Odd Arvid Storsveen

Professor - Historie
Bilde av Odd Arvid Storsveen
English version of this page
Telefon +47 22858183
Mobiltelefon +4797733392 +47-97733392
Rom NT 515
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 Niels Treschows hus 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1008 Blindern 0315 OSLO

Bakgrunn

F. 1952 i Oslo. Cand. philol. fra UiO med historie hovedfag, dr. art. fra UiO med avhandlingen "En bedre vår. Henrik Wergeland og norsk nasjonalitet" (2004). Stipendiat ved Historisk institutt, UiO 1995-99, amanuensisvikar 1993-95, 2000 og 2004-05, førsteamanuensis 2005, professor fra 2009. Leder av NFR-prosjektet "1814-grunnloven - historisk virkning og sosial forankring" 2011-2015. Leder for faggruppe i nyere tids historie. Programleder, historie fra 2017.

Undervisnings- og veiledningsområder

 • Norsk, nordisk og europeisk historie
 • Nasjonalisme
 • Radikalisme
 • Ytringsfrihetshistorie
 • Kultur- og mediehistorie
 • Teori, metode, historiografi

Faglige kompetanseområder

 • Politisk historie etter 1750
 • Nasjonalisme
 • Radikalisme
 • Ytringsfrihetshistorie og pressehistorie
 • Litteraturhistorie og bokhistorie
 • Historiografi og historisk teori

Pågående og planlagte forskningsprosjekter ved IAKH

 • Offentlighet og ytringsfrihet i Norden 1815-1900
 • Venstreradikalisme i Norge og Norden
Emneord: Teori og metode, Nasjonalisme, Historie, Kulturhistorie, Politisk historie, 1800-tallet

Publikasjoner

 • Smak av frihet. 1814-grunnloven - historisk virkning og sosial forankring (medredaktør, SAP/Spartacus 2015)
 • Frihet for borgerskapet, ikke for arbeiderklassen. Marxist-leninistene og ytringsfriheten på 1970-tallet. Artikkel i: Sørensen, Hagtvet, Brandal (red.): Venstreekstremisme (Dreyer 2013)
 • I opposisjon til "den exalterede Stemning". Jacob Aall under Riksforsamlingen på Eidsvoll. Artikkel i Jacob Aall-prosjektet skrift nr. 8 (Næs Jernverksmuseum 2013)
 • Veivalg for Norden 1809-1813 (medredaktør, Akademika 2013)
 • Den historiske profesjon. Artikkel i Bagge, Collett, Kjus (red.): P.A. Munch. Historiker og nasjonsbygger (Dreyer 2012)
 • Ytringers frihet og ufrihet - et streiftog i norsk historisk praksis. Artikkel i Sandvik (red.): Demokratisk teori og historisk praksis. Forutsetninger for folkestyre 1750-1850 (Scandinavian Academic Press 2010)
 • Wergelands doble Amerika. Artikkel i Agora nr. 1-2 2010
 • Mig Selv. En biografi om Henrik Wergeland (Cappelen Damm 2008)
 • "Eet Sprog, eet Hjem os Himlen gav". Om H.C. Andersens norske forbindelser. Artikkel i Oxfeldt (red.): H.C. Andersen - eventyr, kunst og modernitet (Fagbokforlaget 2006)
 • En bedre vår. Henrik Wergeland og norsk nasjonalitet (Acta Humaniora nr. 197, 2004)
 • Bøkenes fotfolk. Norsk bokhandel 1940-2003 (Den norske Bokhandlerforening, 2004)
