Elisabetta Cassina Wolff

Førsteamanuensis - Historie
Bilde av Elisabetta Cassina Wolff
English version of this page
Telefon +47-22858251
Mobiltelefon +47-48188068
Rom NT 529
Treffetider etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 Niels Treschows hus 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1008 Blindern 0315 OSLO

Utdanning og erfaring

Universitetsgrad (laurea) i politisk filosofi fra Universitetet i Torino i 1994 med en hovedoppgave om det norske sosialdemokratiet (1945-65).

Godkjenning av Cand. Phil. grad i historie fra Universitetet i Oslo i 1996.

Forsker og prosjektleder ved think-tank Europa-programmet i Oslo i perioden 1996-2003.

Ph.D. i  historie fra Universitetet i Oslo i 2008.

Førsteamanuensis ved Høyskolen i Vestfold 2008-2010.

Førsteamanuensis med lektorplikt ved IAKH siden 2011.

Tilknyttet Senter for ekstremismeforskning ved Universitet i Oslo (C-REX) som forsker 30% i perioden 2017-2018.

Engasjert i frivillig arbeid - ulike prosjekter og institusjoner - siden 1996.

Faglige interesser

• Europeisk moderne og samtidshistorie
• Europeisk politisk filosofi
• Italias politiske historie

• Demokratiseringsprosesser og konstitusjonalisme
• Fascisme, Nazisme og autoritære/totalitære regimer

 • Nasjonalstatens rolle i den europeiske integrasjonsprosessen
   

Faglige kompetanseområder

• Fascisme, høyreradikalisme og høyreekstremisme


• Italiensk historie og politikk
• Niccoló Machiavelli og politisk realisme
• Carlo Rosselli og liberalsosialisme

• Julius Evola og tradisjonalisme

• Carlo Costamagna og "den totalitære staten"

Undervisning

HIS2322 - Reaksjon, fascisme og høyreekstremisme: Demokratiets indre fiender (1789-1989)

HIS2371 Krig og konflikt. Stormaktene, Europa og verdens herredømme fra 1900 til i dag

HIS 2372 Fra Marshallplanen til Maastricht. Historien bak Den europeiske union

HIS2150 Europas vei til moderniteten: Renessanse i et historisk perspektiv (1300-1550)

særemne "Moderniserende diktatur eller moderne totalitært styre? Italiensk fascisme" (HIS1300)

særemne "Den franske revolusjonen" (HIS1300)

særemne "Søket etter en tredje vei. Mellomkrigstid i Norge i et internasjonalt perspektiv" (HIS 1310)

særemne "Renessanse" (HIS1100)

seminar knyttet til emne "Ideologi og terror: Totalitære regimer, ideer og bevegelser fra Benito Mussolini til Osama bin Laden" (HIS 2359)

grupper i Teori og Metode
 

Veiledning av både BA- og MA-studenter.

Work in progress

Bok på norsk om høyreradikalisme og fascisme i Europa.

Formidling

Radio/TV/avis-kommentator for en rekke norske medier, frilansjournalist 1993-2011.

Bidragsyter til Store norske leksikon, ansvarlig for sidene om Italias historie.

Foredragsholder.

Nettverk

C-REX, Center for Research on Extremisme, University of Oslo.

CONGRIPS, Conference Group on Italian Politics and Society, innenfor ASPA, The American Political Science Association, Washington, USA.

ASMI, Association for the Study of Modern Italy, London, UK.

ISSEI, International Society for the Study of European Ideas.

PSA, Political Studies Association, UK

ECPR, European Consortium for Political Research, Standing Group on Extremism and Democracy, UK

ECPR, European Consortium for Political Research, Standing Group on Southern European Politics, UK

Demokratiprogrammet, Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo.

NEST, Nettverket for studier av totalitarisme og demokrati, Institutt for arkeologi, konservering og historie, Universitetet i Oslo.

