Knut Kjeldstadli

Bilde av Knut Kjeldstadli
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Etter avtale
Postadresse Postboks 1008 Blindern 0315 Oslo

Faglige kompetanseområder

 • Moderne sosial- og kulturhistorie
 • Teori og metode
 • Migrasjonshistorie og historien om kollektive bevegelser
 • Arbeidslivets historie

Pågående og planlagte forskningsprosjekter ved IAKH

 • Arbeidslivets historie 1850-2010
Emneord: Historie, Teori og metode, Moderne historie, Sosial- og kulturhistorie, Migrasjonshistorie

Publikasjoner

 • "Arbeider, bonde, våre hære". Arbeiderpartiet og bøndene 1930-1939 (1978)
 • Jerntid.Fabrikksystem og arbeidere ved Christiania Spigerverk og Kværner Brug fra om lag 1890 til 1940 (1989)
 • Den delte byen. Oslo bys historie, bind 4 (1900-1940) (1990)
 • Fortida er ikke hva den en gang var. En innføring i historiefaget (1992, ny utgave 1999)
 • Et splittet samfunn, 1905-1935. Aschehougs Norges-historie, bind 10 (1994)
 • Norsk innvandringshistorie, bd. I-III, red. (2003)
 • A History of Immigration. The Case of Norway 900 - 2000 (2008), sammen med Grete Brochmann
 • Sammensatte samfunn. Innvandring. Inkludering (2008)
 • Akademisk kapitalisme (2010)
 • Mine fire besteforeldre. En familiefortelling om framveksten av det moderne Norge (2010)
 • Innvandringen til Norge 900 - 2010 (2014) (Sammen med Grete Brochmann)
 • Arbeid og klasse. Historiske perspektiver (2018)
 • Kjeldstadli, Knut (2022). En ny arbeidets historie? Arbeiderhistorie. ISSN 0801-7778. 36(1), s. 197–199. doi: 10.18261/ARBEIDERHISTORIE.36.1.13.
 • Kjeldstadli, Knut (2019). Samfunnsnytte og fagforeninger. I Tjora, Aksel (Red.), Universitetskamp. Scandinavian Academic Press. ISSN 978-82-304-0247-4. s. 484–494.
 • Kjeldstadli, Knut (2018). Allsang i arbeiderbevegelsen : . Arbeiderhistorie. ISSN 0801-7778. 22(1), s. 109–125. doi: 10.18261/issn.2387-5879-2018-01-07.
 • Kjeldstadli, Knut (2018). Norway 1850-1940: Six types of Popular Resistance. I Mikkelsen, Flemming; Kjeldstadli, Knut & Nyzell, Stefan (Red.), Popular Struggle and Democracy in Scandinavia, 1700-Present. Palgrave Macmillan. ISSN 9781137578495. s. 201–244. doi: 10.1057/978-1-137-57855-6_8.
 • Kjeldstadli, Knut (2017). Finnes loksalsamfunn? Heimen - Lokal og regional historie. ISSN 0017-9841. 54(4), s. 342–351. doi: 10.18261/issn.1894-3195-2017-04-05.
 • Kjeldstadli, Knut & Helle, Idar (2016). Social Democracy in Norway. I Schmidt, Ingo (Red.), The Three Worlds of Social Democracy. Pluto Press. ISSN 9780745336084. s. 46–67. doi: 10.2307/j.ctt1dwstk8.5.
 • Kjeldstadli, Knut (2016). Folkesosialisme. Stykke i tre satser. I Glenthøj, Rasmus (Red.), Mellem brødre. Dansk-norsk samliv i 600 år. Scandinavian Academic Press. ISSN 978-87-12-05302-6. s. 192–203.
 • Kjeldstadli, Knut (2016). Arbeiderbevegelsen og de intellektuelle. Vardøger. ISSN 0333-0877. 36, s. 166–183.
