Even Lange

Professor emeritus - Historie
Bilde av Even Lange
English version of this page
Telefon +47 22856176
Mobiltelefon +47 95077051
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 Niels Treschows hus 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1008 Blindern 0315 OSLO

Bakgrunn

Even Lange er professor i moderne historie og tilknyttet Institutt for samfunnsforskning som seniorforsker. Hans forskning er konsentrert om økonomisk-historiske emner i det 20. århundre, med vekt på mellomkrigstiden og tiårene etter annen verdenskrig.

Tidligere professor i økonomisk historie og leder av Senter for næringslivshistorie ved Handelshøyskolen BI. Norsk redaktør for Scandinavian Economic History Review 1991-2001. Medlem av redaksjonsrådet for Norsk biografisk leksikon. Ledet organisasjonskomiteen for den 19. Verdenskongress for historikere som ble avholdt i Oslo i 2000. Har vært gjesteforsker/-foreleser ved Université de Toulouse-le-Mirail, University of Wisconsin, Université d'Aix-en-Provence og London School of Economics (LSE). Medlem av Academic Advisory board i European Association for Banking History, og tidligere visepresident i European Business History Association.

Emneord: Moderne historie, Samtidshistorie, Skipsfart, Økonomisk historie, Historie

Publikasjoner

Har publisert bøker og artikler om industriutvikling, bank- og finanshistorie og økonomisk politikk på 1900-tallet. Medredaktør for Aschehougs Norgeshistorie, og forfatter av bind 11, Samling om felles mål, som omhandler perioden 1935-1970.

