57
 • Simensen, Jarle (2017). Migrant Identity in Academia: Professor Paul Knaplund (1885-1964), University of Wisconsin, In Terje Mikael Hasle Joranger & Harry T. Cleven (ed.),  Norwegian-American Essays 2017.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-879-1.  Kapittel 6.  s 159 - 188
 • Simensen, Jarle (2011). Bilder av de andre: Nærblikk på en dansk-norsk reisebeskrivelse fra Vest-Afrika. Fortid.  ISSN 1504-1913.  8(3), s 33-38
 • Simensen, Jarle (2011). Kolonistyre og ideologisk konstruksjon : Lord Lugard og indirekte styre i Afrika, I: Tomas Sundnes Drønen; Kjetil Fretheim & Marianne Skjortnes (red.),  Forståelsens gylne øyeblikk : festskrift til Øyvind Dahl.  Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 978-82-519-2602-7.  Kapittel.  s 109 - 122
 • Simensen, Jarle (2011). Murens fall og historikerne. Om forholdet mellom historie og fremtidsoppfatninger. Historisk Tidsskrift (Norge).  ISSN 0018-263X.  90(1), s 63- 79
 • Simensen, Jarle (2010). The Norwegian-Tanzanian aid relationship: A historical perspective, I: Kjell Havnevik & Aida C Isinika (red.),  Tanzania in Transition. From Nyerere to Mkapa.  Mkuki na Nyota Publishers.  ISBN 978-9987-08-086-1.  kap 3.  s 57 - 71
 • Simensen, Jarle (2008). Aid symbioses and its pitfalls. The Nordic/Norwegian-Tanzanian aid relationship, 1962-1986, In Helge Pharo & Monika Pohle Fraser (ed.),  The Aid Rush. Aid Regimes in Northern Europe during the Cold War Volume 1.  Unipub forlag.  ISBN 9788274772939.  Kapittel.  s 153 - 177
 • Simensen, Jarle (2007). On writing the history of development aid. Some reflections on the basis of a research project. Scandinavian Journal of History.  ISSN 0346-8755.  32(2) . doi: 10.1080/03468750601159816
 • Simensen, Jarle (2006). Globalhistorie i praksis. Fortid.  ISSN 1504-1913.  (2)
 • Simensen, Jarle (2006). Misjonshistorie og diskursanalyse: Karin Hestad Skeie: "Building God's Kingdom in Highland Madagascar. Norwegian Lutheran Missionaries in Vakinankaratra and Bestileo 1866-1903". Dr.art-thesis, History of Religion, Faculty of Arts, University of Oslo 2005. Doctoral opposision. Historisk Tidsskrift (Norge).  ISSN 0018-263X.  (2)
 • Simensen, Jarle (2006). Nye horisonter i historiefaget. Globalhistorie og norsk historie i transnasjonalt perspektiv, I: Fredrik Engelstad; Even Lange; Helge Pharo & Erik Rudeng (red.),  Demokratisk konservatisme.  Pax Forlag.  ISBN 82-530-2909-8.  Globalhistorie og norsk historie i transnasjonalt perspektiv.
 • Simensen, Jarle (2006). Religious NGOs and the Politics of International Aid: The Norwegian Experience. Forum for Development Studies.  ISSN 0803-9410.  33(1), s 83- 104
 • Simensen, Jarle (2005). Ancestors and the world market. The role of the traditional oath in the cocoa hold-ups in the Gold Coast in the 1930s, In Per Hernæs (ed.),  THE 'TRADITIONAL' AND THE 'MODERN' IN WEST AFRICAN (GHANAIAN) HISTORY. Case studies on co-existence and interaction.  Historisk institutt, NTNU.  ISBN 82-7765-053-1.  Artikkelt.
 • Simensen, Jarle (2004). Levninger og årsaker. Notat om et pedagogisk problem. HIFO-nytt.  ISSN 0802-3204.  (2)
 • Simensen, Jarle (2004). Levninger og årsaker. Notat om et pedagogisk problem. HIFO-nytt.  ISSN 0802-3204.  (2)
 • Simensen, Jarle (2004). Transnational history. The global context of 1989, In Gerd-Rainer Horn & Padraic Kenney (ed.),  Transnational moments of change : Europe 1945, 1968, 1989.  Rowman & Littlefield.  ISBN 0742523225.  Kapittel.
 • Simensen, Jarle (2004). Power of the purse? Norway as donor in the conditionality epoch 1980-2000. Historisk Tidsskrift (Norge).  ISSN 0018-263X.  83, s 334- 337
 • Simensen, Jarle (2003). Globalisering, regionalisering og demokrati, I: [Mangler fornavn] [Mangler etternavn] (red.),  Sissel Lie og Kjersti Faldet Listhaug, red., Globalisering: Spøkelse eller visjon. Globaliseringsprogrammet.  Globaliseringsprogrammet NTNU.  s 9 - 15
 • Simensen, Jarle (2003). Globalisering, regionalisering og demokrati, I: Kjersti Faldet Listhaug & Sissel Lie (red.),  Globalisering: Spøkelse eller visjon?.  NTNU.  ISBN 82-471-5219-3.  Globalisering, regionalisering og demokrati.