Emneord: Historie, Samtidshistorie, Moderne europeisk historie, Italia, fascisme, Idéhistorie, Renessanse

Publikasjoner

 • Wolff, Elisabetta Cassina (2018). Understrømmen som kommer til overflaten: Høyreradikalisme og fascisme i Europas moderne historie. Fortid.  ISSN 1504-1913.  (3), s 54- 63
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2017). Fascismens revolusjon. Fortid.  ISSN 1504-1913.  (2), s 73- 80
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2016). Evola's interpretation of fascism and moral responsibility. Patterns of Prejudice.  ISSN 0031-322X.  50(4-5), s 478- 494 . doi: 10.1080/0031322X.2016.1243662 Vis sammendrag
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2015). Carlo Rosselli og liberalsosialisme, I: Øystein Sørensen; Bernt Hagtvet & Nik. Brandal (red.),  Demokratisk beredskap. Intellektuell motstand mot totalitære fristelser.  Dreyer Forlag A/S.  ISBN 9788282651325.  Kapittel 3.  s 61 - 81
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2014). Apolitìa and tradition in Julius evola as reaction to nihilism. European Review.  ISSN 1062-7987.  22(2), s 258- 273 . doi: 10.1017/S106279871400009X
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2014). Carlo Costamagna og den "totale" stat, I: Øystein Sørensen; Bernt Hagtvet & Nikolai Brandal (red.),  Intellektuelle og det totalitære. Pervertert idealisme?.  Dreyer Forlag A/S.  ISBN 978-82-8265-101-1.  kapittel.  s 143 - 166
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2014). 'La nazione non ha superato la prova!' Gli eventi storici italiani dal 1939 al 1945 interpretati da chi perse la guerra, I: Hans Lauge Hansen & Leonardo Cecchini (red.),  Conflictos de la memoria/Memoria de los conflictos. Conflitti della memoria/Memoria dei conflitti: Modelos narrativos de la memoria intergeneracional en España e Italia / Modelli narrativi della memoria intergenerazionale in Italia e Spagna.  Museum Tusculanums Forlag.  ISBN 9788763542395.  kapittel.  s 295 - 305
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2014). La tela di Penelope della politica italiana: i tentativi di riforma del testo costituzionale dal 1948 al 2012, I: Marco Gargiulo; Margareth Hagen & Stefano Rosatti (red.),  Studi di Italianistica Nordica.  Aracne editrice.  ISBN 9788854878983.  kapittel.  s 357 - 381
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2013). Biological Racism and Anti-Semitism as Intellectual Constructions in Italian Fascism: The Case of Telesio Interlandi and La difesa della razza, In Rory Yeomans & Anton Weiss-Wendt (ed.),  Racial science in Hitler's new Europe, 1938-1945.  University of Nebraska Press.  ISBN 9780803245075.  Kapittel.  s 175 - 199
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2012). En ensom ridder mot den moderne verden. Julius Evola og høyreradikalisme i etterkrigstidens Europa, I:  Høyreeksstremisme: Ideer og bevegelser i Europa.  Dreyer Forlag A/S.  ISBN 9788282650564.  kap. 5.  s 161 - 191