 • Ekberg, Espen; Lange, Even & Nybø, Andreas (2015). Maritime entrepreneurs and policy-makers: a historical approach to contemporary economic globalization. Journal of Global History.  ISSN 1740-0228.  10(1), s 171- 193 . doi: 10.1017/S1740022814000333
 • Ekberg, Espen & Lange, Even (2014). Business history and economic globalisation. Business History.  ISSN 0007-6791.  56(1), s 101- 115 . doi: 10.1080/00076791.2013.818418
 • Ekberg, Espen; Lange, Even & Merok, Eivind (2012). Building the networks of trade: Perspectives on twentieth century maritime history, In Gelina Harlaftis; Stig Tenold & Jesus M Valdaliso (ed.),  The World's Key Industry - History and Economics of International Shipping.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-0-230-36914-6.  6.  s 88 - 105
 • Tenold, Stig; Jes Iversen, Martin & Lange, Even (2012). Global shipping in small nations : Nordic experiences after 1960, In Stig Tenold; Martin Jes Iversen & Even Lange (ed.),  Global shipping in small nations: nordic experiences after 1960.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-0-230-29454-7.  s 1 - 25
 • Gulbrandsen, Trygve Jens & Lange, Even (2009). The Survival of Family Dynasties in Shipping. International Journal of Maritime History.  ISSN 0843-8714.  XXI(1), s 175- 200
 • Østerud, Øyvind; Lange, Even & Pharo, Helge (2009). Utenrikspolitikken etter den kalde krigen, I: Even Lange; Helge Pharo & Øyvind Østerud (red.),  Vendepunkter i norsk utenrikspolitikk. Nye internasjonale vilkår etter den kalde krigen.  Unipub forlag.  ISBN 978-82-7477-360-8.  Kapittel 1.  s 7 - 26
 • Lange, Even & Pharo, Helge (2008). Have your Cake and Eat it too. National Policy and Private Interest in a Small Open Economy: The Case of Norway, In Margit Müller & Timo Myllyntaus (ed.),  Pathbreakers. Small European Countries Responding to Globalisation and Deglobalisation.  Peter Lang Publishing Group.  ISBN 978-3-03911-214-2.  Kapittel.  s 151 - 174
 • Lange, Even (2006). En landsomfattende bevegelse, I: Even Lange (red.),  Organisert kjøpekraft. Forbrukersamvirkets historie i Norge.  Pax Forlag.  ISBN 82-530-2926-8.  Kapittel 3.  s 88 - 124
 • Lange, Even (2006). Innledning: Forbrukere i forening, I: Even Lange (red.),  Organisert kjøpekraft. Forbrukersamvirkets historie i Norge.  Pax Forlag.  ISBN 82-530-2926-8.  Innledning.  s 15 - 19
 • Lange, Even (2006). Nye forbrukere organiserer seg, I: Even Lange (red.),  Organisert kjøpekraft. Forbrukersamvirkets historie i Norge.  Pax Forlag.  ISBN 82-530-2926-8.  Kapittel 1.  s 23 - 56
 • Lange, Even (2006). Tilpasningsdyktighet og egenart, I: Even Lange (red.),  Organisert kjøpekraft. Forbrukersamvirkets historie i Norge.  Pax Forlag.  ISBN 82-530-2926-8.  Avslutning.  s 609 - 620
 • Lange, Even (2006). Turbulens og sammenslutning, I: Even Lange (red.),  Organisert kjøpekraft. Forbrukersamvirkets historie i Norge.  Pax Forlag.  ISBN 82-530-2926-8.  Kapittel 2.  s 57 - 87
 • Lange, Even; Ekberg, Espen & Merok, Eivind (2006). Vekst og forbrukerpolitisk radikalisering, I: Even Lange (red.),  Organisert kjøpekraft. Forbrukersamvirkets historie i Norge.  Pax Forlag.  ISBN 82-530-2926-8.  Kapittel 13.  s 379 - 411
 • Lange, Even & Merok, Eivind (2006). Ekspansjon og samordning, I: Even Lange (red.),  Organisert kjøpekraft. Forbrukersamvirkets historie i Norge.  Pax Forlag.  ISBN 82-530-2926-8.  Kapittel 4.  s 127 - 162
 • Lange, Even & Merok, Eivind (2006). Et nytt forbrukersamfunn, I: Even Lange (red.),  Organisert kjøpekraft. Forbrukersamvirkets historie i Norge.  Pax Forlag.  ISBN 82-530-2926-8.  Kapittel 12.  s 352 - 3378