 • Kjeldstadli, Knut; Bieler, Andreas; Erne, Roland; Golden, Darragh; Helle, Idar & Matos, Tiago Manuel [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2015). Questions for the Future. Towards an Analytical Framework. I Bieler, Andreas; Erne, Roland; Golden, Darragh; Helle, Idar; Kjeldstadli, Knut; Matos, Tiago Manuel & Stan, Sabina (Red.), Labour and Transnational Action in Times of Crisis. Rowman & Littlefield Publishers. ISSN 9781783482771. s. 223–229.
 • Kjeldstadli, Knut (2015). A Closed Nation or an Open Working Class?: When do Unions Opt for Including Labour Migrants? I Bieler, Andreas; Erne, Roland; Golden, Darragh; Helle, Idar; Kjeldstadli, Knut; Matos, Tiago Manuel & Stan, Sabina (Red.), Labour and Transnational Action in Times of Crisis. Rowman & Littlefield Publishers. ISSN 9781783482771. s. 83–98.
 • Kjeldstadli, Knut (2015). En ny arbeidslivets historie? Myndighet og medborgerskap: Festskrift til Gro Hagemann på 70-årsdagen 3. september 2015. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-819-7. s. 281–292.
 • Erne, Roland; Bieler, Andreas; Golden, Darragh; Helle, Idar; Kjeldstadli, Knut & Matos, Tiago Manuel [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2015). Introduction: politicizing the transnational. Labor History. ISSN 0023-656X. 56(3), s. 237–245. doi: 10.1080/0023656X.2015.1042756.
 • Kjeldstadli, Knut (2015). Grunnloven - liberal, men demokratisk? I Holst, Cathrine; Stjernø, Steinar & Bernt, Jan Fridthjof (Red.), Rett og politikk: nye perspektiver på demokratiets forutsetninger, utforming og grenser. Pax Forlag. ISSN 9788253037905. s. 37–53.
 • Kjeldstadli, Knut (2014). The Nation State in the Age of Globalizations - Stone Dead or Rejuvenated? I Sterri, Aksel Braanen (Red.), Global citizen - challenges and responsibility in an interconnected world. Brill|Sense. ISSN 9789462099289. s. 93–103. doi: 10.1007/978-94-6209-929-6_11.
 • Kjeldstadli, Knut (2014). De tre samfunn. Arbeidsliv, næringsliv og hverdagsliv etter 1905. I Rovde, Olav & Skobba, Ingvar (Red.), Telemarks historie ; b. 3: Etter 1905. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-1409-9. s. 15–83.
 • Kjeldstadli, Knut (2013). Den norske transnasjonalhistorien. I Johnsen, Berit Eide (Red.), Sørlandet og utlandet. Transnasjonal kontakt, internasjonal påvirkning. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-42961-4. s. 15–29.
 • Kjeldstadli, Knut (2013). Den gamle kontrollen av de fremmede. I Johansen, Nicolay B.; Ugelvik, Thomas & Aas, Katja Franko (Red.), Krimmigrasjon? Den nye kontrollen av de fremmede. Universitetsforlaget. ISSN 9788215021324. s. 226–240.
 • Kjeldstadli, Knut (2012). Hva er nyliberalisme? Fem perspektiver. Arbeiderhistorie. ISSN 0801-7778. s. 39–47.
 • Kjeldstadli, Knut (2011). Statens politikk overfor minoriteter - historisk og i dag. I Kopperud, Øivind & Kieding Banik, Vibeke (Red.), Utenfor det etablerte : aspekter ved Einhart Lorenz' forskning. HL-senteret. ISSN 978-82-92988-04-6.
 • Kjeldstadli, Knut (2011). Northern Europe. Denmark, Norway, Sweden, Finland. I Bade, Klaus J.; Emmer, Pieter C.; Lucassen, Leo & Oltmer, Jochen (Red.), The Encyclopedia of Migration and Minorities in Europe. From the 17th Century to the Present. Cambridge University Press. ISSN 978-0-521-89586-6. s. 5–12.
 • Kjeldstadli, Knut (2010). Det samfunnsmessige forpliktede universitet. Vardøger. ISSN 0333-0877. s. 134–147.
 • Kjeldstadli, Knut (2010). What is a National Minority. I Døving, Cora Alexa & Schwaller, Nicolas (Red.), Minority Narratives and National Memory. Unipub forlag. ISSN 978-82-7477-502-2.