 • Henrik Wergelands norsk historie. Et bidrag til nasjonalhistoriens mythos (KULTs skriftserie nr. 80, 1997)
 • "Fornuftig Kierlighed til Fædrenelandet". En analyse av norsk patriotisme mellom 1784 og 1801. Artikkel i Storsveen m.fl.: Norsk patriotisme før 1814 (KULTs skriftserie nr. 88, 1997)
 • Storsveen, Odd Arvid (2019). Parlamentarismen, pressen og illusjonen om 1884, I: Ruth Hemstad & Dag Michalsen (red.),  Frie ord i Norden? Offentlighet, ytringsfrihet og medborgerskap 1814-1914.  Pax Forlag.  ISBN 9788253041179.  kapittel.  s 465 - 485
 • Storsveen, Odd Arvid (2018). Christian Frederik og hans oppdrag i Norge i 1813.. Historisk Tidsskrift (Danmark).  ISSN 0106-4991.  118(2), s 465- 487 Vis sammendrag
 • Storsveen, Odd Arvid (2016). Gi meg mine fire hundre år tilbake! Danmark og Norge: Historien som aldr tar slutt., I: Rasmus Glenthøj (red.),  Mellem brødre. Dansk-norsk samliv i 600 år.  Scandinavian Academic Press.  ISBN 978-87-12-05302-6.  Artikkel.  s 218 - 231 Vis sammendrag
 • Storsveen, Odd Arvid (2016). Stormakters krig, småstaters fred, I: Øivind Berntzen Armann (red.),  Flåtemakt og internasjonale operasjoner 1800-2013.  Forsvarsmuseet.  ISBN 978-82-91218-67-0.  Artikkel.  s 13 - 25 Vis sammendrag
 • Storsveen, Odd Arvid (2015). Aviser som politiske aktører på 1800-tallet: Politikk gjennom presseblikk. Pressehistorisk tidsskrift.  ISSN 1891-9472.  (23), s 58- 72 Vis sammendrag
 • Storsveen, Odd Arvid (2015). Fra slagbenk til stortingsbenk. Folk og elite på Stortinget etter 1814, I: Odd Arvid Storsveen (red.),  Smak av frihet. 1814-grunnloven. Historisk virkning og sosial forankring..  Scandinavian Academic Press.  ISBN 97-882-304-01729.  Artikkel.  s 207 - 251 Vis sammendrag
 • Storsveen, Odd Arvid (2015). Smaken av frihet. En grunnlov for makt og for avmakt., I: Odd Arvid Storsveen (red.),  Smak av frihet. 1814-grunnloven. Historisk virkning og sosial forankring..  Scandinavian Academic Press.  ISBN 97-882-304-01729.  Artikkel.  s 9 - 19 Vis sammendrag
 • Storsveen, Odd Arvid (2014). Det norske Norge - hvor finnes det?. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  (1), s 3- 13 Vis sammendrag
 • Storsveen, Odd Arvid (2014). Litteraturkritikk i Hermoder, I: Eivind Tjønneland (red.),  Kritikk før 1814.  Dreyer Forlag A/S.  ISBN 978-82-8265-059-5.  3:5.  s 354 - 364
 • Storsveen, Odd Arvid (2014). Overklassens grunnlov? Stortingsvalg og representasjon under embetsmannsstaten, I: Morten Nordhagen Ottosen & Hommerstad Marthe (red.),  Ideal og realitet. 1814 i politisk praksis for folk og elite.  Akademika forlag.  ISBN 978-82-3210-334-8.  Kapittel.  s 143 - 153 Vis sammendrag
