Anna Marie Skråmestø Nesheim

Stipendiat - Historie
Bilde av Anna Marie Skråmestø Nesheim
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 Niels Treschows hus 0851 Oslo
Postadresse Postboks 1008 Blindern 0315 Oslo
Andre tilknytninger Det humanistiske fakultet (Student)

Faglige Interesser 

Jeg er jobber med Frankrike, opphavsrett, teater og film i perioden 1895-1930. Dette er en periode det skjer store endringer i fransk kulturliv. Industrialiseringen på 1800-tallet hadde bidratt til store endringer i de franske teatrene, og i 1886 forpliktet Frankrike seg til Bernekonvensjonen, som skulle sikre de skapende kunstnerens opphavsrett.

Jeg er interessert i hva opphavsretten (den såkalte droit d'auteur) gjorde med forestillingen på franske teatre. Virket den regulerende på forholdet mellom kunst og market, eller gjorde opphavsretten det enklere å tenke på forestillingen som en marketsvare heller enn kunst? (og hva er egentlig forskjellen på de to?)

Jeg jobber med overgangen fra teater til film, og den utøvende kunstneren (skuespillere, dansere og musikere) sin plass i denne overgangen. Hvordan mobiliserte de utøvende kunstnerne i denne perioden?  

Bakgrunn

Jeg har bakgrunn i historie og fransk fra Universitetet i Oslo og Sorbonne Paris. På master var jeg tilknyttet Senter for utvikling og miljø (SUM) gjennom masterstipend. Jeg leverte masteroppgave i historie, om amerikansk offentlighet og flyktningarbeid, i 2018. 

Publisert 10. sep. 2019 09:50 - Sist endret 27. jan. 2021 09:27