Se alle arbeider i Cristin

 • Wolff, Elisabetta Cassina (2016). Italias politiske historie. 476-1945. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-49020-1.  377 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Njaastad, Olav; Matlary, Janne Haaland; Wolff, Elisabetta Cassina & Thorsen, Dag Einar (2019, 22. mai). Intervju om EU-valget. [Radio].  NRK P2, Verdibørsen.
 • Orban, Franck & Wolff, Elisabetta Cassina (2019). Italias nye populistiske eksperiment.
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2019). Hverken høyre eller venstre, eller begge deler? Nye og gamle protestpartier i Italia.
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2019). Ideological continuity and political camuflage. The ‘new’ party CasaPound Italia’s fascist origins.
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2019, 03. mai). Intervju med Ines Margot Zander: "Kraftig økning i rasistisk vold i Italia".  Dagsavisen.
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2019). Radical right, extremism and fascism: Historical perspectives.
 • Tretvik, Aud Mikkelsen; Kieding, Vibeke; Bjørnhaug, Inger Leganger; Elstad, Åsa; Evjen, Bjørg; Ferrer, Marlen; Hemstad, Ruth; Hjeltnes, Guri; Hommerstad, Marte; Haavet, Inger Elisabeth; Johansen, Hanne Marie; Korsvik, Trine Rogg; Korsvold, Tora; Kvande, Lise; Lenz, Claudia; Lund, Ellen Cathrine; Løyland, Margit; Mellemsether, Hanna; Nielsen, May-Brith Ohman; Okkenhaug, Inger Marie; Ramskjær, liv; Roll-Hansen, Hege; Schwach, Vera; Slottemo, Hilde Gunn; Smith-Solbakken, Marie; Teige, Elisabeth; Wale, Astrid; Willumsen, Liv Helene & Wolff, Elisabetta Cassina (2018). Herrenes historie, igjen?. Historikeren.  ISSN 1891-6600.  (1), s 6- 10 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2018, 06. juni). Den nye regjeringen i Italia. [Radio].  Program "Morgen" på RADIO 1.
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2018, 21. april). "Di Maio sminker grisen",intervju med Yngvild Gootas Torvik.  Klassekampen.
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2018). Europa - hvor går du hen?. Vis sammendrag
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2018). Faglig kommentar til foredraget "Italian elections and the European prospective" av Lanfranco Fanti. Vis sammendrag
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2018). Fascismens arv: Hva er fascisme?.
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2018, 27. februar). "Frytker neo-fascistene i valget", intervju med Une Bratberg.  Vårt Land.
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2018, 08. februar). Grønnhetstyranniet - Episode om høyreekstremisme. [Radio].  Miljøpartiet De Grønne - podcast.
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2018). Ideological continuity and political camouflage. The ‘new’ party CasaPound Italia’s fascist origins.
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2018, 07. februar). Intervju i artikkelen "Arven fra giljotinen" av Morten S. Smedsrud. [Fagblad].  Forskningsmagasinet Apollon - utgave "Ekstremisme". Vis sammendrag
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2018, 16. august). Intervju med Iselin Stalheim Møller om broens kollaps i Genova.  Dagsavisen.
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2018, 28. februar). "Italia går til høyre i valget", intervju med Iselin Stalheim Møller.  Dagsavisen.
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2018, 28. mai). Italias valg og forhandlinger for regjeringen. [TV].  NRK Nyheter.
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2018). "Italiensk valgvorspiel" med Simen Ekern og Christian Borch. Vis sammendrag
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2018). Only a question of definitions? From theoretical to empirical approach.
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2018, 06. mars). "Populismen seiret i Italia", intervju med Iselin Stalheim Møller.  Dagsavisen.
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2018, 01. mars). "Populister, fascister, pensjonister og facelifter" Podcast og intervju med Tore Moland. [Radio].  NRK Radio Serie Krig og Fred.
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2018, 01. juni). Presidentens rolle i Italia. [Radio].  NRK Dagsnytt 18.
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2018, 14. februar). "Ryddar vekk spor av fascisme", intervju med Bjørgulv K. Bjåen.  Vårt Land.
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2018). Storia politica d’Italia. Le sfide al nuovo stato dopo l’unificazione nel 1861.
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2018). The Italian far right’s ambiguity between metapolitical commitment and praise of violence.
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2018, 04. mars). Valg i Italia - intervju med Kari Ørstavik. [Radio].  NRK Ytring P2.
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2018, 29. mai). Valget i Italia. [TV].  NRK URIX.
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2018). Venstresiden i Italia etter Det kommunistiske partiets reformprosess 1988-2018.
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2018, 09. mars). "Vi står midt i et politisk jordskjelv", intervju med Marit Tronier Halvorsen.  Dagens Næringsliv.
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2017, 06. oktober). "Bannon and Breitbart’s Nazi Ties", Intervju med Martin Longman om Julius Evola.  Washington Monthly.
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2017, 20. februar). "Beppe Grillo er mer autoritær enn Berlusconi" intervju med Mads Motrøen. [Tidsskrift].  Minerva.
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2017, 07. februar). Intervju med New York Times journalist Jason Horovitz om Julius Evola: "Steve Bannon Cited Italian Thinker Who Inspired Fascists".  New York Times.
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2017). Italias politiske historie.
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2017, 22. mars). NRK Urix Spesial "Hva er det med Italia?". [TV].  NRK.
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2017, 10. februar). RADIO NOVA: Hva er fascismen? Er Trump fascist?. [Radio].  Radio Nova.
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2017, 02. februar). TV-programmet NRK Debatt om Trump og fascisme. [TV].  NRK.
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2016). Brudd og kontinuitet i Italias historie.
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2016, 03. desember). Et demokratisk støvelspark.  Dagsavisen.
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2016). Italia og fascismen: troen på «det nye mennesket. Vis sammendrag