 • Storsveen, Odd Arvid (2014). Peder Soelvold (1799-1847) og Henrik Wergeland (1808-1845), I: Martin Eide (red.),  Journalistikkens norske klassikere ... ved noen av dem.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02376-2.  Kapittel.  s 52 - 65 Vis sammendrag
 • Storsveen, Odd Arvid (2014). Skilsmisse eller separasjon? Arvegodsets fordeling etter 1814. TEMP-tidsskrift for historie.  ISSN 1904-5565.  (9), s 179- 186 Vis sammendrag
 • Storsveen, Odd Arvid (2014). Topografi og kritikk : Topographisk Journal for Norge (1792-1802), I: Eivind Tjønneland (red.),  Kritikk før 1814.  Dreyer Forlag A/S.  ISBN 978-82-8265-059-5.  3:6.  s 365 - 374
 • Storsveen, Odd Arvid (2013). Det skiftende Norden og de transnasjonale muligheter, I: Bård Frydenlund (red.),  Veivalg for Norden 1809-1813.  Akademika forlag.  ISBN 9788232101801.  Artikkel.  s 167 - 172
 • Storsveen, Odd Arvid (2013). Frihet for borgerskapet, ikke for arbeiderklassen. Marxist-leninistene og ytringsfriheten på 1970-tallet, I: Øystein Sørensen; Bernt Hagtvet & Nikolai Brandal (red.),  Venstreekstremisme: Ideer og bevegelser.  Dreyer Forlag A/S.  ISBN 9788282650700.  Artikkel.  s 93 - 125
 • Storsveen, Odd Arvid (2013). I opposisjon til "den exalterede Stemning". Jacob Aall under Riksforsamlingen på Eidsvoll. Jacob Aall-prosjektet.  ISSN 1891-3202.  (8), s 7- 53 Vis sammendrag
 • Storsveen, Odd Arvid (2012). Den historiske profesjonen, I: Sverre H. Bagge; John Peter Collet & Audun Kjus (red.),  P.A.MUNCH Historiker og nasjonsbygger.  Dreyer Forlag A/S.  ISBN 978 82 8265 038 0.  Kapittel (3).  s 50 - 65 Vis sammendrag
 • Eide, Martin & Storsveen, Odd Arvid (2010). Den norske vei, I: Martin Eide & Hans Fredrik Dahl (red.),  Norsk presses historie : 1-4 (1660-2010) : B. 1: En samfunnsmakt blir til 1660-1880.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01551-4.  5.  s 369 - 377 Vis sammendrag
 • Eide, Martin & Storsveen, Odd Arvid (2010). Kultur, fornøyelser, norskhet, I: Martin Eide & Hans Fredrik Dahl (red.),  Norsk presses historie : 1-4 (1660-2010) : B. 1: En samfunnsmakt blir til 1660-1880.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01551-4.  3.  s 261 - 273 Vis sammendrag
 • Johansen, Tor Are; Eide, Martin & Storsveen, Odd Arvid (2010). En frihet til besvær, I: Martin Eide & Hans Fredrik Dahl (red.),  Norsk presses historie : 1-4 (1660-2010) : B. 1: En samfunnsmakt blir til 1660-1880.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01551-4.  3.  s 205 - 247 Vis sammendrag
 • Storsveen, Odd Arvid (2010). Democracy and Elections: The Norwegian Experience 1830-1850. Revue d'histoire Nordique.  ISSN 1778-9605.  (10), s 95- 111 Vis sammendrag
 • Storsveen, Odd Arvid (2010). Jacob Aall på Eidsvoll. Jacob Aall-prosjektet.  ISSN 1891-3202.  (2), s 27- 34 Vis sammendrag