 • Simensen, Jarle (2003). Hilde Selbervik: "The Power of the Purse. Norway as a Donor in the Conditionality Epoch 1980-2000". Doctoral opposition. Historisk Tidsskrift (Norge).  ISSN 0018-263X.  83(2)
 • Simensen, Jarle (2003). Karin Sarja: "Ännu en syster til Afrika. Trettiosex kvinneliga missionärer i Natal och Zululand 1876-1903". Doctoral opposition. Kyrkohistorisk årsskrift.  ISSN 0085-2619.
 • Simensen, Jarle (2003). Karin Sarja: �Ännu en syster til Afrika�. Trettiosex kvinneliga missionärer i Natal och Zululand 1876-1902. Kyrkohistorisk årsskrift.  ISSN 0085-2619.  s 223- 226
 • Simensen, Jarle (2003). Kristendommen i Afrika i det 20. århundret. Sosial og politisk funksjon. Tidsskrift for teologi og kirke.  ISSN 0040-7194.  (3)
 • Simensen, Jarle (2003). Transnational history. The global context of 1989, In [Mangler fornavn] [Mangler etternavn] (ed.),  P.Kenney (red.), Transnational History.  Rowland & Littlefield.  s 46 - 61
 • Simensen, Jarle (2002). Christian Church and "Native State". The Presbyterian Mission in Akyem Abuakwa, Ghana, In Holger Bernt Hansen & Michael Twaddle (ed.),  Christian Missionaries and the State in the Third World.  James Currey Publishers.  ISBN 0-85255-783-3.  Christian Church and "Native State". The Presbyterian Mission in Akeym Abuakwa.
 • Simensen, Jarle (2002). Christian church and naitive State in Akim, Ghana, during the colonial period, In [Mangler fornavn] [Mangler etternavn] (ed.),  Christian Missonaries and State in the Third World.  James Curry.
 • Simensen, Jarle (2000). National and transnational history. The national determinant in Norwegian historiography, In  Nordic Historiography in the 20th Century.  Historisk institutt, Universitetet i Oslo.  ISBN 82-550-1057-2.  The national determinant in Norwegian historiography.
 • Simensen, Jarle (2000). The colonial period: Better than its reputation?. Apollon : Forskningsmagasin for Universitetet i Oslo.  ISSN 0803-6926.
 • Simensen, Jarle (1999). Democray and globalization. 1989 and the Third Wave. Journal of World History.  ISSN 1045-6007.  10(2)
 • Simensen, Jarle (1999). Demokrati og globalisering. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  (3)
 • Simensen, Jarle (1997). Den tredje värden efter 1945, I: Sven Tägil & Göran Gräninger (red.),  Historiska vägval.  Almqvist & Wiksell.  ISBN 91-21-14054-5.  Den tredje värden efter 1945.
 • Simensen, Jarle (1997). Den tredje v@ærlden efter 1945, I: [Mangler fornavn] [Mangler etternavn] (red.),  Historiska v@ægval.  Almqvist & Wicksell.  ISBN 91-21-14054-5.  s 93 - 141
 • Simensen, Jarle (1997). Is there a Global Society? 1989 as a Case, In Stein Tønnesson (ed.),  Between National Histories and Global History. Rapport fra det 23. nordiske historikermøtet, Helsinki 1997.  SHS.  ISBN 951-710-061-2.  Is there a Global Society? 1989 as a Case.
 • Simensen, Jarle (1997). Is there a global society? : 1989 as a case, I: Stein Tønnesson (red.),  23. Nordiske historikerm@øtet, Tammerfors 7.-12.8.1997.  SHS, Helsingfors.  ISBN 951-710-061-2.  s 39 - 57
 • Simensen, Jarle (1996). Etnisitet i afrikansk historie og historieforskning, I: Kristian Gerner (red.),  Stat, nation, konflikt. Et festskrift tilägnad Sven Tägil.  Bra böcker.  ISBN 91-7119-783-4.  Etnisitet i afrikansk historie og historieforskning.
 • Simensen, Jarle (1996). Internasjonalisering av historiefaget: Det tysk-norske stipendieprogrammet for historie (Ruhrgas) 1985-1995. Historisk Tidsskrift (Norge).  ISSN 0018-263X.  (1-2)
 • Simensen, Jarle (1996). Kristendommen i Afrika: Forskningsutvikling og forskningsoppgaver. Norsk Tidsskrift for Misjon.  ISSN 0029-2214.  (2-3)
 • Simensen, Jarle (1995). Førkoloniale styreformer i Afrika - hvilken relevans har de for demokrati i dagens Afrika?, I: P. Ekløf (red.),  Demokrati i Afrika: Fellesrådets Afrika årbok '95.  Gazette Bok, Oslo.  Førkoloniale styreformer i Afrika.