 • Lange, Even & Merok, Eivind (2006). Fra en tredje sektor til kooperativ merkevarebygging, I: Even Lange (red.),  Organisert kjøpekraft. Forbrukersamvirkets historie i Norge.  Pax Forlag.  ISBN 82-530-2926-8.  Kapittel 11.  s 324 - 351
 • Lange, Even & Merok, Eivind (2006). God gammel økonomisk historie, I: Fredrik Engelstad; Even Lange; Helge Pharo & Erik Rudeng (red.),  Demokratisk konservatisme.  Pax Forlag.  ISBN 82-530-2909-8.  Artikkel.
 • Lange, Even & Merok, Eivind (2006). Inn i Arbeiderparti-staten, I: Even Lange (red.),  Organisert kjøpekraft. Forbrukersamvirkets historie i Norge.  Pax Forlag.  ISBN 82-530-2926-8.  Kapittel 9.  s 266 - 293
 • Lange, Even & Merok, Eivind (2006). Mot en industrialisert varehandel, I: Even Lange (red.),  Organisert kjøpekraft. Forbrukersamvirkets historie i Norge.  Pax Forlag.  ISBN 82-530-2926-8.  Kapittel 10.  s 294 - 323
 • Lange, Even & Merok, Eivind (2006). Uavhengighet på prøve, I: Even Lange (red.),  Organisert kjøpekraft. Forbrukersamvirkets historie i Norge.  Pax Forlag.  ISBN 82-530-2926-8.  Kapittel 7.  s 215 - 241
 • Lange, Even (2003). Norwegian Economic History in the Last Quarter of the Twentieth Centuryt . Scandinavian Economic History Review 2002;50(3):57-68. Scandinavian Economic History Review.  ISSN 0358-5522.  50(3), s 57- 68
 • Lange, Even (2002). Growth and Adaptation - Norwegian Economic History in the Last Quarter of the Twentieth Centuryt. Scandinavian Economic History Review.  ISSN 0358-5522.  50(3), s 57- 68
 • Lange, Even (2000). Forbrukersamvirket og behovet for egen historie, I:  Kunne ikke finne tidsskrift Johnstad,.  Föreningen Kooperativa Studier (med Terje Kili).
 • Lange, Even & Rudeng, Erik (1999). Regimeforståelse med slagside, I:  Kunnskapsregimer.  Pax Forlag.
 • Eliassen, Kjell A.; Monsen, Catherine Børve; Glimstedt, Henrik & Lange, Even (1998). Regional integrasjon - mangfoldige mønstre, I:  Globalisering - drivkrefter og konsekvenser - BI årbok 1998.  Fagbokforlaget.
 • Groth, Brian I.; Glimstedt, Henrik & Lange, Even (1998). Globalisering av faget forhandlinger, I:  Globalisering - drivkrefter og konsekvenser. BI årbok 1998.  Fagbokforlaget.
 • Haanæs, Knut; Glimstedt, Henrik & Lange, Even (1998). Hvorfor internasjonaliserer bedrifter?, I:  Globalisering - drivkrefter og konsekvenser. BI årbok 1998.  Fagbokforlaget.
 • Hansen, Svein Olav; Glimstedt, Henrik & Lange, Even (1998). Globalisering i treforedling. En nordisk utfordring, I:  BI årbok 1998: Globalisering - drivkrefter og konsekvenser.  Fagbokforlaget.
 • Knutsen, Sverre; Glimstedt, Henrik & Lange, Even (1998). Kreditkassen og internasjonaliseringen av norske banker, I:  Globalisering - drivkrefter og konsekvenser. BI årbok 1998.  Fagbokforlaget.
 • Midttun, Atle; Glimstedt, Henrik & Lange, Even (1998). Liberalisering av europeiske elektrisitetsmarkeder: Stiavhengig industriell rekonfigurering, I:  Globalisering - drivkrefter og konsekvenser.  Fagbokforlaget.
 • Reve, Torger; Glimstedt, Henrik & Lange, Even (1998). Internasjonaliseringsstrategi i inorsk næringsliv, I:  Globalisering - drivkrefter og konsekvenser.  Fagbokforlaget.
 • Rinde, Harald; Glimstedt, Henrik & Lange, Even (1998). Multinasjonale foretak i aluminiumsindustrien, I:  Globalisering: drivkrefter og konsekvenser. BI årbok 1998.  Fagbokforlaget.
 • Solberg, Carl A.; Glimstedt, Henrik & Lange, Even (1998). Utfordringer i globale markeder: Fra lokale småkonger til globale føderasjoner, I:  Globalisering - drivkrefter og konsekvenser.  Fagbokforlaget.
 • Krag, Claus; Helle, Knut; Kjeldstadli, Knut; Lange, Even & Sogner, Sølvi (1995). Vikingtid og rikssamling : 800-1130, I:  Aschehougs norgeshistorie.  Aschehoug.  faglig_bok_institusjon.

