Eirinn Larsen

Professor
Bilde av Eirinn  Larsen
English version of this page
Telefon 22857205
Mobiltelefon 92226993 92226993
Rom 531
Treffetider etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 Niels Treschows hus 0851 Oslo
Postadresse Postboks 1008 Blindern 0315 Oslo

Faglige interesser og veiledningsområder

Nordiske modell(er) som merkevare

Emosjoner i historisk perspektiv

Historiebruk og minnepolitikk

Stemmerett, medborgerskap og økonomi fra 1800-tallet

Feminisme og likestillingspolitikk 

Handel, entreprenørskap og næringsliv 

Historiografi, teori og metode

Kunnskap, institusjoner og makt 

 

Undervisning

HIS 4010 Historiske grunnlagsproblemer: teori og historiografi

HIS 4012 Theory in Practice: Classics of History

EXFAC HARK - Examen facultatum for historie, arkeologi og konservering

HIS 4220 Emosjoner i historisk perspektiv

HIS 1000 Innføring i historiefaget

Eirinn Larsen (f. 1969) er professor i historie. Hun leder forskningsprosjektet Nordic Branding: The Politics of Exceptionalism under UiO:Norden. Hennes siste bok er Gender Equality and Nation Branding in the Nordic Region (red.), Routlegde 2021 (sammen med S. Moss og I. Skjelsbæk).

Larsen ble Cand.Philol. fra Universitetet i Bergen i 1996. I 2005 forsvarte hun avhandlingen Invisible Strategies. Gender in French and Norwegian Business Education, 1870-1980 for doktorgraden ved The European University Institute (EUI) i Firenze. Forut for dette var Larsen tilknyttet forskningsprosjektet CEMP (The Creation of European Management Practice) finansiert av EU.  

Larsen har deltatt i en rekke forsknings- og publiseringsprosjekter, inkludert 200-års historien til Universitetet i Oslo, historien om Norges forskningsråd, praktverket Norsk likestillingshistorie 1814-2013. Hun har også arbeidet som rådgiver i Kunnskapsdepartementet, og bidro bl.a. i arbeidet med St.meld. nr. 14 (2008-2009) Internasjonalisering av utdanning

Eirinn Larsen er representant for de fast vitenskapelige ansatte i instituttstyret ved IAKH. Hun sitter i styret for Den norske historiske forening (HIFO), i programrådet for Senter for kjønnsstudier ved Universitetet i Stavanger og i eierstryet for Moss by- og industrimuseum (politisk valgt).  

Stipendiater:

Magnus Håkenstad - Statsmakt, krigsmakt og ordensmakt: Arbeidsdelingen mellom politiet og Forsvaret, 1970-2010 ( 2017-2021, i samarbeid med Forsvarets høyskole). 

Tarjei Vågstøl - Førestillingar om kjønn, Noreg og Norden i dei norske solidaritetsrørslene, 1965-1990 ( 2021-2024, i samarbeid med Høgskolen i Volda)

Mona Holm - Drømmen om 'Nylænde': Transatlantiske kvinnepolitiske forbindelser - Norge - USA - 1880-1925 ( 2022-2024 i samarbeid med ANNO Museum)

 

 

Pågående forskningsprosjekter

Nordic Branding - The Politics of Exceptionalism

Nordic Civil Societies 

 

 

Emneord: Historie, Moderne Historie, Kunnskapshistorie, Likestilling, Emosjonshistorie, Kjønn, Økonomisk historie, Historiografi og teori