 • Storsveen, Odd Arvid (2010). Visjoner om nasjonens historie. Religion, historie og nasjon, I: Benedikt Jager & Heming Gujord (red.),  Henrik-Henrich-Heinrich: Interkulturelle perpektiver på Steffens og Wergeland.  Hertervig Akademisk.  ISBN 978-82-8217-011-6.  Avdeling 1 Historiske perspektiver, art. 6.  s 64 - 73 Vis sammendrag
 • Storsveen, Odd Arvid (2010). Wergelands doble Amerika. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon.  ISSN 0800-7136.  (1-2), s 5- 25 Vis sammendrag
 • Storsveen, Odd Arvid (2010). Ytringers frihet og ufrihet - et streiftog i norsk historisk praksis, I: Hilde Sandvik (red.),  Demokratisk teori og historisk praksis. Forutsetninger for folkestyre 1750-1850.  Scandinavian Academic Press.  ISBN 978-82-304-0054-8.  Del 2, artikkel 6.  s 223 - 241 Vis sammendrag
 • Storsveen, Odd Arvid (2009). Poesi, polemikk eller politikk? Henrik Wergeland mot Morgenbladet, 1841. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  21(2), s 3-6, 8-13 Vis sammendrag
 • Storsveen, Odd Arvid (2008). 1814 - forbilde eller særtilfelle?. Speculum Boreale, Skriftserie Institutt for historie, Universitetet i Tromsø.  ISSN 1503-1241.  (10), s 31- 45 Vis sammendrag
 • Storsveen, Odd Arvid (2008). Hermoder, et norsk Minerva?, I: Eivind Tjønneland (red.),  Opplysningens tidsskrifter. Norske og danske periodiske publikasjoner på 1700-tallet.  Fagbokforlaget.  ISBN 9788245007176.  Artikkel.  s 177 - 191 Vis sammendrag
 • Storsveen, Odd Arvid (2008). Håpet om folkets oppvåkning. Fra For Almuen til For Arbeidsklassen, I: Vigdis Ystad; Dagne Groven Myhren & Anne Jorunn Kydland (red.),  Henrik Wergeland : såmannen.  Aschehoug & Co.  ISBN 978-82-03-19403-0.  Artikkel.  s 273 - 316 Vis sammendrag
 • Storsveen, Odd Arvid (2006). "Eet Sprog, eet Hjem os Himlen gav". Om H.C. Andersens norske forbindelser, I: Elisabeth Oxfeldt (red.),  H.C. Andersen - eventyr, kunst og modernitet.  Fagbokforlaget.  ISBN 82-450-0433-2.  Kapittel. Vis sammendrag
 • Storsveen, Odd Arvid (2004). Baron Blod i virkeligheten? Torvslaget i 1829 i perspektiv. Fortid.  ISSN 1504-1913.  (1), s 8- 15 Vis sammendrag
 • Storsveen, Odd Arvid (2004). Nasjonal identitet i Norge og Danmark. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  (3-4), s 370- 381 Vis sammendrag
 • Storsveen, Odd Arvid (2000). - Nationen er ikke mere sig selv. Utviklingstendenser i Wergelands politiske satire 1837-1841, I: Yngve Sandhei Jacobsen (red.),  Bevegelser i skrift. Bidrag til lesningen av Henrik Wergeland.  Landslaget for norskundervisning (LNU) & Cappelen Akademisk Forlag, Oslo.  ISBN 82-02-19679-5.  s 145 - 171 Vis sammendrag
 • Storsveen, Odd Arvid (2000). Historieideen og idéhistorien - en konfrontasjon?. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  s 66- 71 Vis sammendrag
 • Storsveen, Odd Arvid (1998). "Det var en mørk og stormfull natt... (historikeren er en liten dikter)". Historie.  ISSN 0803-401X.  (1, 1998), s 42- 49 Vis sammendrag
 • Storsveen, Odd Arvid (1998). Jakten på det norske. Artikkel: "Evig gammel. Henrik Wergeland, P.A. Munch og historiens nasjonale funksjon", I:  Jakten på det norske.  Ad Notam Gyldendal.  ISBN 82-417-0952-8.  s 229 - 247 Vis sammendrag
 • Storsveen, Odd Arvid (1998). Norsk litteraturhistorie. Sakprosa fra 1750 til 1995. Artikkel: "Historiens lys, nasjonens glans", I: Egil Børre Johnsen & Trond Berg Eriksen (red.),  Norsk litteraturhistorie. Sakprosa fra 1750 til 1995. bd. 1.  Universitetsforlaget, Oslo.  ISBN 82-00-12751-6.  s 359 - 369 Vis sammendrag
 • Storsveen, Odd Arvid (1998). Norsk litteraturhistorie. Sakprosa fra 1750 til 1995. Artikkel: "P.A. Munch og kildekritikkens problem", I: Egil Børre Johnsen & Trond Berg Eriksen (red.),  Norsk litteraturhistorie. Sakprosa fra 1750 til 1995.  Universitetsforlaget, Oslo.  ISBN 82-00-12751-6.  s 240 - 243 Vis sammendrag
 • Storsveen, Odd Arvid (1998). Postmodernistisk skvalder eller humanistisk litteratur?. HIFO-nytt.  ISSN 0802-3204.  (6), s 16- 18 Vis sammendrag
 • Storsveen, Odd Arvid (1998). Røyken fra fortiden, I: Eyvind Bagle (red.),  Tertitten. Årbok 1998.  Stiftelsen Urskog-Hølandsbanen. Arne S. Mørk A/S, Oslo.  ISBN 82-991439-3-4.  s 75 - 80 Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Storsveen, Odd Arvid (red.) (2015). Smak av frihet. 1814-grunnloven. Historisk virkning og sosial forankring.. Scandinavian Academic Press.  ISBN 97-882-304-01729.  400 s. Vis sammendrag
 • Storsveen, Odd Arvid & Frydenlund, Bård (2013). Veivalg for Norden 1809-1813. Akademika forlag.  ISBN 978-82-3210-180-1.  183 s. Vis sammendrag
 • Storsveen, Odd Arvid (2008). Mig Selv. En biografi om Henrik Wergeland. Cappelen Damm AS.  ISBN 978-82-02-24933-5.  754 s. Vis sammendrag
 • Storsveen, Odd Arvid (2004). Bøkenes fotfolk. Norsk bokhandel 1940-2003. Den norske Bokhandlerforening.  ISBN 82-995864-2-9.  448 s. Vis sammendrag
 • Storsveen, Odd Arvid (2003). Mariboe, Ludvig. Kunnskapsforlaget.  ISBN 82-573-1008-5.  2 s. Vis sammendrag
 • Storsveen, Odd Arvid (2003). Nansen, Hans. Kunnskapsforlaget.  ISBN 82-573-1008-5.  1 s. Vis sammendrag
 • Storsveen, Odd Arvid (2003). Nielsen, Jacob. Kunnskapsforlaget.  ISBN 82-573-1008-5.  2 s. Vis sammendrag
 • Storsveen, Odd Arvid (2003). Nysom, Hans Hein. Kunnskapsforlaget.  ISBN 82-573-1009-3.  1 s. Vis sammendrag
 • Storsveen, Odd Arvid (2003). Omsen, Christopher Frimann. Kunnskapsforlaget.  ISBN 82-573-1009-3.  1 s. Vis sammendrag
 • Storsveen, Odd Arvid (2003). Paoli, Pascal. Kunnskapsforlaget.  ISBN 82-573-1009-3.  1 s. Vis sammendrag
 • Storsveen, Odd Arvid (2003). Platou, Ludvig Stoud. Kunnskapsforlaget.  ISBN 82-573-1009-3.  2 s. Vis sammendrag
 • Storsveen, Odd Arvid (2003). Rosenkilde, Peder. Kunnskapsforlaget.  ISBN 82-573-1009-3.  2 s. Vis sammendrag
 • Storsveen, Odd Arvid (2002). Helt i sin egen tid eller i vår? I: Wergeland i dag, red. av Frode Helland og Jahn Thon. Høyskoleforlaget AS / Høgskolen i Agder.  ISBN 82-7634-557-3.  16 s. Vis sammendrag
 • Storsveen, Odd Arvid (2002). Kaas, Frederik Julius. Kunnskapsforlaget.  ISBN 82-573-1007-7.  1 s. Vis sammendrag
 • Storsveen, Odd Arvid (2002). Keyser, Jakob Rudolf. Kunnskapsforlaget.  ISBN 82-573-1007-7.  -215216 s. Vis sammendrag
 • Storsveen, Odd Arvid (2002). Knudssøn, Ingelbrecht. Kunnskapsforlaget.  ISBN 82-573-1007-7.  2 s. Vis sammendrag
 • Storsveen, Odd Arvid (2002). Koren, Arnoldus von Westen Sylow. Kunnskapsforlaget.  ISBN 82-573-1007-7.  2 s. Vis sammendrag
 • Storsveen, Odd Arvid (2002). Krohg, Christian. Kunnskapsforlaget.  ISBN 82-573-1007-7.  2 s. Vis sammendrag
 • Storsveen, Odd Arvid (2001). Holst, Poul Christian. Kunnskapsforlaget.  ISBN 82-573-1006-9.  1 s. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Storsveen, Odd Arvid (2012). Anmeldelse av Knut Kjeldstadli: Mine fire besteforeldre. En familiefortelling om fremveksten av det moderne Norge. Heimen - Lokal og regional historie.  ISSN 0017-9841.  (1), s 92- 95 Vis sammendrag
 • Storsveen, Odd Arvid (2009). Architecture articles. Henrik Wergeland as national archivist. Historisk Tidsskrift (Norge).  ISSN 0018-263X.  88(4), s 711- 715
 • Storsveen, Odd Arvid (2009). John Herstad: "Archivaren, - Gud bevar'en!" Henrik Wergeland som riksarkivar. Historisk Tidsskrift (Norge).  ISSN 0018-263X.  88(4), s 711- 715 Vis sammendrag
 • Storsveen, Odd Arvid (2008). Demring med paradokser. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon.  ISSN 0800-7136.  (4), s 296- 309 Vis sammendrag
 • Storsveen, Odd Arvid (2005). Anmeldelse av Tor Bomann-Larsen: Folket. Haakon & Maud II (Cappelen 2004). Historisk Tidsskrift (Norge).  ISSN 0018-263X.  (1), s 130- 141 Vis sammendrag
 • Storsveen, Odd Arvid (2005). Ark Bokhandel AS; Beyer, Fredrik; Bok- og Korntorkjedene Norge AS (BKN); Bok & Media AS; bokhandel; Brun, Fridthjov; Bruns Bokhandel A/S, F.; Dahl; Johan Anthon Abraham Fjeldsted; Dybwad A/S; Dybwad, Jacob; Fagskolen for Bok og Papir; Fri Bokhandel BA; Hauff, Emma; Hauff, Nils Selmer; Haugen, Harald; Lambrechts, Thorstein; Lauritzen, Arild D.; Libris AS, I: Petter Henriksen (red.),  Store norske leksikon 4.utg.  Kunnskapsforlaget.  ISBN 8257315354.  Leksikonartikler. Vis sammendrag
 • Storsveen, Odd Arvid (2005). Den dansk-norske arv i den svensk-norske unionen. Vis sammendrag
 • Storsveen, Odd Arvid (2005). "Hvad synes du om at blive svensk nu?". Norsk motstand og avmakt i 1814. Vis sammendrag
 • Storsveen, Odd Arvid (2005, 19. mai). Intervju om utviklingen av norsk nasjonalitet. [Radio].  NRK P2, Verdt å vite.
 • Storsveen, Odd Arvid (2005). Norges historie fra 1914 til 1950. Vis sammendrag
 • Storsveen, Odd Arvid (2005). Patriotisme og radikalisme i Hollywood 1935-1965. Vis sammendrag
 • Storsveen, Odd Arvid (2005). Pekingand i sursøt saus - bokanmeldelse av Hans Petter Sjøli: Mao, min Mao. Historien om AKPs vekst og fall (2005). Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Storsveen, Odd Arvid (2005). Salonger og slum - bokanmeldelse av Karsten Alnæs: Historien om Europa, bd. 3 (Gyldendal 2005. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Storsveen, Odd Arvid (2005). Sverdrup, Georg, I: Jon Gunnar Arntzen (red.),  Norsk biografisk leksikon: Sundt-Wikborg.  Kunnskapsforlaget.  ISBN 82-573-1011-5.  Artikkel.  s 42 - 43 Vis sammendrag
 • Storsveen, Odd Arvid (2005). Unionell identitet: Norsk, dansk og svensk på 1800-tallet. Vis sammendrag
 • Storsveen, Odd Arvid (2005). Wedel Jarlsberg, Herman, I: Jon Gunnar Arntzen (red.),  Norsk biografisk leksikon: Sundt-Wikborg.  Kunnskapsforlaget.  ISBN 82-573-1011-5.  Artikkel.  s 428 - 431 Vis sammendrag
 • Storsveen, Odd Arvid (2005). Wergeland, Nicolai, I: Jon Gunnar Arntzen (red.),  Norsk biografisk leksikon: Sundt-Wikborg.  Kunnskapsforlaget.  ISBN 82-573-1011-5.  Artikkel.  s 464 - 465 Vis sammendrag
 • Storsveen, Odd Arvid (2005). Øgrim, Tron, I: Jon Gunnar Arntzen (red.),  Norsk biografisk leksikon: Wilberg-Aavik.  Kunnskapsforlaget.  ISBN 82-573-1012-3.  Artikkel.  s 96 - 97 Vis sammendrag
 • Storsveen, Odd Arvid (2004). En bedre vår. Henrik Wergeland og norsk nasjonalitet. Vis sammendrag
 • Storsveen, Odd Arvid (2004). Schmidt, Frederik, I: Jon Gunnar Arntzen (red.),  Norsk biografisk leksikon: Sand-Sundquist.  Kunnskapsforlaget.  ISBN 82-573-0734-3.  Artikkel.  s 99 - 100 Vis sammendrag
 • Storsveen, Odd Arvid (2004). Schmidt, Peter, I: Jon Gunnar Arntzen (red.),  Norsk biografisk leksikon: Sand-Sundquist.  Kunnskapsforlaget.  ISBN 82-573-0734-3.  Artikkel.  s 100 - 100 Vis sammendrag
 • Storsveen, Odd Arvid (2004). Sebbelow, Wincents Lassen, I: Jon Gunnar Arntzen (red.),  Norsk biografisk leksikon: Sand-Sundquist.  Kunnskapsforlaget.  ISBN 82-573-0734-3.  Artikkel.  s 145 - 146 Vis sammendrag
 • Storsveen, Odd Arvid (2004). Stabell, Adolf Bredo, I: Jon Gunnar Arntzen (red.),  Norsk biografisk leksikon: Sand-Sundquist.  Kunnskapsforlaget.  ISBN 82-573-0734-3.  Artikkel.  s 369 - 370 Vis sammendrag
 • Storsveen, Odd Arvid (2003). Den politiske studenten � fra allmøte til administrasjon. Vis sammendrag
 • Storsveen, Odd Arvid (2003). Den uægte Lodning. Dansketiden som problem i Henrik Wergelands historiesyn. Vis sammendrag
 • Storsveen, Odd Arvid (2001). Helt i sin egen tid eller vår?. Vis sammendrag
 • Storsveen, Odd Arvid (2001). Henrik Wergeland - nasjonalhelt i sin egen tid eller i vår?. Vis sammendrag
 • Storsveen, Odd Arvid (2001). Henrik Wergeland og jødeparagrafen på Stortinget. Vis sammendrag
 • Storsveen, Odd Arvid (2001). Henrik Wergelands og jødeparagrafen på Stortinget. Vis sammendrag
 • Storsveen, Odd Arvid (2001). de Falsen, Christian Magnus, I: Jon Gunnar Arntzen (red.),  Norsk biografisk leksikon: Escholt-Halvdan.  Kunnskapsforlaget.  ISBN 82-573-1005-0.  s 62 - 63 Vis sammendrag