Se alle arbeider i Cristin

 • Tenold, Stig; Iversen, Martin Jes & Lange, Even (ed.) (2012). Global shipping in small nations: nordic experiences after 1960. Palgrave Macmillan.  ISBN 978-0-230-29454-7.  237 s.
 • Fischer, Lewis Ross & Lange, Even (ed.) (2011). New directions in Norwegian maritime history. International Maritime Economic History Association.  ISBN 978-0-9864973-6-0.  279 s.
 • Lange, Even & Fischer, Lewis Ross (ed.) (2008). International Merchant Shipping in the 19th and 20th Centuries. The Comparative Dimension. International Maritime Economic History Association.  ISBN 978-0-9738934-7-2.  186 s.
 • Lange, Even; Cottrell, Philip L. & Olsson, Ulf (ed.) (2007). Centres and Pheripheries in Banking. The Historical Development of Financial Markets. Ashgate.  ISBN 978-0-7546-6121-4.  336 s.
 • Engelstad, Fredrik; Lange, Even; Pharo, Helge & Rudeng, Erik (red.) (2006). Demokratisk konservatisme. Pax Forlag.  ISBN 82-530-2909-8.  519 s.
 • Lange, Even (red.) (2006). Organisert kjøpekraft. Forbrukersamvirkets historie i Norge. Pax Forlag.  ISBN 82-530-2926-8.  681 s.
 • Lange, Even & Theien, Iselin (ed.) (2004). Affluence and Activism. Organised Consumers in the Post-War Era. Unipub forlag.  ISBN 82-7477-186-9.  104 s.
 • Theien, Iselin & Lange, Even (ed.) (2004). Affluence and Activism. Organised Consumers in the Post-War Era. Unipub forlag.  104 s.
 • Glimstedt, Henrik & Lange, Even (1998). Globalisering - drivkrefter og konsekvenser - BI årbok 1998. Fagbokforlaget.
 • Knutsen, Sverre Richard; Lange, Even & Nordvik, Helge W. (1998). Mellom næringsliv og politikk. Kredittkassen i vekst og kriser 1918-1998. Universitetsforlaget.  ISBN 82-00-12845-8.  494 s.
 • Knutsen, Sverre; Nordvik, Helge W. & Lange, Even (1998). Mellom næringsliv og politikk. Kreditkassen i vekst og kriser 1918- 1998. Universitetsforlaget.
 • Lange, Even (red.) (1998). Samling om felles mål - 1935-1970. Aschehoug.
 • Bergh, Trond & Lange, Even (1989). Foredlet virke. Historien om Borregaard 1889-1989. Ad Notam Gyldendal.  ISBN 82-417-0018-0.  312 s.
 • Lange, Even (red.) (1989). Teknologi i virksomhet. Verkstedindustri i Norge etter 1840. ad Notamforlag AS, Oslo.  ISBN 82-417-0008-3.
 • Hanisch, Tore Jørgen & Lange, Even (1986). Veien til velstand. Industriens utvikling i Norge gjennom 50 år. Universitetsforlaget.  ISBN 82-00-18145-6.  190 s.
 • Hanisch, Tore Jørgen & Lange, Even (1985). Vitenskap for industrien. Universitetsforlaget.  ISBN 82-00-07507-9.  336 s.
 • Lange, Even (1985). Fra Linderud til Eidsvold Værk IV. Treforedlingens epoke 1895-1970. Dreyers forlag.  ISBN 82-09-10308-3.  316 s.
 • Bergh, Trond; Hanisch, Tore Jørgen; Lange, Even & Pharo, Helge (1983). Norge fra U-land til I-land. Vekst og utvikllinglinjer 1830-1980. Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 82-05-14100-2.  254 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Danielsen, Helge & Lange, Even (2012, 03. mai). "Humor ikke hennes greie". Intervju i forbindelse med Forum for Samtidshistories intervjuprosjekt og offentliggjøringen av politikerintervjuer i samarbeid med Riksarkivet.  Aftenposten.
 • Ekberg, Espen & Lange, Even (2009). Mapping the growth of the Norwegian offshore shipping industry, 1970-2005.
 • Ekberg, Espen & Lange, Even (2009). The non-containerisation of the Norwegian fleet - why Norwegian ship-owners failed to take advantage of the container revolution.
 • Ecklund, Gunhild & Lange, Even (2008). Creating a new role for an old central bank: The Bank of Norway 1945-1954. Series of Dissertations. 2/2008. Vis sammendrag
 • Ekberg, Espen; Lange, Even & Vatnaland, Jon (2006). The Dynamics of Success and Failure: The Failed Expansions of the Norwegian Consumer Co-operatives 1990-2000.
 • Lange, Even; Ekberg, Espen & Merok, Eivind (2006). A successful latecomer: Growth and transformation of the Norwegian consumer co-operatives 1920-2000.
 • Lange, Even (2004). Building a "Scandinavian model"? Corporatism and cooperatives in post-war Norway.
 • Lange, Even (2004). Historiske perspektiver på forbrukersamvirket.
 • Lange, Even (2001). Eierskap og makt.
 • Lange, Even (1999). Regimeforståelse med slagside.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 6. juni 2005 00:00 - Sist endret 23. jan. 2018 15:28

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter