Kåre A. Andersen

Bilde av Kåre A. Andersen
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 Niels Treschows hus 0851 Oslo
Postadresse Postboks 1008 Blindern 0315 Oslo

Bakgrunn

F 1950. Cand philol med historie hovedfag, nordisk m.f., realfag. Vit.ass. ved HF-fakultetets IT-tjeneste (HF-data) 1980-87. Fast ansatt ved UiO fra 1987. Leder av den faglige veiledningstjenesten ved HF-data fram til 1995. Sentral i oppbyggingen av studietilbudet innenfor fagfeltet humanistisk informatikk. Fra 2005 tilknyttet IAKH, seksjon for historie.

Undervisnings- og veiledningsområder

Undervisning og veiledning i skjæringsfeltet mellom historie og IKT. Dette gjelder både i forhold til bruk av IKT-verktøy i historie, men i de senere år også med fokus på utfordringene fra internett.

Faglige kompetanseområder

  • Nye medier i historisk forskning, formidling og undervisning
  • Norsk 1800-tall
  • Byhistorie
Emneord: IKT og historie, Historie, Byhistorie
Publisert 6. juni 2005 00:00 - Sist endret 29. nov. 2021 10:50