 • Storsveen, Odd Arvid (2000). 1814 - en historiografi. Vis sammendrag
 • Storsveen, Odd Arvid (2000). Bull, Johan Lausen, I: Jon Gunnar Arntzen (red.),  Norsk biografisk leksikon: Bry-Ernø.  Kunnskapsforlaget.  ISBN 82-573-1004-2.  s 80 - 80 Vis sammendrag
 • Storsveen, Odd Arvid (2000). Collett, Jonas, I: Jon Gunnar Arntzen (red.),  Norsk biografisk leksikon: Bry-Ernø.  Kunnskapsforlaget.  ISBN 82-573-1004-2.  s 241 - 242- Vis sammendrag
 • Storsveen, Odd Arvid (2000). Cradle of a Nation?. Vis sammendrag
 • Storsveen, Odd Arvid (2000). Daa, Ludvig Kristensen, I: Jon Gunnar Arntzen (red.),  Norsk biografisk leksikon: Bry-Ernø.  Kunnskapsforlaget.  ISBN 82-573-1004-2.  s 378 - 380 Vis sammendrag
 • Storsveen, Odd Arvid (2000). En ny historie for et nytt århundre? Historiefaget mellom empirisme og postmodernisme. Vis sammendrag
 • Storsveen, Odd Arvid (2000). Henrik Wergeland som historieskriver. Vis sammendrag
 • Storsveen, Odd Arvid (2000). Historie og fortelling (om koherens som kriterium i historiefaget). Vis sammendrag
 • Storsveen, Odd Arvid (2000). Mennene på Eidsvoll (Høydepunkter i litteraturen om 1814). Vis sammendrag
 • Storsveen, Odd Arvid (2000). Wergeland som Norgeshistoriker. Vis sammendrag
 • Storsveen, Odd Arvid (1999). Ancher, Christian, I: Jon Gunnar Arntzen (red.),  Norsk biografisk leksikon: Abel-Bruusgaard.  Kunnskapsforlaget.  ISBN 82-573-0734-3.  s 61 - 61 Vis sammendrag
 • Storsveen, Odd Arvid (1999). Anker, Bernt, I: Jon Gunnar Arntzen (red.),  Norsk biografisk leksikon: Abel-Bruusgaard.  Kunnskapsforlaget.  ISBN 82-573-0734-3.  s 98 - 100 Vis sammendrag
 • Storsveen, Odd Arvid (1999). Bech, Frederik Julius, I: Jon Gunnar Arntzen (red.),  Norsk biografisk leksikon: Abel-Bruusgaard.  Kunnskapsforlaget.  ISBN 82-573-0734-3.  s 225 - 227 Vis sammendrag
 • Storsveen, Odd Arvid (1999). Berg, Jens Christian, I: Jon Gunnar Arntzen (red.),  Norsk biografisk leksikon: Abel-Bruusgaard.  Kunnskapsforlaget.  ISBN 82-573-0734-3.  s 248 - 249 Vis sammendrag
 • Storsveen, Odd Arvid (1999). Bergh, Christopher Anker, I: Jon Gunnar Arntzen (red.),  Norsk biografisk leksikon: Abel-Bruusgaard.  Kunnskapsforlaget.  ISBN 82-573-0734-3.  s 270 - 271 Vis sammendrag
 • Storsveen, Odd Arvid (1999). Da politikken kom til Norge (1814-1848). Vis sammendrag
 • Storsveen, Odd Arvid (1999). Det sarske system. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon.  ISSN 0800-7136.  3-4 / 46-47, s 331- 340 Vis sammendrag
 • Storsveen, Odd Arvid (1999). Historie som idé?. Vis sammendrag
 • Storsveen, Odd Arvid (1999). Tekst og ansvarlighet. Et svar til Paul Knutsen. HIFO-nytt.  ISSN 0802-3204.  1999(2), s 50- 53 Vis sammendrag
 • Storsveen, Odd Arvid (1998). Fra moderne nasjonalitet til nasjonal postmodernitet? Et skrått blikk på dagens nasjonalismeforskning. Vis sammendrag
 • Storsveen, Odd Arvid (1998). Henrik Wergelands naturfilosofi. Vis sammendrag
 • Storsveen, Odd Arvid (1997). Henrik Werglands norske historie. Et bidrag til nasjonalhistoriens mythos. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 6. juni 2005 00:00 - Sist endret 26. jan. 2018 16:41

Prosjekter

 • Offentlighet og ytringsfrihet i Norden 1815-1900