Kåre A. Andersen

Bilde av Kåre A. Andersen
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 Niels Treschows hus 0851 Oslo
Postadresse Postboks 1008 Blindern 0315 Oslo

Bakgrunn

F 1950. Cand philol med historie hovedfag, nordisk m.f., realfag. Vit.ass. ved HF-fakultetets IT-tjeneste (HF-data) 1980-87. Fast ansatt ved UiO fra 1987. Leder av den faglige veiledningstjenesten ved HF-data fram til 1995. Sentral i oppbyggingen av studietilbudet innenfor fagfeltet humanistisk informatikk. Fra 2005 tilknyttet IAKH, seksjon for historie.

Undervisnings- og veiledningsområder

Undervisning og veiledning i skjæringsfeltet mellom historie og IKT. Dette gjelder både i forhold til bruk av IKT-verktøy i historie, men i de senere år også med fokus på utfordringene fra internett.

Faglige kompetanseområder

  • Nye medier i historisk forskning, formidling og undervisning
  • Norsk 1800-tall
  • Byhistorie
Emneord: IKT og historie, Historie, Byhistorie
Publisert 6. juni 2005 00:00 - Sist endret 15. aug. 2019 09:53