Eirinn Larsen

Professor i historie
English version of this page
Telefon 22857205
Mobiltelefon 92226993 92226993
Rom 531
Treffetider etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 Niels Treschows hus 0851 Oslo
Postadresse Postboks 1008 Blindern 0315 Oslo

Faglige interesser og veiledningsområder

Emosjoner i historisk perspektiv

Nordiske modellen som merkevare

Kunnskap, institusjoner og makt på 18- og 1900-tallet 

Likestilling, medborgerskap og inkludering

Kjønn, kropp og seksualitet

Handel, entreprenørskap og næringsliv 

Historiografi, teori og metode

 

Undervisning

HIS 4010 Historiske grunnlagsproblemer: teori og historiografi

HIS 4012 Theory in Practice: Classics of History

EXFAC HARK - Examen facultatum for historie, arkeologi og konservering

HIS 4220 Emosjoner i historisk perspektiv

HIS 1000 Innføring i historiefaget

Bakgrunn

Eirinn Larsen er professor i historie ved UiO. Hun er for tiden engasjert i forskningsprosjektet Nordic Bradning finansiert av UiO:Norden. Prosjektet undersøker hvordan idéen om den nordiske samfunnsmodellen ble skapt og brukt innenfor ulike samfunnsområder, inkludert politikk, juss og handel. 

Larsen ble Cand.Philol. fra Universitetet i Bergen i 1996 med hovedoppgaven Gender and the Welfare State: Maternalism - a New Historical Concept? (1996). I 2005 forsvarte hun avhandlingen Invisible Strategies. Gender in French and Norwegian Business Education, 1870-1980 for doktorgraden ved The European University Institute (EUI) i Firenze. Forut for dette var Larsen tilknyttet forskningsprosjektet CEMP (The Creation of European Management Practice) finansiert av EU.

Larsen har lang erfaring som forsker. Hun har deltatt i en rekke forskningsprosjekter i nyere norsk og europeisk historie, og har tidligere arbeidet blant annet ved Rokkansenteret, Handelshøyskolen BI og Institutt for historiske studier, NTNU, i forbindelse med historieprosjektet om Norges forskningsråd. Larsen bidro til Universitetet i Oslos 200-års historie (2011), og er medforfatter av jubileumsverket Norsk likestillingshistorie 1814-2013 (2013/2015). 

Larsen har langt redaksjonell erfaring som redaksjonssekretær (1998-99, 2004-05) og senere redaksjonsmedlem (2003-2009) i Nytt norsk tidsskrift. Hun har to år bak seg som rådgiver i Kunnskapsdepartementets internasjonale avdeling og var med i utformingen av  St.meld. nr. 14 (2008-2009) Internasjonalisering i utdanning. Larsen har hatt flere forskningsopphold i utlandet, blant annet ved École des hautes études commerciales (HEC) og  Ecole des hautes études en sciences sociales (EHESS), samt ved UC-Berkeley.

Pågående forskningsprosjekter

Nordic Branding - The Politics of Exceptionalism

 

 

Emneord: Historie, Moderne Historie, Kunnskapshistorie, Likestilling, Emosjonshistorie, Kjønn, Økonomisk historie, Historiografi, Teori og metode, Internasjonalisering Kunne ikke hente publikasjoner fra Cristin da tjenesten er utilgjengeleg
Publisert 6. des. 2016 13:04 - Sist endret 23. mars 2020 10:45

Prosjekter

  • Nordic Branding. Et UiO:Norden prosjekt