 • Simensen, Jarle (1995). The image of Africa in Norwegian missionary opinion 1850-1900, In Øystein Rian (ed.),  Revolusjon og resonnement. Festskrift til Kåre Tønnesson på 70-årsdagen den 1. januar 1996.  Universitetsforlaget.  ISBN 82-00-22621-2.  The image of Africa in Norwegian missionary opinion 1850-1900.
 • Simensen, Jarle (1994). Kontrafaktiske argument i historiefaget. Imperialisme og kolonistyre, I: Håkon With Andersen (red.),  Clios tro tjener. Festskrift til Per Fuglum.  Historisk institutt, Universitetet i Trondheim.  ISBN 82-7765-000-0.  Kontrafaktiske argumenter i historiefaget. Imperialisme og kolonistyre.
 • Simensen, Jarle (1994). Sovjetunionen i vestlig historieskrivning: Edward Hallet Carr, I: Sivert Langholm (red.),  Den kritiske analyse. Festskrift til Ottar Dahl på 70-årsdagen den 5. januar 1994.  Universitetsforlaget.  ISBN 82-00-21531-8.  Sovjetunionen i vestlig historieskrivning: Edward Hallet Carr.
 • Simensen, Jarle (1994). The post-Cold-War scene. New challenges for development research and development policy. Forum for Development Studies.  ISSN 0803-9410.  (1-2)
 • Simensen, Jarle (1993). Om årsaksdiskusjoner i historiefaget. Skolefokus.  ISSN 0804-3698.  (3)
 • Simensen, Jarle (1992). Afrikansk fattigdom i historisk lys, I: Svein Gjerdåker & Arne Tostensen (red.),  Alltid Fattig?.  Chr. Michaelsns Institutt/Cappelen.  ISBN 82-02-13333-5.  Afrikansk fattigdom i historisk lys.
 • Simensen, Jarle (1992). Christian mission and African society. The social context of religious change, In Helmut Baier (ed.),  Kirche in Staat und Gesellschaft im 19. Jahrhundert.  Neustadt.  ISBN 3-7686-4132-5.  Christian mission and African society. The social context of religious change.
 • Simensen, Jarle (1992). Jurisdiction as Politics: The Gold Coast during the colonial period, In Wolfgang J. Mommsen & J. A. De Moor (ed.),  European Expansion and Law: The Encounter of European and Indigenous Law in 19th- and 20th-Century Africa and Asia.  Berg Publishers.  Jurisdiction as Politics: The Gold Coast during the colonial period.
 • Simensen, Jarle (1992). Perspektiver i afrikansk historie. Internasjonal Politikk - Skandinavisk tidsskrift for internasjonale studier.  ISSN 0020-577X.  1-2
 • Simensen, Jarle (1991). Nasjonal identitet og overnasjonalitet. Skrifter.  ISSN 0368-6310.
 • Simensen, Jarle (1990). Das Deutsch-norwegische Stipendienprogram für Geistewissenschaften (Ruhrgas). Deutsche Universitäts-Zeitung, DUZ.  ISSN 0936-4501.
 • Simensen, Jarle (1990). Farmers, chiefs and the world market. The Gold Coast cocoa hold-ups of the 1930's, In Thommy Svensson & Mats Lundahl (ed.),  Agrarian Society in History. Essays in the Honour of Magnus Mörner.  Routledge.  ISBN 0-415-04492-8.  The Gold Coast cocoa hold-ups of the 1930's.
 • Simensen, Jarle (1990). Technological Transfer. Norwegian Trawler and Trawling Education in Ghana, 1964-1980. Forum for Development Studies.  ISSN 0803-9410.  (2)
 • Simensen, Jarle (1990). The colonial period in national history: India and Africa, In Erik Lönnroth; Karl Molin & Ragnar Björk (ed.),  Conceptions of national history. Proceedings of Nobel Symposium 78.  W. de Gruyter.  ISBN 3-11-013504-3.  The colonial period in national history: India and Africa.
 • Simensen, Jarle (1990). Value-orientations in historical synthesis. On the colonial period in African history. History in Africa.  ISSN 0361-5413.  17
 • Simensen, Jarle (1989). De nordiske fagkonferanser for historisk metode 1965-85. En historiografisk skisse, I: Christian Kvium (red.),  Historisk kundskab og fremstilling: oplæg fra den 20. Nordiske fagkonference i historisk metodelære, Rødhus Klit, 23.-27. maj 1987.  Aarhus Universitetsforlag.  ISBN 87-7288-230-1.  De nordiske fagkonferanser for historisk metode 1965-85.
 • Simensen, Jarle (1989). Internasjonalisering av historiefaget. Historisk Tidsskrift (Norge).  ISSN 0018-263X.  (2)
 • Simensen, Jarle (1989). Næringsliv, u-hjelp og internasjonal politikk. Norsk maritimt engasjement i Ghana, I: Trond Bergh & Helge Pharo (red.),  Historiker og veileder. Festskrift til Jakob Sverdrup.  Tiden.  ISBN 82-10-03243-7.  Norsk maritimt engasjement i Ghana.
