Eivind Thomassen

Forsker - Historie
Bilde av Eivind Thomassen
English version of this page
Telefon +47 22856077
Mobiltelefon 97717424
Rom 303
Brukernavn
Besøksadresse Niels Treschows hus
Postadresse Postboks 1008 Blindern 0315 OSLO
Andre tilknytninger Det humanistiske fakultet (Student)

Faglige interesser

Norsk og internasjonal politisk historie, med særlig vekt på økonomisk-politisk historie. Innenfor økonomisk-politisk historie er jeg særlig opptatt av vitenskapens og den tekniske ekspertisens bidrag til å skape, opprettholde og forandre økonomisk politikk, og derigjennom ressursfordeling og maktforhold. Arbeidene mine har vært opptatt av denne dimensjonen særlig innenfor det vi kan kalle stabiliseringspolitikken: norske myndigheters penge- og finanspolitikken og samarbeidet med partene i arbeidslivet, samt i myndighetenes forhold til finansiell sektor. Dimensjonen er også sentral i det pågående prosjektet mitt om forholdet mellom myndighetene og Statoil.   .

Undervisning

HIS2314 Den sterke statens vekst og fall (høst 2014)
...

Bakgrunn

Bachelor i Midtøsten- og Nord-Afrika-studier fra Universitetet i Oslo (2009). Master i historie fra Universitetet i Oslo (2012).

Formidling

Fagansvarlig for økonomisk politikk og økonomisk historie, Store norske leksikon.
...

Verv

Leder, Norsk økonomisk-historisk forening 

Fagansvarlig for kategoriene økonomisk historie og økonomisk politikk i Store norske leksikon

Redaksjonssekretær Scandinavian Economic History Review

Redaksjonsmedlem Babylon, nordisk tidsskrift for Midtøsten-studier (2015-2019)
...

Samarbeid

 

Emneord: Historie, økonomisk historie, penger, pengepolitikk, lønnsoppgjør, lønnsdannelse, trepartssamarbeid, olje og gass, olje- og gasspolitikk, teknologihistorie
Publisert 18. mai 2017 09:36 - Sist endret 26. jan. 2021 09:59