Elisabetta Cassina Wolff

Førsteamanuensis - Historie
Bilde av Elisabetta Cassina Wolff
English version of this page
Telefon +47 22858251
Mobiltelefon +47 48188068
Rom NT 529
Treffetider etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 Niels Treschows hus 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1008 Blindern 0315 OSLO

Utdanning og erfaring

Universitetsgrad (laurea) i politisk filosofi fra Universitetet i Torino i 1994 med en hovedoppgave om det norske sosialdemokratiet (1945-65).

Godkjenning av Cand. Phil. grad i historie fra Universitetet i Oslo i 1996.

Forsker og prosjektleder ved think-tank Europa-programmet i Oslo i perioden 1996-2003.

Ph.D. i  historie fra Universitetet i Oslo i 2008.

Førsteamanuensis ved Høyskolen i Vestfold 2008-2010.

Førsteamanuensis med lektorplikt ved IAKH siden 2011.

Tilknyttet Senter for ekstremismeforskning ved Universitet i Oslo (C-REX) som forsker 30% i perioden 2017-2018.

Engasjert i frivillig arbeid - ulike prosjekter og institusjoner - siden 1996.

Faglige interesser

• Europeisk moderne og samtidshistorie
• Europeisk politisk filosofi
• Italias politiske historie

• Demokratiseringsprosesser og konstitusjonalisme
• Fascisme, Nazisme og autoritære/totalitære regimer

  • Nasjonalstatens rolle i den europeiske integrasjonsprosessen
     

Faglige kompetanseområder

• Fascisme, nyfascisme, høyrepopulisme, høyreradikalisme og høyreekstremisme


• Italiensk historie og politikk
• Niccoló Machiavelli og politisk realisme
• Carlo Rosselli og liberalsosialisme

• Julius Evola og tradisjonalisme

• Carlo Costamagna og "den totalitære staten"

Undervisning

HIS4225 - Racism- The History of a Powerful Idea. 

HIS2322 - Reaksjon, fascisme og høyreekstremisme: Demokratiets indre fiender (1789-1989)

HIS2371 Krig og konflikt. Stormaktene, Europa og verdens herredømme fra 1900 til i dag

HIS 2372 Fra Marshallplanen til Maastricht. Historien bak Den europeiske union

HIS2150 Europas vei til moderniteten: Renessanse i et historisk perspektiv (1300-1550)

særemne "Moderniserende diktatur eller moderne totalitært styre? Italiensk fascisme" (HIS1300)

særemne "Den franske revolusjonen" (HIS1200 og HIS1210INTER)

særemne "Søket etter en tredje vei. Mellomkrigstid i Norge i et internasjonalt perspektiv" (HIS 1310)

særemne "Renessanse" (HIS1100)

seminar knyttet til emne "Ideologi og terror: Totalitære regimer, ideer og bevegelser fra Benito Mussolini til Osama bin Laden" (HIS 2359)

grupper i Teori og Metode
 

Veiledning av både BA- og MA-studenter.

Work in progress

Bok på norsk om høyreradikalisme og fascisme i Europa.

Formidling

Radio/TV/avis-kommentator for en rekke norske medier, frilansjournalist 1993-2011.

Bidragsyter til Store norske leksikon, ansvarlig for sidene om Italias historie.

Foredragsholder.

Nettverk

C-REX, Center for Research on Extremisme, University of Oslo.

CONGRIPS, Conference Group on Italian Politics and Society, innenfor ASPA, The American Political Science Association, Washington, USA.

ASMI, Association for the Study of Modern Italy, London, UK.

ISSEI, International Society for the Study of European Ideas.

PSA, Political Studies Association, UK

ECPR, European Consortium for Political Research, Standing Group on Extremism and Democracy, UK

ECPR, European Consortium for Political Research, Standing Group on Southern European Politics, UK

Demokratiprogrammet, Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo.

NEST, Nettverket for studier av totalitarisme og demokrati, Institutt for arkeologi, konservering og historie, Universitetet i Oslo.

Emneord: Historie, Kulturhistorie, Moderne Historie, Samtidshistorie, Italia, fascisme, høyreradikalisme, populisme, Idéhistorie, Renessanse
Publisert 26. aug. 2011 12:33 - Sist endret 11. juli 2020 17:50