Publikasjoner

 • Larsen, Eirinn (2021). 'The gender-progressive Nordics': A matter of history, In Eirinn Larsen; Inger Skjelsbæk & Sigrun Marie Moss (ed.),  Gender Equality and Nation Branding in the Nordic Region.  Routledge.  ISBN 9780367861353.  1.  s 13 - 38
 • Larsen, Eirinn; Skjelsbæk, Inger & Moss, Sigrun Marie (2021). Introduction, In Eirinn Larsen; Inger Skjelsbæk & Sigrun Marie Moss (ed.),  Gender Equality and Nation Branding in the Nordic Region.  Routledge.  ISBN 9780367861353.  Introduksjon.  s 1 - 12
 • Larsen, Eirinn (2020). State feminism revisited as knowledge history. The case of Norway, In Johan Östling; Niklas Olsen & David Larsson Heidenblad (ed.),  Histories of Knowledge in Postwar Scandinavia. Actors, Arenas, and Aspirations.  Routledge.  ISBN 9780367894559.  8.  s 153 - 170
 • Brandt, Thomas; Ingulstad, Mats; Larsen, Eirinn; Mangset, Marte & Schwach, Vera (2019). En paradoksal historie - konkluderende merknader, I:  Avhengig av forskning - De norske forskningsrådenes historie.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-2132-5.  19.  s 595 - 608
 • Brandt, Thomas; Ingulstad, Mats; Larsen, Eirinn; Mangset, Marte & Schwach, Vera (2019). Kapittel 1, I:  Avhengig av forskning - De norske forskningsrådenes historie.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-2132-5.  Innledning.  s 19 - 42
 • Larsen, Eirinn (2019). Fra styringsoptimisme til sektorisering, I:  Avhengig av forskning - De norske forskningsrådenes historie.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-2132-5.  kapittel 6.  s 169 - 193
 • Larsen, Eirinn (2019). Handelsjøden som emosjonelt uttrykk, I: Christoffer Conrad Eriksen (red.),  Den unge Marx: Rett, samfunn og vitenskapsteori.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202588076.  3.  s 111 - 145
 • Larsen, Eirinn (2019). Internasjonal forskningspolitikk i norsk støpning, I:  Avhengig av forskning - De norske forskningsrådenes historie.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-2132-5.  Kapittel 5.  s 145 - 168
 • Larsen, Eirinn (2019). Rådsorganisering til grunnforskningens nytte, I:  Avhengig av forskning - De norske forskningsrådenes historie.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-2132-5.  Kapittel 3.  s 83 - 110
 • Larsen, Eirinn (2019). Sekretariat for norsk statsfeminisme, I:  Avhengig av forskning - De norske forskningsrådenes historie.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-2132-5.  Kapittel 9.  s 263 - 290
 • Larsen, Eirinn (2018). In the shadow of gender equality, In Jan Eivind Myhre & Kim Gunnar Helsvig (ed.),  Making a modern university. The University of Oslo 1811-2018.  Scandinavian Academic Press.  ISBN 978-82-304-0212-2.  Kapittel 5.  s 181 - 224
 • Larsen, Eirinn (2017). Gjensynet med Kaartvedts kontrafaktiske poeng. Fortid.  ISSN 1504-1913.  14(3), s 14- 24
 • Larsen, Eirinn & Kieding, Vibeke (2016). Mixed feelings: Women, Jews, and business around 1900. Scandinavian Journal of History.  ISSN 0346-8755.  41(3), s 350- 368 . doi: 10.1080/03468755.2016.1179826
 • Larsen, Eirinn (2015). From Economic to Political Citizenship: The Female Vote Revisited, In  Myndighet og medborgerskap: Festskrift til Gro Hagemann på 70-årsdagen 3. september 2015.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-819-7.  1: Politisk medborgerskap.  s 71 - 84
 • Larsen, Eirinn (2014). Forretningskvinnene inntar næringslivet (1870-1900), I: Knut Dørum (red.),  Politikk, profesjon og vekkelse. Kvinner i Norge på 1800- og 1900-tallet.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1703-8.  Kapittel 7.  s 139 - 161
 • Larsen, Eirinn (2014). Kjønn og næringslivshistorie, I: Espen Ekberg; Mikael Lønnborg & Christine Myrvang (red.),  Næringsliv og historie.  Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-3698-4.  Del 3.  s 268 - 297
 • Larsen, Eirinn (2013). Kvinne- og kjønnshistoriens fortellinger, I: Jan Heiret; Teemu Ryymin & Svein Atle Skålevåg (red.),  Fortalt fortid. Norsk historieskriving etter 1970.  Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-3599-4.  Kapittel 6.  s 148 - 175
 • Larsen, Eirinn (2013). Likestillingslandets skygge. Utenlandske studenter og universitetets (dis)integrerende rolle i Norge. Tidsskrift for kjønnsforskning.  ISSN 0809-6341.  37(1), s 3- 25
 • Larsen, Eirinn & Øksendal, Lars Fredrik M. (2013). De glemte kvinnevalgene. Historisk Tidsskrift (Norge).  ISSN 0018-263X.  92(4), s 563- 590
 • Larsen, Eirinn (2012). Selvgjorte kvinner : kjønn, entreprenørskap og næringsliv rundt 1900. Heimen - Lokal og regional historie.  ISSN 0017-9841.  49(2), s 127-144, 215-216 : i
 • Larsen, Eirinn (2011). Jubileumshistorie nedenfra - UiO og nye studentgrupper, I:  Universitetet i Oslo: Samtidshistoriske perspektiver.  Unipub forlag.  ISBN 978-82-7477-545-9.  Del 1.  s 17 - 102
 • Larsen, Eirinn (2011). The masculine foundation of business education: France and Norway in comparison (1870s-1940s). Entreprises et Histoire.  ISSN 1161-2770.  65(4), s 24- 42 . doi: 10.3917/eh.065.0024
 • Larsen, Eirinn & Myrvang, Christine (2011). Oppdragshistorien til debatt. Historisk Tidsskrift (Norge).  ISSN 0018-263X.  90(3), s 415- 417
 • Larsen, Eirinn (2010). Historiens kjønn og generasjoner. Fortid.  ISSN 1504-1913.  (1), s 31- 37
 • Larsen, Eirinn (2010). Husmorens foranderlighet. Tidsskrift for kjønnsforskning.  ISSN 0809-6341.  34(4), s 267- 273
 • Larsen, Eirinn (2009). Folkesykehuset - En sykehuspolitisk tradisjon i velferdsstaten. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  (3-4), s 379- 394
 • Larsen, Eirinn (2006). Kjønnskonservatismens reproduksjon. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  23(3), s 200- 14
 • Amdam, Rolv Petter; Kvålshaugen, Ragnhild & Larsen, Eirinn (2003). The Power of Content revisited, In  Rolv Petter Amdam, Ragnhild Kvålshaugen and Eirinn Larsen (eds.): Inside the Business Schools: The Content of European Business Education.  Abstrakt forlag.
 • Kvålshaugen, Ragnhild; Vabø, Agnete & Larsen, Eirinn (2003). National Heterogeneity in Standardised Programmes of Business Education, In  Inside the business schools: The content of European business education.  Abstrakt, Copenhagen Business School Press, Liber.  s 110 - 130
 • Larsen, Eirinn (2003). Cultures of Content: A Comparison of French and Norwegian Business Schools, In  Amdam, Kvålshaugen, Larsen (eds.): Inside the Business Schools.  Abstrakt/Liber/Copenhagen Business School Press.  s 155 - 177
 • Larsen, Eirinn (2003). Kjønn i norsk 'eliteutdanning' - i lys av franks élitisme, I:  Christensen, Espeli, Larsen og Sogner (red): Kapitalistisk Demokrati? – Norsk næringslivshistorie gjennom 100 år.  Gyldendal.  Kapittel 3.  s 149 - 186
 • Larsen, Eirinn (1999). Fra likestilling til mangfold. To tiår med kvinner og ledelse i bedriften. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  (2), s 114- 125
 • Larsen, Eirinn (1997). The American introduction of "maternalism" as a historical concept. NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research.  ISSN 0803-8740.  1(5), s 14- 25

Se alle arbeider i Cristin

 • Larsen, Eirinn; Skjelsbæk, Inger & Moss, Sigrun Marie (ed.) (2021). Gender Equality and Nation Branding in the Nordic Region. Routledge.  ISBN 9780367861353.  233 s.
 • Brandt, Thomas; Ingulstad, Mats; Mangset, Marte; Larsen, Eirinn & Schwach, Vera (2019). Avhengig av forskning - De norske forskningsrådenes historie. Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-2132-5.  688 s.
 • Larsen, Eirinn; Owesen, Ingeborg Winderen & Danielsen, Hilde (2015). Norsk likestillingshistorie, 1814-2013. Fagbokforlaget.  ISBN 9788245019261.  240 s.
 • Danielsen, Hilde; Larsen, Eirinn & Owesen, Ingeborg Winderen (2013). Norsk likestillingshistorie 1814 - 2013. Fagbokforlaget.  ISBN 9788245014525.  408 s.
 • Anker, Peder; Gulbrandsen, Magnus; Larsen, Eirinn; Løvhaug, Johannes Waage; Tranøy, Bent Sofus; Collett, John Peter; Benum, Edgeir Reidar; Gjestland, Dag & Torgersen, Ivar (2011). Universitetet i Oslo: Samtidshistoriske perspektiver. Unipub forlag.  ISBN 978-82-7477-545-9.  568 s.
 • Amdam, Rolv Petter; Kvålshaugen, Ragnhild & Larsen, Eirinn (ed.) (2003). Inside the Business Schools: The Content of European Business Education. Abstrakt forlag.
 • Christensen, Sverre; Espeli, Harald; Larsen, Eirinn & Sogner, Knut (2003). Kapitalistisk demokrati?. Gyldendal Akademisk.

Se alle arbeider i Cristin

 • Larsen, Eirinn (2020, 20. oktober). Ekko - norsken, svensken og dansken. [Radio].  Ekko NRK P2 fra kl. 09.00 til 10.30.
 • Larsen, Eirinn (2020, 08. desember). Holocaust-bok splitter det jødiske miljøet i Norge.  Dagen.
 • Larsen, Eirinn (2020). Kommentar ved lansering av 3-utgaven av Med kjønnsperspektiv på norsk historie.
 • Larsen, Eirinn (2020, 06. juni). Mange stemmer uten stemmerett. [Radio].  Norgeshistorie på P2 - som program og podcast.
 • Larsen, Eirinn (2020, 30. juli). Stemmerett i podcastserien: Medienes stemme og maktens sensur. [Internett].  Norgeshistorie.no Podcast.
 • Larsen, Eirinn (2020). Vellykket jubileumsfortelling. Arbetarhistoria.  ISSN 0281-7446.  173-74(1-2), s 103- 113
 • Larsen, Eirinn (2020, 03. desember). Vi historikere har sviktet.  Klassekampen.
 • Svendsen, Åsmund; Teige, Elisabeth; Slottemo, Hilde Gunn; Larsen, Eirinn; Dørum, Knut; Vogt, Carl Emil; Berg, Roald; Hatlen, Jan Frode & Brathagen, Kjersti (2020). Stengte arkiver i sommer!. VG : Verdens gang.  ISSN 0805-5203.
 • Larsen, Eirinn (2019). Bokbader: ledet samtalen mellom forfattere av boken Arvegull - historien om Rygge kirke og biskop i Borg bispedømme.
 • Larsen, Eirinn (2019, 17. oktober). Hvordan har de økonomiske rettighetene vært for norske kvinner?. [Radio].  NRK P1 Innlandet.
 • Larsen, Eirinn (2019, 18. oktober). Hør at på 1800-tallet måtte norske kvinner bli enker før de fikk styre økonomien. [Radio].  NRK P1 Innlandet.
 • Larsen, Eirinn (2019, 28. august). Kvinners historiske bidrag blir fortsatt glemt. [Internett].  kjønnsforskning.no.
 • Larsen, Eirinn (2019, 21. mai). Kvinnestemmeretten: Norge ble modell. [Fagblad].  Forskningsmagasinet Apollon.
 • Larsen, Eirinn (2019). Leidulf Melve og Teemu Ryymin (red.) Historikerens arbeidsmåter. Historisk Tidsskrift (Norge).  ISSN 0018-263X.  (3), s 281- 285
 • Larsen, Eirinn (2019, 14. oktober). P1 morgen fra NRK innlandet. [Radio].  NRK P1.
 • Larsen, Eirinn (2019, 19. november). Skuespiller: - Dronning Elisabeth er den ultimate feminist. [Internett].  https://www.abcnyheter.no/.
 • Larsen, Eirinn (2019, 21. mai). Stor oppmerksomhet i verden: Merkevaren Norden. [Fagblad].  Forskningsmagasinet Appollon.
 • Larsen, Eirinn (2019). Why so few female faculty in history?.
 • Larsen, Eirinn (2019, 11. september). Women's historical contributions are still ignored. [Internett].  genderresearch.no.
 • Larsen, Eirinn & Langford, Malcolm (2019). Klimastreikende ungdom behandles som de første kvinnesaksforkjemperne. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Hemstad, Ruth; Larsen, Eirinn & Hommerstad, Marthe (2018). Framtidens historie. Fortid.  ISSN 1504-1913.  (4)
 • Hemstad, Ruth; Larsen, Eirinn & Hommerstad, Marthe (2018). Framtidens historie. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Larsen, Eirinn (2018, 08. januar). Arven etter 68-generasjonen. [Radio].  Ekko NRK P2.
 • Larsen, Eirinn (2018, 08. mars). EKKO. [Radio].  NRK P2.
 • Larsen, Eirinn (2018, 08. mars). Kvinnedagens historie. [Radio].  Studio 2 NRK p2.
 • Larsen, Eirinn (2018, 31. august). Menn ingen adgang.  D2 Dagens næringsliv.
 • Larsen, Eirinn (2018, 19. januar). #me too - en revolusjon?. [Radio].  Verdibørsen NRK P2.
 • Danielsen, Hilde & Larsen, Eirinn (2017). Norway as a Gender Super-power. Norway and the Branding of Moral Authority.
 • Langford, Malcolm; Schaffer, Johan Karlsson; Larsen, Eirinn & Pouillard, Veronique (2017). Da fortet åpnet porten. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Larsen, Eirinn (2017, 09. februar). De ulikestilte andre. [Internett].  kjonnsforskning.no.
 • Larsen, Eirinn (2017, 09. januar). Den ojämställda andra. [Internett].  Nationella sekretariat för genusforskning.
 • Larsen, Eirinn (2017, 25. november). Feministene.  Magasinet Dagbladet.
 • Larsen, Eirinn (2017). From Economic to Political Citizenship - and Back.
 • Larsen, Eirinn (2017, 19. februar). Hvem tror du at du er? Lise Fjeldstad. [TV].  NRK 1.
 • Larsen, Eirinn (2017, 16. februar). Kvinner fikk stemme, men ikke bestemme. [Internett].  kjonnsforskning.no.
 • Larsen, Eirinn (2017). Norway as a Gender Super-power. Norway and the Branding of Moral Authority.
 • Larsen, Eirinn (2017). Selvgjorte kvinner. Gruppebiografi som næringslivshistorisk prosjekt og sjanger.
 • Larsen, Eirinn (2017, 28. mars). Studio 2. [Radio].  NRK P2.
 • Larsen, Eirinn (2017, 09. mars). "Sykepleiersken skal være ren og pen og appetittlig". [Internett].  NRK Hordaland.
 • Larsen, Eirinn (2017, 12. januar). The gender - unequal others. [Internett].  Swedish Secretariat for Gender Research.
 • Larsen, Eirinn (2017). Utelatt, men ikke uten muligheter. Tidsskrift for kjønnsforskning.  ISSN 0809-6341.  41(3), s 211- 214 . doi: 10.18261/issn.1891-1781-2017-03-05
 • Larsen, Eirinn (2017). Viktigheten av internasjonal mobilitet - eller (den lange) veien til fast stilling.
 • Larsen, Eirinn (2017). Women in Business - Chair of EBHA session.
 • Larsen, Eirinn (2016, 08. mars). Disse viktige oppfinnelsene kan vi takke kvinner for. [Internett].  TV 2.
 • Larsen, Eirinn (2016, 21. oktober). Grip damen!.  D2 Dagens Næringslivs bilag fredag.
 • Larsen, Eirinn (2016). Smale folk og brede folk: Et brukerperspektiv på gjenstandsforvaltningen.
 • Larsen, Eirinn (2016). Women´s Right to Vote and International Branding by New States: 1900-1913.
 • Larsen, Eirinn (2015). Beskjedne entreprenører? Forretningskvinner i Kristiania rundt 1900.
 • Larsen, Eirinn (2015). Celebrating the Female Vote in Norway.
 • Larsen, Eirinn (2015). Et stykke forskningsrådshistorie. Bulletine.  ISSN 1891-1420.  (2), s 14-15
 • Larsen, Eirinn (2015). Forretningskvinnene inntar næringslivet. Norgeshistorien på nett.
 • Larsen, Eirinn (2015, 09. oktober). Hvem tror du at du er?. [TV].  NRK 2.
 • Larsen, Eirinn (2015, 08. februar). Hvem tror du at du er?. [TV].  NRK1.
 • Larsen, Eirinn (2015). Kvinnevalgene før 1913. Norgeshistorien på nett.
 • Larsen, Eirinn (2015). NAVF - Forskernes forskningsråd?.
 • Larsen, Eirinn (2015). Næringsfrihet som likestilling. Norgeshistorien på nett.
 • Larsen, Eirinn (2015, 30. mars). Sheconomy (sendt i reprise fra 20. november 2014). [Radio].  NRK P2.
 • Larsen, Eirinn (2015, 10. april). 'Vi er ferdige med å gå på skolen, nå er det du som skal lære', sa vi til datteren vår.  Aftenposten (og i Aftenposten Oppvekst nr. 2).
 • Larsen, Eirinn (2015). Writing men's history: from method to missionaries. Gender & History.  ISSN 0953-5233.  27(1), s 232- 238
 • Larsen, Eirinn (2014). A Socal History of Twentieth-Century Europe. Scandinavian Journal of History.  ISSN 0346-8755.  39(4), s 535- 538
 • Larsen, Eirinn (2014, 08. august). De glemte gründerne.  Klassekampen.
 • Larsen, Eirinn (2014, 26. juni). Den uutforskede næringslivsmannen. [Internett].  Kilden.
 • Larsen, Eirinn (2014, 10. mai). Eidsvoll 1814. Med foredrag (20 minutter) Næringsfrihet som likestilling. [TV].  NRK 2.
 • Larsen, Eirinn (2014, 20. november). Ekko: Sheconomy. [Radio].  NRK P2.
 • Larsen, Eirinn (2014). Forretningskvinnene inntar næringslivet.
 • Larsen, Eirinn (2014, 10. juli). Forretningskvinner er ikke interessant nok for historieskriverne. [Internett].  forskning.no.
 • Larsen, Eirinn (2014). Freedom of Enterprise as Gender Equality: The Legacy of 1814.
 • Larsen, Eirinn (2014, 05. juni). Gender equalty as a Nordic marketing scheme. [Internett].  NIKK.
 • Larsen, Eirinn (2014). Kvinnestemmerett og kvinnesak.
 • Larsen, Eirinn (2014). Næringsfrihet som likestilling: HIFO-Skole.
 • Larsen, Eirinn (2014). Næringsliv og historie: Kjønn og næringslivshistorie.
 • Larsen, Eirinn (2014). Typisk nordisk å være likestilt? 100 år etter stemmeretten.
 • Danielsen, Hilde; Larsen, Eirinn & Owesen, Ingeborg Winderen (2013). et jubileum for framtida. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Larsen, Eirinn (2013, 10. juni). "Avgjorde valget før 1913".  Bergensavisen.
 • Larsen, Eirinn (2013, 09. desember). "En särskilt tolerant och icke-rasistisk nation". [Tidsskrift].  Bang. Feministisk kulturtidskrift.
 • Larsen, Eirinn (2013). Fjerner viktig historie. Moss Avis.  s 12- 13
 • Larsen, Eirinn (2013, 02. oktober). "Fortroppen".  Universitas.
 • Larsen, Eirinn (2013). "From Economic to Political Citizenship: The History of the Female Vote in Norway".
 • Larsen, Eirinn (2013, 07. juni). "Historien om likestillngslandet". [Internett].  Kilden. Informasjonssenter for norsk kjønnsforskning.
 • Larsen, Eirinn (2013, 10. juni). Kulturnytt. [Radio].  NRK.
 • Larsen, Eirinn (2013). "Kvinnerettens historie".
 • Larsen, Eirinn (2013). "Kvinnestemmeretten - ikke bare kvinnesak".
 • Larsen, Eirinn (2013). Kvinnestemmeretten i Norge.
 • Larsen, Eirinn (2013, 30. september). "Likestillingsmisjonærene". [Tidsskrift].  Fokus, Forum for kvinner og utviklingsspørsmål, nr. 3 2013.
 • Larsen, Eirinn (2013). "Myndighet og medborgerskap - kommentarer".
 • Larsen, Eirinn (2013). "Norsk likestillingshistorie, 1814-2013".
 • Larsen, Eirinn (2013). "Norsk likestillingshistorie, 1814-2013, lanseringsforedrag del II".
 • Larsen, Eirinn (2013). Norsk likestillngshistorie, 1814-2013 - lanseringsforedrag I.
 • Larsen, Eirinn (2013). Store menn og (svært) få kvinner? Gatenavn, minnekultur og makt.
 • Larsen, Eirinn (2013, 29. oktober). "The history of Norwegian equality". [Internett].  Altpha Galileo.
 • Larsen, Eirinn (2013, 27. september). "The history of Norwegian equality" original. [Internett].  Kilden. Informasjonssenter for norsk kjønnsforskning.
 • Larsen, Eirinn (2013, 11. juni). "Tidlig, men ikke først".  Bergens Tidende.
 • Larsen, Eirinn; Owesen, Ingeborg Winderen & Danielsen, Hilde (2013). Norsk likestillingshistorie, 1814-2013.
 • Larsen, Eirinn (2012, 08. november). "100 år siden kvinner fikk allmenn stemmerett".  Dagen.
 • Larsen, Eirinn (2012). "Handelskvinnenes plass i likestillingshistorien".
 • Larsen, Eirinn (2012). "Handelsstandskvinnene og likestillingshistorien".
 • Larsen, Eirinn (2012, 01. november). "Kvinnelige professorer i 100 år!. [Tidsskrift].  Apollon.
 • Larsen, Eirinn (2011, 30. november). "Ekspertar uten løn". [Tidsskrift].  Forskerforum.
 • Larsen, Eirinn (2011). "Familien som ressurs og argument: Kristiania kvinnelige handelsstand rundt 1900".
 • Larsen, Eirinn (2011). "From lofty ideals to public cash machines: The changing perceptions of foreign students in the Nordic countires and the odd case of Norway".
 • Larsen, Eirinn (2011). "Jubileumshistorie sett nedenfra".
 • Larsen, Eirinn (2011). "Kristiania kvinnelige handelsstand: fra støvete museumsarkiv til tellekantrelevant forskning".
 • Larsen, Eirinn (2011, 24. april). "Noruega lija su techo de cristal".  El Pais.
 • Larsen, Eirinn (2011). "Oppdragshistorie med kjønn i".
 • Larsen, Eirinn (2011). Politikk, poetikk og fortelling: et historiografisk blikk på norsk kvinne- og kjønnshistorie.
 • Larsen, Eirinn (2011). The Masculine Foundation of Business Education; or how to bridge the gap between business history and gender history.
 • Larsen, Eirinn (2011). UiO - 200 år etter.
 • Larsen, Eirinn & Skålevåg, Svein Atle (2011). Historiker av en annen verden. Historikeren.  ISSN 1891-6600.  (2), s 47- 54
 • Hagemann, Gro & Larsen, Eirinn (2010). Husmorens foranderlighet. Tidsskrift for kjønnsforskning.  ISSN 0809-6341.  (4), s 267- 274
 • Larsen, Eirinn (2010). Bologna tur retur. Forskerforum.  ISSN 0800-1715.  (1), s 30- 31
 • Larsen, Eirinn (2010). Creating Nordic Capitalism: The Business History of a Competitive Periphery. Enterprise & Society.  ISSN 1467-2227.  11(3), s 636- 638 . doi: 10.1093/es/khq015
 • Larsen, Eirinn (2010). "From free riders to public cash machines? The changing perception of foreign students in the Nordic countries and the odd case of Norway".
 • Larsen, Eirinn (2010). "Når mobilitet ikke er nok. Internasjonalisering og akademisk kvalitiet i phd-utdanningen".
 • Larsen, Eirinn (2010). "Post-strukturalistiske fantasier til besvær? Fra teori til tekst i kjønnshistorie - noen refleksjoner".
 • Larsen, Eirinn (2010). The Foundations of Female Entrepreneurship Enterprise, Home and Household in London, c 1800-1870. Historisk Tidsskrift (Norge).  ISSN 0018-263X.  89(1), s 119- 125
 • Larsen, Eirinn (2009). Bedriftshistorie fra husmorens epoke. Historisk Tidsskrift (Norge).  ISSN 0018-263X.  (2), s 316- 322
 • Larsen, Eirinn (2009). Branding blenda. Lilleborgs marketing to housewives. Historisk Tidsskrift (Norge).  ISSN 0018-263X.  88(2), s 316- 322
 • Larsen, Eirinn (2009). Feministisk historieskrivning og vitenskapens signatur.
 • Larsen, Eirinn (2009). Historie, fragmentering og det vitenskapelige imperativ. Feministisk historieskrivning i Norge etter 1975.
 • Larsen, Eirinn (2009). "Internasjonalisering av høyere utdanning: Om å være fanget i ulike logikker".
 • Larsen, Eirinn (2009). Internasjonalisering av høyre utdanning: Om å være fanget i ulike logikker.
 • Larsen, Eirinn (2009). Myter, makt og menn. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.  s 3
 • Larsen, Eirinn (2009). Norway's approach to the financing of international students.
 • Larsen, Eirinn (2009). Skolepenger gir kvalitet. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  s 4
 • Larsen, Eirinn (2005). "Hva har formet NHH?".
 • Larsen, Eirinn (2005). Invisible Strategies. Gender in French and Norwegian Buisness Education, 1870-1980. Rapport - Rokkansenteret. 4.
 • Larsen, Eirinn (2005). "Nordisk kvinne- og kjønnshistorie. Fremtidige utfordringer".
 • Larsen, Eirinn (2004). Når døtrene arver: Forholdet til moderhuset.
 • Larsen, Eirinn (2004). The Making of a Two-Sex Model within Higher Commercial Education in Paris, 1920s - 1960s.
 • Larsen, Eirinn (2004). "Kvinne- og kjønnshistorie: forholdet til moder- og faderhuset".
 • Larsen, Eirinn (1998, 27. september). "Frankse kvinnelige ledere: Når målet uten norske midler".  Aftenposten.
 • Larsen, Eirinn (1998, 25. september). "Likestilling: Typisk norsk å være selvgod?".  Næringslivets ukeavis.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 6. des. 2016 13:04 - Sist endret 5. juli 2021 15:49

Prosjekter

Forskergrupper