 • Kjeldstadli, Knut (2010). En nasjon for det 21. hundreåret. SAMORA. ISSN 0801-6992.
 • Kjeldstadli, Knut (2010). Kollektive bevegelser. I Helle, Idar; Kjeldstadli, Knut & Sørvoll, Jardar (Red.), Historier om motstand : kollektive bevegelser i det 20. århundret. Abstrakt forlag. ISSN 978-82-7935-304-1. s. 13–32.
 • Kjeldstadli, Knut (2010). Fra innvandrere til minoriteter. I Lund, Anne Carine Bonnevie & Moen, Bente Bolme (Red.), Nasjonale minoriteter i det flerkulturelle Norge. Tapir Akademisk Forlag. ISSN 978-82-519-2509-9. s. 15–29.
 • Kjeldstadli, Knut (2010). "Arbeidere i alle land - foren dere!", også i dag? :. Arbeiderhistorie. ISSN 0801-7778. s. 6–31.
 • Kjeldstadli, Knut (2009). Should Integration be the Goal? A Policy for Difference and Community. I Alghasi, Sharam; Eriksen, Thomas Hylland & Ghorashi, Halleh (Red.), Paradoxes of cultural recognition: Perspectives from Northern Europe. Ashgate. ISSN 978-0-7546-7469-6. s. 59–73.
 • Kjeldstadli, Knut (2009). Fra kapitalistisk samfunn til kunnskapssamfunn? I Myhre, Jan Eivind; Collett, John Peter & Skeie, Jon (Red.), Kunnskapens betingelser. Festskrift til Edgeir Benum. Vidarforlaget AS. ISSN 978-82-7990-094-8. s. 280–300.
 • Kjeldstadli, Knut (2009). Arven etter Edvard Bull d.y. - en sosiokulturell historie? I Supphellen, Steinar (Red.), I Gerhard Schønings fotspor. Historiefaget og historieinstituttet i Trondheim i fag- og kunnskapshisorisk perspektiv. Innlegg ved eit jubileumsseminar. Institut for historie og klassiske fag, NTNU. ISSN 978-82-7765-200-9. s. 37–47.
 • Kjeldstadli, Knut (2009). Rom for venstrepolitikk? Et historisk perspektiv. Vardøger. ISSN 0333-0877. 31, s. 14–21.
 • Kjeldstadli, Knut (2009). Historien - vitenskapen om forandrigens mulighet? Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 20(3-4), s. 39–45.
 • Kjeldstadli, Knut (2008). Fotografier og historie. I Ekeberg, Jonas & Østgaard Lund, Harald (Red.), 80 millioner bilder. Norsk kulturhistorisk fotografi 1855-2005. Press Forlag. ISSN 978-82-7547-315-6. s. 14–21.
 • Kjeldstadli, Knut (2008). Sammensatte museer for et sammensatt samfunn? I Bjorli, Trond; Jensen, Inger & Telste, Kari (Red.), Tradisjon og fornyelse. Festskrift til Liv Hilde Boe. Norsk Folkemuseum. ISSN 978-82-900036-80-. s. 239–259.
 • Kjeldstadli, Knut (2008). En saga blott? Å skrive norgeshistorie i globaliseringens tid. Speculum Boreale, Skriftserie Institutt for historie, Universitetet i Tromsø. ISSN 1503-1241. s. 57–76.
 • Kjeldstadli, Knut (2007). Nordeuropa.Dänemark, Norwegen, Schweden und Finnland. I Bade, Klaus J.; Emmer, Pieter C.; Lucassen, Leo & Oltmer, Jochen (Red.), Enzyklopädie Migration in Europa Vom 17. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Verlag Ferdinand Schöningh. ISSN 978-3-506-75632-9. s. 54–98.
 • Kjeldstadli, Knut (2007). Tolk for mangfold - talsmann for enhet? Universitetskultur og lærerutdanning i det 21. hundreåret. Acta Didactica Norge. ISSN 1504-9922.
 • Kjeldstadli, Knut (2006). Den store omdanningen. Fremmedfiendtlighet, utrygghet og klasse. I Eriksen, Thomas Hylland (Red.), Trygghet. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01060-1. s. 97–115.
 • Kjeldstadli, Knut (2006). En norsk kultur. Ja. Én norsk kultur. I Engen, Thor Ola; Kulbrandstad, Lars Anders & Syversen, Eva-Marie (Red.), Monokultur og multikultur. Nasjonsbyggende diskurser 1905-2005. Oplandske Bokforlag. ISSN 82-7518-140-2. s. 31–44. Fulltekst i vitenarkiv
 • Kjeldstadli, Knut (2006). Mulige framtider - Norge som et flerkulturelt samfunn. I Greek, Marit & Jonsmoen, Kari Mari (Red.), Utfordringer i flerkulturell formidling. Høgskolen i Oslo. Senter for flerkulturelt og internasjonalt arbeid. ISSN 82-579-4549-8. s. 4–15.
 • Kjeldstadli, Knut (2005). Immigration and industrialisation, Norway c.1840-1940. I Bruland, Kristine (Red.), Essays on Industrialisation in France, Norway and Spain. Unipub forlag. ISSN 82-7477-205-9. s. 169–182. Fulltekst i vitenarkiv
 • Kjeldstadli, Knut (2005). Substantial or Relational Explanations? The Exclusion and Inclusion of Newcomers. The Norwegian Case. I Øverland, Orm (Red.), Norwegian-American essays 2004. NAHA-Norge. ISSN 82-991461-9-4. s. 47–68. Fulltekst i vitenarkiv
 • Kjeldstadli, Knut (2005). Folkbevegelsene er garantister for folkestyret. I Rian, Øystein; Rudd, Harriet & Tangen, Håvard (Red.), 100 år. Var det alt? Europa 2005 - årbok for Nei til EU. Nei til EU. ISSN 82-91026-32-7. s. 12–21.
 • Kjeldstadli, Knut (2005). En historie om klasseorganisering og industrikapitalisme. Arbeiderhistorie. ISSN 0801-7778. s. 141–159.

Se alle arbeider i Cristin

 • Kjeldstadli, Knut (2018). Arbeid og klasse. Historiske perspektiver. Pax Forlag. ISBN 9788253040394. 297 s.
 • Mikkelsen, Flemming; Kjeldstadli, Knut & Nyzell, Stefan (2018). Popular Struggle and Democracy in Scandinavia, 1700-Present. Palgrave Macmillan. ISBN 9781137578495. 457 s.
 • Alsvik, Arne Hveem; Kjeldstadli, Knut; Helsvig, Kim Gunnar & Lindbekk, Kari-Ellen (2017). I det lange løp: Festskrift til Jan Eivind Myhre. Pax Forlag. ISBN 9788253039695. 299 s.
 • Bieler, Andreas; Erne, Roland; Golden, Darragh; Helle, Idar; Kjeldstadli, Knut & Matos, Tiago Manuel [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2015). Labour and Transnational Action in Times of Crisis. Rowman & Littlefield Publishers. ISBN 9781783482771. 272 s.
 • Brochmann, Grete & Kjeldstadli, Knut (2014). Innvandringen til Norge. 900-2010. Pax Forlag. ISBN 9788253035932. 492 s.
 • Olsen, Per Arne; Kjeldstadli, Knut & Christiansen, Dag (2013). Gå inn i din tid - Arbeidsfolks sanger før og nå. Fagborbundet, LO og Norsk noteservice. ISBN 978-82-8089-202-7. 398 s.
 • Kjeldstadli, Knut (2010). Mine fire besteforeldre. En familiefortelling om framveksten av det moderne Norge. Pax Forlag. ISBN 9788253033426. 281 s.
 • Kjeldstadli, Knut (2010). Akademisk kapitalisme. Res Publica. ISBN 9788282260176. 203 s.
 • Helle, Idar; Kjeldstadli, Knut & Sørvoll, Jardar (2010). Historier om motstand : kollektive bevegelser i det 20. århundret. Abstrakt forlag. ISBN 978-82-7935-304-1. 369 s.
 • Meyer, Frank & Kjeldstadli, Knut (2008). Uten Grenser? Migrasjon og minoriteter. Sosialistisk Venstreparti. ISBN 978-82-92952-00-9. 146 s.