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2016). Italian Neo-Fascism as Representative Example of European Neo-Fascism.
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2016). Italias politiske historie. Utfordringer etter samlingen.
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2016). Italias vei til Republikken: fra Mazzinis idealer til folkeavstemning i 1945.
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2016, 05. desember). Presidenten bestemmer Italias neste steg. [Internett].  NRK Uriks.
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2014). Den moderne katolisismen. Minerva (nettutgaven).
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2014). Internasjonale grunnlovsbølger (før- og mellomkrigstiden). Les liaisons dangereuses: konstitusjonell legalitet og diktatorer.
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2014). Italia i overgangen fra diktatur til demokrati.
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2014). Letta’s Government and Constitutional Reforms.
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2014). L'inchiostro dei vinti.
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2014). Mapping the Extreme Right in Contemporary Europe: From Local to Transnational. The European Legacy.  ISSN 1084-8770. . doi: 10.1080/10848770.2014.949983
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2014). Politikk Made in Italy. Noen betraktninger om Berlusconi-epoken.
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2014). The King and the Joker: Italy's Debate on Constitutional Bill 813.
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2014). When Constitutions really matter: The Italian Debate on the legitimacy of Constitutional Bill no. 813/2013.
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2013). Berlusconi’s leadership and parties’ manoeuvres. Who is really leading the process for constitutional reforms in Italy?.
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2013, 25. februar). Deltagelse i Dagsnytt 18 om valget i Italia. [Radio].  NRK P2.
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2013, 25. juni). Deltagelse i programmet Dagsnytt 18 om Italias aktualiteter. [Radio].  NRK.
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2013, 08. mars). Deltagelse i programmet EKKO om europeisk politikk, med programleder Kalle Turkerud. [Radio].  NRK.
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2013). Europa i en brytningstid. Vil Europa som kulturbærer svekkes? Vil vestlige lands normative kraft reduseres? kommentar til Asle Toje sitt innlegg.
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2013). Fra fascismen til dagens høyreekstremisme. En lang og mørk reise gjennom Europa.
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2013). Fra fascismen til dagens høyreekstremisme. En lang og mørk reise gjennom historien.
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2013). Hva var renessansen?.
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2013, 27. februar). Intervju Dagsrevyen NRK TV om valget i Italia. [TV].  NRK.
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2013, 17. april). Intervju NRK Radio P2 om valg av italiensk president. [Radio].  NRK P2.
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2013, 01. mars). Intervju i "Anti-politikaren Beppe Grillo kan bli ein farleg politikar" av Bent Tanstad. [Internett].  nrk.no.
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2013, 07. februar). Intervju i "Berlusconi vil tilbake" av Cathrine Kahrs.  Klar Tale.
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2013, 20. februar). Intervju i "Disse kniver om makten i Italia" av Anders Park Framstad. [Internett].  E24.
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2013, 27. februar). Intervju i "EUs eksperiment slo feil" av Eirik Grasaas-Stavenes.  Klassekampen.
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2013, 26. februar). Intervju i "Italia kastes ut i uvisshet" av Iselin Stalheim Møller.  Dagsavisen.
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2013, 20. mars). Intervju i "Mannen som skal redde Italia" av Laila Ø. Bakken. [Internett].  nrk.no.
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2013, 03. mai). Intervju i reportasje om valget i Italia. [Radio].  Radio Nova, Opplysningen 99,3.
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2013, 18. september). Intervju om Italias aktualiteter. [TV].  Dagsrevyen NRK 1.
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2013, 27. november). Intervju om det italienske rettssystemet ifm Berlusconis utestengelse fra Parlamentet. [Radio].  NRK P2.
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2013). Italiensk kaos. NRK.no.
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2013). Korporatisme og den tredje vei i Italia og Norge i mellomkrigstiden.
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2013). La tela di Penelope della politica italiana: i tentativi di riforma del testo costituzionale dal 1948 ad oggi.
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2013). L’inchiostro dei vinti.
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2013). L’inchiostro dei vinti.
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2013). L'inchiostro dei vinti.
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2013). Politikk Made in Italy. Noen betraktninger om Berlusconi-epoken.
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2013). Representativ eller autoritativ? Den italienske republikkens president.
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2013). The last battle against Modernity. Julius Evola and Italian Radical Right.
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2013, 26. februar). To intervjuer TV2 Nyheter om valg i Italia. [TV].  TV2.
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2013). Tsunamivalg i Italia. @generasjonens seier.
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2013). Young Prime Minister Letta dealing with old-aged attempts at revising the Italian Constitution.
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2013). @generasjonen. Dagsavisen.  ISSN 1503-2892.
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2012). A Lonely Knight against the Modern World. Julius Evola and the Italian Way to Radical Right.
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2012). Berlusconi’s Attempt to Reform the Italian Constitution. Rehearsal of New (Post-modern) Authoritarian Politics or Same Old Habit?.
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2012). Den tredje vei i Europa i mellomkrigstiden.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 26. aug. 2011 12:33 - Sist endret 13. feb. 2019 10:26