 • Simensen, Jarle (1988). Torstein Jørgensen: Contact and Conflict. Norwegian Missionaries, the Zulu Kingdom and the Gospel, 1850-1873. Doctoral opposition. Norsk Tidsskrift for Misjon.  ISSN 0029-2214.  (3)
 • Simensen, Jarle (1987). Edvard Bull. Minnetale. Skrifter.  ISSN 0368-6310.
 • Simensen, Jarle (1987). Kolonistyre, kultur og afrikansk underutvikling. Sør-nord utvikling.  ISSN 0801-6968.  (5)
 • Simensen, Jarle (1987). Literature and the freedom of thought. Wole Soyinka on Human Rights, In Torlaug Løkensgard-Hoel (ed.),  Festskrift til Elie Wiesel i anledning hans besøk i Trondheim 25. mai 1987. Memorial publication to Elie Wiesel on the occation [sic] of his visit in Trondheim the 25th of May 1987.  Strindheim trykkeris forlag.  ISBN 82-90551-37-1.  Literature and the freedom of thought. Wole Soyinka on Human Rights.
 • Simensen, Jarle (1987). Religious change as transaction. The Norwegian mission to Zululand, South Africa 1850-1906, In Kirsten Holst Petersen (ed.),  Religion, Development and African Identity.  Scandinavian Institute of African Studies.  ISBN 91-7106-263-7.  Religious change as transaction.
 • Simensen, Jarle (1986). Arbeiderpartiet og u-landsspørsmål. Forum for utviklingsstudier.  ISSN 0332-8244.  (7-8)
 • Simensen, Jarle (1986). Mentalitetshistorie - er det mulig?, I: Dagfinn Slettan & Elsa Reiersen (red.),  Mentalitetshistorie. Muligheter og problemer.  Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 82-519-0759-4.  Mentalitetshistorie - er det mulig?.
 • Simensen, Jarle (1986). Norsk forskning i afrikansk historie. En statusrapport, In Magnus Mörner & Thommy Svensson (ed.),  The History of the Third World in Nordic Research.  Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället.  ISBN 91-85252-36-0.  Norsk forskning i afrikansk historie. En statusrapport.
 • Simensen, Jarle (1986). Religious change as transaction: The Norwegian mission to Zululand, South Africa 1850-1906. Journal of Religion in Africa.  ISSN 0022-4200.  XVI(2)
 • Simensen, Jarle & Gynnild, Vidar (1986). Norwegian Missionaries in the Nineteenth Century: Organizational Background, Social Profile and World View, I: [Mangler fornavn] [Mangler etternavn] (red.),  Norwegian Missions in African History Vol. 1. South Africa 1845-1906.  Norwegian University Press.  ISBN 82-00-07418-8.  s 11 - 46
 • Simensen, Jarle (1985). Religion i kontekst. Om historiefagets behov for religion - og omvendt, I: Ole Gunnar Winsnes (red.),  Religionskunnskap og allmenndannelse. Perspektiver på religionsfaget i videregående skole.  Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 82-519-0667-9.  Religion i kontekst. Om historiefagets behov for religion - og omvendt.
 • Simensen, Jarle (1984). Teknologiutvikling og mentalitetsendring. En tema og problemskisse, I: Jarle Simensen & Per Fuglum (red.),  Historie nedenfra. Festskrift til Edvard Bull på 70-årsdagen.  Universitetsforlaget.  ISBN 82-00-07103-0.  Teknologi og mentalitetsendring. En tema og problemskisse.
 • Simensen, Jarle (1984). The Nordic historians' conference on historical method, 1965-1983. Scandinavian Journal of History.  ISSN 0346-8755.  9
 • Simensen, Jarle & Gynnild, Vidar (1984). Norske misjonærer på 1800-tallet: Mentalitet, sosial profil og foreningsbakgrunn, I: [Mangler fornavn] [Mangler etternavn] (red.),  Norsk misjon og afrikanske samfunn. Sør-Afrika ca. 1850-1900.  Tapir Forlag.  ISBN 82-519-0643-1.  s 11 - 57
 • Simensen, Jarle (1983). Afrikansk slaveri og avskaffelse. Et eksempel fra Akim Abuakwa, Ghana, I: Øivind Andersen (red.),  Slaveri og avvikling i komparativt perspektiv.  Tapir Akademisk Forlag.  Afrikansk slaveri og avskaffelse. Et eksempel fra Akim Abuakwa, Ghana.
 • Simensen, Jarle (1983). Bjørn Edsmann: "Lawyers in Gold Coast Politics, ca. 1900-1945". Doctoral opposision, Uppsala. Historisk Tidsskrift (Norge).  ISSN 0018-263X.  103(1)
 • Simensen, Jarle (1983). Hva vil vi med historiefaget i den høyere skolen?. Videregående opplæring.  ISSN 0332-5814.  (1)
 • Simensen, Jarle (1983). Norsk misjon i afrikansk historie ca. 1850-1900. Forskningsnytt fra Norges almenvitenskapelige forskningsråd.  ISSN 0015-7945.  (1)
 • Simensen, Jarle (1983). Randi Balsvik: Haile Selassie's Students. Doctoral opposision. Historisk Tidsskrift (Norge).  ISSN 0018-263X.  62(1)
 • Simensen, Jarle (1978). Counterfactual arguments in historical analysis. From the debate on the partition of Africa and the effect of colonial rule. History in Africa.  ISSN 0361-5413.  5
 • Simensen, Jarle (1978). Ei høvdingeslekt i Ghana. Afrikansk historie innanfrå. Syn og Segn.  ISSN 0039-7717.  8
 • Simensen, Jarle (1977). Den radikale retning i utviklingsstudiene og dens syn på afrikansk historie. Historisk Tidsskrift (Norge).  ISSN 0018-263X.  56
 • Simensen, Jarle (1977). Diktning og historie, I: Erkki Pihkala & Jon Elster (red.),  Förtolkningsproblem i historia: föredrag från Nordiska fackkonferansen för historisk metodlära på Hanaholmen i Esbo 23. - 27. maj 1976.  Universitetsforlaget.  ISBN 82-00-09446-4.  Diktning og historie.
 • Simensen, Jarle (1977). Kakaoens betydning i Ghanas moderne historie. Internasjonal Politikk - Skandinavisk tidsskrift for internasjonale studier.  ISSN 0020-577X.  (2)
 • Simensen, Jarle (1975). Crisis in Akim Abuakwa; The Native revenue measure of 1932. Mitteilungen der Basler Afrika Bibliographien.  ISSN 0170-5091.  12
 • Simensen, Jarle (1975). Nationalism from below. The Akim Abuakwa example. Mitteilungen der Basler Afrika Bibliographien.  ISSN 0170-5091.  12
 • Simensen, Jarle (1975). Røros som et historisk eksempel på sentrum-periferi-relasjoner, I: Sivert Langholm (red.),  Periferi og sentrum i historien: foredrag ved Nordisk fagkonferanse for historisk metodelære på Røros 16.-20. juni 1974.  Universitetsforlaget.  ISBN 82-00-09372-7.  Røros som et historisk eksempel på sentrum-periferi-relasjoner.
 • Simensen, Jarle (1975). The afaso of Kwahu, Ghana: A mass movement for local reform under colonial rule. International Journal of African Historical Studies.  ISSN 0361-7882.  VIII(3)
 • Simensen, Jarle (1974). Rural mass action in the context of anti-colonial protest: The asafo movement of Akim Abuakwa, Ghana. Canadian Journal of African Studies.  ISSN 0008-3968.  VIII(1)
 • Simensen, Jarle (1970). Fra utforskningen av Afrikas historie. Historisk Tidsskrift (Norge).  ISSN 0018-263X.  49
 • Simensen, Jarle (1968). Universitetsstruktur og studentdemokrati. Nordisk Forum : Tidsskrift for kritisk forskning.  ISSN 0029-1366.  (5-6)
 • Simensen, Jarle (1967). Rasemotsetnad og nye nasjonar. Kontrast : tidsskrift for politikk, kultur, kritikk.  ISSN 0085-2597.  9
 • Simensen, Jarle (1967). Realisme i synet på utviklingslanda. Syn og Segn.  ISSN 0039-7717.  (10)
 • Simensen, Jarle (1965). Kva hende i Kongo. Kontrast : tidsskrift for politikk, kultur, kritikk.  ISSN 0085-2597.  (1)
 • Simensen, Jarle (1964). Statsbygging i Afrika. Syn og Segn.  ISSN 0039-7717.  (6)

Se alle arbeider i Cristin

 • Simensen, Jarle (2008). Internasjonalisering i historiefaget. Global historie og norsk historie i transnasjonalt perspektiv.. unipub.  ISBN 978-82-7477-354-7.  230 s.
 • Simensen, Jarle & Tägil, Sven (2005). Verden i oppbrudd. Verdenshistorien etter den kalde krigen. Aschehoug & Co.  ISBN 82-03-22803-8.  380 s.
 • Simensen, Jarle (2004). Afrikas historie: Nye perspektiver. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 82-02-23498-0.  455 s.
 • Simensen, Jarle (2003). Norge møter den tredje verden. Fagbokforlaget.
 • Simensen, Jarle & Tägil, Sven (2001). Mot en ny tid, 1985-. Aschehougs verdenshistorie bind 16. Aschehoug & Co.  ISBN 82-03-22372-9.  271 s.
 • Simensen, Jarle (red.) (1999). Deutschland - Norwegen. Die lange Geschichte. Tano Aschehaug.  ISBN 82-518-3940-8.
 • Simensen, Jarle (red.) (1999). Tyskland - Norge. Den lange historien. Tano Aschehoug.  ISBN 82-518-3857-6.
 • Simensen, Jarle (1996). Afrikas historie: Nye perspektiver. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 82-525-2998-4.  454 s.
 • Simensen, Jarle & Tägil, Sven (1993). Verden forandres, 1985-. Aschehougs verdenshistorie bind 16. Aschehoug & Co.  ISBN 82-03-16603-2.  216 s.
 • Simensen, Jarle & Tägil, Sven (1993). Verden forandres, 1985-1993, bind 16, Aschehougs verdenshistorie. Fransk utgave: Une planéte bouleverse, 1985-2000. Memoirs du monde, Cavenne Medias. Aschehoug forlag.  ISBN 82-03-22003-7.  217 s.
 • Simensen, Jarle (1991). Utdanning som u-hjelp. NORAD og fiskeriutdanningen ved Ghana Nautical College,964-1980. Ad Notam forlag.  ISBN 82-417-0106-3.  200 s.
 • Simensen, Jarle (1990). Afrikas historie: Nye perspektiver. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 82-02-12811-0.  522 s.
 • Simensen, Jarle (1990). Utdanning som u-hjelp. NORAD og fiskeriopplæringen ved Ghana Nautical College, 1964-1980. Ad Notam.  ISBN 82-417-0106-3.
 • Simensen, Jarle (1986). Norwegian Missions in African History. Volume 2, Madagascar. Norwegian University Press and Oxford University Press.  ISBN 8200074153.
 • Simensen, Jarle (ed.) (1986). Norwegian Missions in African History: Vol.1, South Africa 1845-1906. Norwegian University Press.  ISBN 82-00-07418-8.
 • Simensen, Jarle (1986). Vesten erobrer verden, 1870-1914. Aschehougs verdenshistorie bind 12. Aschehoug & Co.  ISBN 82-03-10596-3.  271 s.
 • Simensen, Jarle & Fuglestad, Finn (1986). Norwegian Missions in African History. Volume II: Madagascar. Norwegian University Press and Oxford University Press.  ISBN 82-00-07415-3.
 • Simensen, Jarle (ed.) (1986). Norwegian Missions in African History, vol.II, Madagascar. Universitetsforlagt, Oxford University Press.  ISBN 8200074153.  155 s.
 • Simensen, Jarle (1985). Afrikas historie: Nye perspektiver. Politiken forlag.  ISBN 87-567-4040-9.  348 s.
 • Simensen, Jarle (1984). Norsk misjon i afrikansk historie. Sør-Afrika. Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 82-519-0643-1.
 • Simensen, Jarle & Fuglum, Per (red.) (1984). Historie nedenfra. Festskrift til Edvard Bull på 70-årsdagen. Universitetsforlaget.  ISBN 82-00-07103-0.  250 s.
 • Simensen, Jarle & Fuglum, Per (red.) (1984). Historie nedenfra. Festskrift til Edvard Bull på 70-årsdagen. Universitetsforlaget.  ISBN 82-00-07103-0.  250 s.
 • Simensen, Jarle (1983). Afrikas historie: Nye perspektiver. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 82-02-09076-8.  474 s.
 • Simensen, Jarle; Tägil, Sven & Tønnesson, Kåre (red.) (1982). Aschehougs verdenshistorie bind 1-16. Aschehoug & Co.  ISBN 82-03-10601-3.
 • Simensen, Jarle (ed.) (1979). Reindorf's Guide to Materials on Ghana in the Danish National Archives. Universitetsforlaget.  ISBN 82-00-09514-2.  140 s.
 • Simensen, Jarle (1971). Afrika. Tilleggsbind til Grimbergs verdenshistorie. Politiken.  ISBN 87-567-2723-2.  576 s.
 • Simensen, Jarle (1970). Afrika. Tilleggsbind i Grimbergs verdenshistorie. Cappelen Damm AS.  566 s.
 • Simensen, Jarle & Holmsen, Andreas (red.) (1969). Samfunnsmaktene brytes. Norske historikere i utvalg 2. Universitetsforlaget.  ISBN 82-00-03185-3.
 • Simensen, Jarle & Holmsen, Andreas (red.) (1968). Norges nedgang. Senmiddelalderen. Norske historikere i utvalg 4. Universitetsforlaget.  ISBN 82-00-03076-8.

Se alle arbeider i Cristin

 • Simensen, Jarle (2019). Det britiske imperiet og dets arv.
 • Simensen, Jarle (2019). Kvinnebevegelse og Folkeforbundet. Valentine Dannevig. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Simensen, Jarle (2019). Per Hernæs, ed.:Vest-afrika, bind 1 i Danmarks kolonihistorie, b.I-V.. Dagsavisen.  ISSN 1503-2892.
 • Simensen, Jarle (2018). Avkolonisering i praksis. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Simensen, Jarle (2018). Avkolonisering i tåke. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Simensen, Jarle (2018). Terje Tvedt: Det internasjonale gjennombruddet. Dagsavisen.  ISSN 1503-2892.
 • Simensen, Jarle (2017). Afrikas historie. Middelalder. Kolonitid..
 • Simensen, Jarle (2017). Bistandsdebatt på blindspor. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Simensen, Jarle (2017). Internasjonalisering og samfunnsoppdrag. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Simensen, Jarle (2016). Joachim Østlund: Saltes pris. Svenska slaver i Nord-Afrika och handlen i Medelhavet 1650-1770. Historisk Tidsskrift (Norge).  ISSN 0018-263X.  (2)
 • Simensen, Jarle (2015). Pernille Ipsen: Daughters of the Trade. Historisk Tidsskrift (Danmark).  ISSN 0106-4991.  (4)
 • Simensen, Jarle (2014). Michael Cook: Ancient Religions, Modern Politics. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Simensen, Jarle (2014). Politiske pusteproblemer,Om Wolfgang Streeck: Gekaufte Zeit. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Simensen, Jarle (2006). Adam Hochschild: Begrav lenkene. Kampen mot slaveriet. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Simensen, Jarle (2006). Keralaprosjektet ikke mislykket. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116. . doi: 25.07.2006
 • Simensen, Jarle (2005). Arild Engelsen Ruud, Eldrid Mageli og Pamela Price: Indias historie med Pakistan og Bangladesh. Oslo 2004. Historisk Tidsskrift (Norge).  ISSN 0018-263X.  (4)
 • Simensen, Jarle (2005). Colonial and post-colonial development in Africa.
 • Simensen, Jarle (2005). Hovedlinjer i afrikansk historie.
 • Simensen, Jarle (2005). Nye horisonter i historiefaget. Global historie og norsk historie i et transnasjonalt perspektiv.
 • Simensen, Jarle (2005). Om norsk utviklingshjelps historie og nyere hovedoppgaver på dette området.
 • Simensen, Jarle (2005). On writing the history of development aid. Some reflections on the basis of a research project.
 • Simensen, Jarle (2005). Preben Munthe: Christen Smith. Botaniker og økonom. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Simensen, Jarle (2005). Randi Balsvik: Afrika i eit historiografisk perspektiv.Oslo 2004. HIFO-nytt.  ISSN 0802-3204.  (4)
 • Simensen, Jarle (2005). Religious NGOs and the Politics of International aid: The Norwegian Experience.
 • Simensen, Jarle (2005). The Norwegian-Tanzanian aid relationship – A historical outlook.
 • Simensen, Jarle; Bondevik, Kjell Magne & Steen, Reiulf (2005). Nødhjelp og politikk: Biafrakrisen i 1967.
 • Simensen, Jarle & Tvedt, Terje (2005). Misjon og bistand.
 • Simensen, Jarle (2004). Kristen misjon, politikk og modernisering i Afrika.
 • Simensen, Jarle (2004). Metodeproblemer i bistandshistorien, sesjonsinnlednding.
 • Simensen, Jarle (2004). Organisasjon som tema i afrikansk historie.
 • Simensen, Jarle (2004). Samaritanens dilemma, anmeldelse av Hilde Selbervik: The Power of the Purse, doktoravhandling, Historisk institutt, Universitetet i Bergen 2003. Historisk Tidsskrift (Norge).  ISSN 0018-263X.  83(2), s 334- 337
 • Simensen, Jarle (2004). Verdens regioner slår seg sammen: EU som forbilde?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  s 3
 • Simensen, Jarle (2004). Verdens regioner slår seg sammen: EU som forbilde?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Simensen, Jarle (2003). Afrika i globalhistorisk perspektiv gjesteforelesning.
 • Simensen, Jarle (2003). George Soros. On Globalization, Oxford 2002. Bistandsnytt.  (8), s 22
 • Simensen, Jarle (2003). George Soros: On Globalization. Bistandsaktuelt.  ISSN 1501-0201.  (8)
 • Simensen, Jarle (2003). Globalisering og regionalisering Én Verdens universitetskonferanse.
 • Simensen, Jarle (2003). Hovedtrekk i norsk utviklingshjelps historie.
 • Simensen, Jarle (2003). John Shaw. Sir Hans Singer. The Life and Work of a Development Economist, New York 2002. Bistandsnytt.  (5), s 22
 • Simensen, Jarle (2003). Lange linjer i globalhistorien.
 • Simensen, Jarle (2003). Nasjonale kirkers rolle i utviklingen av det sivile samfunn?.
 • Simensen, Jarle (2003). Nobelprisens historie.
 • Simensen, Jarle (2003). Norsk utviklingshjelp og verdensbilde.
 • Simensen, Jarle (2003, 20. juni). Norsk utviklingshjelps historie radioprogrammer ved lanseringen. [TV].  NRK 1.
 • Simensen, Jarle (2003). Utviklingshjelp, utenrikspolitikk og makt - den norske modellen.
 • Simensen, Jarle (2002). De regionale alternativer i internasjonal økonomi og politikk.
 • Simensen, Jarle (2002). Debatten om kolonitiden.
 • Simensen, Jarle (2002). Den globale fattigdom på historisk bakgrunn.
 • Simensen, Jarle (2002). Det tysk-norske historikerprogrammet 1985-2001.
 • Simensen, Jarle (2002). Globalisering som historisk tema.
 • Simensen, Jarle (2002). Historisk bakgrunn til afrikansk politikk.
 • Simensen, Jarle (1997). Avhengighetsteori og underutvikling : en kritikk.
 • Simensen, Jarle (1997). Daniel J. Goldhagen: Hitler's Willing Executioners. Adresseavisen.  ISSN 0805-3804.
 • Simensen, Jarle (1997). Etnisitet og minoritetsretter, David Hollinger: Post-ethnic America. Beyond Multiculturalism. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Simensen, Jarle (1997). Etnisitet og minoritetsrettigheter. Dagbladet.  ISSN 0805-3766. . doi: 19.04.1997
 • Simensen, Jarle (1997). Etnisitet, identitet og minioritetsretter i amerikansk samfunnsdebatt. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Simensen, Jarle (1997). Globalhistorie : er det mulig?.
 • Simensen, Jarle (1997). Globalhistorie som begrep og metode.
 • Simensen, Jarle (1997). Holocaust, Goldhagen og Tyskland. Adresseavisen.  ISSN 0805-3804.
 • Simensen, Jarle (1997). NTNU : visjon og virkelighet.
 • Simensen, Jarle (1996). Anmelderkultur i historiefaget. HIFO-nytt.  ISSN 0802-3204.  (3)
 • Simensen, Jarle (1996). Geir Lundestad and Odd Arne Westad, ed.: Beyond the Cold War: New Dimensions in International Relations. Historisk Tidsskrift (Norge).  ISSN 0018-263X.  (4)
 • Simensen, Jarle (1994). Vårt verdensbilde står for fall. Dagbladet.  ISSN 0805-3766. . doi: 04.12.1994
 • Simensen, Jarle (1992). Teknologioverføring Norge-Ghana. Final report from the NORAS-programme "Technological transfer from industrial to development countries".
 • Simensen, Jarle (1990). Hjelp til u-hjelp. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116. . doi: 01.11.1990
 • Simensen, Jarle (1990). Terje Tvedt: Bilder av de andre. Forum for utviklingsstudier.  ISSN 0332-8244.  (2)
 • Simensen, Jarle (1989). Olav Stokke, ed.: Global Poverty and Middle Powers. Forum for utviklingsstudier.  ISSN 0332-8244.  (2)
 • Simensen, Jarle (1988). Tawia Adamafio: By Nkrumah's Side. The Labour and the Wounds. Africa.  ISSN 0001-9720.
 • Simensen, Jarle (1987). Helge Pharo, Hjelp til selvhjelp. Det indisk-norske fiskeriprosjektets historie, 1952-1977. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Simensen, Jarle (1986). Finn Fuglestad: A History of the Niger 1850-1960. Historisk Tidsskrift (Norge).  ISSN 0018-263X.  65(1)
 • Simensen, Jarle (1986). Hungerskrisen i Afrika i historisk perspektiv.
 • Simensen, Jarle (1986). Paul Boyer, By the Bomb's Early Light. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Simensen, Jarle (1986). The image of Africa in Norwegian missionary opinion, 1850-1900.
 • Simensen, Jarle (1986). Åndsfrihet og diktning. Wole Soyinka og menneskerettighetene. Dagbladet.  ISSN 0805-3766. . doi: 29.10.1986
 • Simensen, Jarle (1984). Ngugi Wa Thiong'O: Djevelen på korset. Adresseavisen.  ISSN 0805-3804.
 • Simensen, Jarle (1979). Immanuel Wallerstein: Det moderne verdenssystem. Historisk Tidsskrift (Norge).  ISSN 0018-263X.  58
 • Simensen, Jarle (red.) (1978). Demokrati og samfunnsstyring belyst av humanistisk forskning.
 • Simensen, Jarle (1976). J. Dunn and A.F. Robertson: Dependence and Opportunity: Political Change in Ahafo. Journal of African History.  ISSN 0021-8537.  (2)
 • Simensen, Jarle (1975). Commoners, Chiefs and Colonial Government. Akim Abuakwa, Ghana, under British Rule.
 • Simensen, Jarle (1975). E.A. Brett: Underdevelopment in East Africa. 1919-1940. Canadian Journal of African Studies.  ISSN 0008-3968.  (3)
 • Simensen, Jarle (1973). Jon Elster: Nytt perspektiv på økonomisk historie: problemer og metoder i en samfunnsvitenskap; Kåre Lunden: Økonomi og samfunn: synspunkter på økonomisk historie; C. Schuler: Den fattige verdens økonomiske politikk. Syn og Segn.  ISSN 0039-7717.  (4)
 • Simensen, Jarle (1973). Rikssamling, I:  Kulturhistorisk leksikon for nordisk middelalder.  Universitetsforlaget.  Rikssamling.
 • Simensen, Jarle (1966). Lord Lugard og indirekte styre. Nord-Nigeria 1900-1906.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 6. juni 2005 00:00 - Sist endret 6. sep. 2019 09:28