 • Meyer, Frank & Kjeldstadli, Knut (2008). Migrasjon og minoriteter. Sosialistisk venstreparti. ISBN 978-82-92952-00-9. 108 s.
 • Brochmann, Grete & Kjeldstadli, Knut (2008). A history of immigration. The case of Norway 900-2000. Universitetsforlaget. ISBN 9788215013138. 329 s.
 • Kjeldstadli, Knut (2008). Sammensatte samfunn.Innvandring og inkludering. Pax Forlag. ISBN 978-82-530-3101-9. 294 s.
 • Kjeldstadli, Knut (2005). Aschehougs Norges-historie, bind 10, Et splittet samfunn, 1905-1935. Aschehoug & Co. ISBN 82-03-23140-3. 318 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Kjeldstadli, Knut (2017). Innvandring i fortid og framtid. I Johnsen, Berit Eide (Red.), På vandring og på flukt. Migrasjon i historisk perspektiv. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202574130. s. 23–42.
 • Kjeldstadli, Knut (2015). Fra gatekamper til faste forhandlinger. Norgeshistorie.no.
 • Kjeldstadli, Knut (2015). Ekspertene har rett. Norgeshistorie.no.
 • Kjeldstadli, Knut (2015). Hva var det å være norsk? Norgeshistorie.no.
 • Kjeldstadli, Knut (2015). Norge i verden - hvilket utland var relevant? Norgeshistorie.no.
 • Kjeldstadli, Knut (2015). Rasisme og minoriteter. Norgeshistorie.no.
 • Kjeldstadli, Knut (2015). Flere blir middelklasse. Norgeshistorie.no.
 • Kjeldstadli, Knut (2015). Norge - et moderne land? Norgeshistorie.no.
 • Kjeldstadli, Knut (2015). Et organisert folk. Norgeshistorie.no.
 • Kjeldstadli, Knut (2015). Arbeiderbevegelsen - reform, revolusjon og ny reformisme. Norgeshistorie.no.
 • Kjeldstadli, Knut (2015). Propaganda og reklame. Norgeshistorie.no.
 • Kjeldstadli, Knut (2015). Ulike klasser, ulik utdanning. Norgeshistorie.no.
 • Kjeldstadli, Knut (2015). Tid til overs - fri tid. Norgeshistorie.no.
 • Kjeldstadli, Knut (2015). Da spytting kunne være dødelig. Norgeshistorie.no.
 • Kjeldstadli, Knut (2015). De harde trettiåra? Norgeshistorie.no.
 • Kjeldstadli, Knut (2015). 1914-1940: Første verdenskrig og mellomkrigstiden. Norgeshistorie.no.
 • Kjeldstadli, Knut (2015). Varieties of Internationalisme. An Introduction. I Bieler, Andreas; Erne, Roland; Golden, Darragh; Helle, Idar; Kjeldstadli, Knut; Matos, Tiago Manuel & Stan, Sabina (Red.), Labour and Transnational Action in Times of Crisis. Rowman & Littlefield Publishers. ISSN 9781783482771. s. 173–174.
 • Levin, Irene & Kjeldstadli, Knut (2015). Hvem tror du at du er? [TV]. OSLO.
 • Kjeldstadli, Knut (2014). Retten til en skole. Utdanning for et sammensatt samfunn. I Westrheim, Kariane & Tolo, Astrid (Red.), Kompetanse for mangfold: Om utdanningens rolle og skolens utfordringer i det flerkulturelle Norge. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-1285-9. s. 5–10.
 • Kjeldstadli, Knut (2013). Hvorfor flytter vi? Perspektiver, historie Vg2/Vg3. Gyldendal Norsk Forlag A/S. ISSN 9788205418127. s. 569–572.
 • Kjeldstadli, Knut (2013). Slektsforskning og samfunnshistorie. Tobias. ISSN 0804-2454. s. 66–75.
 • Kjeldstadli, Knut (2013). Fire besteforeldre: Kollektivbiografi og samfunnshistorie. Tobias. ISSN 0804-2454. s. 56–65.
 • Kjeldstadli, Knut (2012). Fra almisse til universelle ordninger - og tilbake igjen? Sosial trygd. ISSN 0038-1608. s. 24–26.
 • Kjeldstadli, Knut (2012). Et sosialt røntgenbilde av Oslo i 1920-årene. Tobias. ISSN 0804-2454. s. 28–35.
 • Kjeldstadli, Knut (2012). Jorunn Bjørgum som historiker. Arbeiderhistorie. ISSN 0801-7778. s. 167–172.
 • Kjeldstadli, Knut (2011). Vår kulturarv. Telemark historie : tidsskrift for Telemark historielag. ISSN 0333-2586. 32, s. 86–96.
 • Kjeldstadli, Knut (2010). Historical immigration to Norway. I Wyzlinska, Zofia (Red.), Poles in Norway (19th-21st C.). Selection of Materials. The State Archive in Cracow. ISSN 9788392765899. s. 189–199.
 • Kjeldstadli, Knut (2009). Utdanning for et sammensatt samfunn. I Møller, Bente (Red.), Med forbehold om endringer: Anbefalinger og rapport fra Mangfoldsåret 2008. Kultur- og kirkedepartementet. s. 165–167.
 • Kjeldstadli, Knut (2009). Evaluating the Evaluator. Historisk Tidsskrift (Norge). ISSN 0018-263X. 88(1), s. 83–103.
 • Kjeldstadli, Knut (2009). Å evaluere evaluatørene. Historisk Tidsskrift (Norge). ISSN 0018-263X. 88(1), s. 83–103.
 • Kjeldstadli, Knut (2009). Øyvind Bjørnsons forfatterskap - fra arbeidslivets sosialhistorie til politikkens samfunnshistorie. HIFO-nytt. ISSN 0802-3204. s. 3–15.
 • Kjeldstadli, Knut (2008). Et svar til Thomas Hylland Eriksen. Norsk tidsskrift for migrasjonsforskning. ISSN 1502-4008. 9(2), s. 102–105.
 • Kjeldstadli, Knut (2008). Museums and collective identity: a new concept of "nation". I Goodnow, Katherine & Akman, Haci (Red.), Scandinavian museums and cultural diversity. Berghahn Books. ISSN 978-1-84545-577-4. s. 172–186.
 • Kjeldstadli, Knut (2007). Folkelige bevegelser. Fortid. ISSN 1504-1913. 4(3), s. 14–22.
 • Kjeldstadli, Knut (2007). Kulturkanon. Bedre Skole. ISSN 0802-183X.
 • Kjeldstadli, Knut (2007). Det reelle partiet. Demo. ISSN 1503-3171. 7(2).
 • Kjeldstadli, Knut (2007). Rjukan - et moderne eventyr. Telemark historie. ISSN 0800-3408. 28, s. 62–78.
 • Kjeldstadli, Knut (2006). Francis Sejersted. Sosialdemokratiets tidsalder. Norge og Sverige i det 20. århundrede. Pax forlag, Oslo 2005, 612 s. Historisk Tidsskrift (Norge). ISSN 0018-263X. s. 701–707.
 • Kjeldstadli, Knut (2006). Noregs Mållag som samfunnsfenomen. Mål og makt. ISSN 0332-7744. 35(1), s. 44–55.
 • Kjeldstadli, Knut (2006). Å tenke i relasjoner. Fortid. ISSN 1504-1913. 3(4), s. 25–29.
 • Kjeldstadli, Knut (2006). Verdenshistorie: hva, hvordan og hvorfor? Fortid. ISSN 1504-1913. 3(3), s. 10–14.
 • Kjeldstadli, Knut (2005). Svensker i Telemark. Telemark historie. ISSN 0800-3408. s. 74–85. Fulltekst i vitenarkiv
 • IMDI-rapport, 9-2007 & Kjeldstadli, Knut (2007). Arbeidsmigrasjon - noe å lære av historien? Integrerings-og mangfoldsdirektoratet. ISSN 978-82-92757-26-0.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 6. juni 2005 00:00 - Sist endret 19. aug. 2019 09:53

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter