Eivind Thomassen

Forsker - Historie
Bilde av Eivind Thomassen
English version of this page
Telefon +47 22856077
Mobiltelefon 97717424
Rom 303
Brukernavn
Besøksadresse Niels Treschows hus
Postadresse Postboks 1008 Blindern 0315 OSLO
Andre tilknytninger Det humanistiske fakultet (Student)

Faglige interesser

Norsk og internasjonal politisk historie, med særlig vekt på økonomisk-politisk historie. Innenfor økonomisk-politisk historie er jeg særlig opptatt av vitenskapens og den tekniske ekspertisens bidrag til å skape, opprettholde og forandre økonomisk politikk, og derigjennom ressursfordeling og maktforhold. Arbeidene mine har vært opptatt av denne dimensjonen særlig innenfor det vi kan kalle stabiliseringspolitikken: norske myndigheters penge- og finanspolitikken og samarbeidet med partene i arbeidslivet, samt i myndighetenes forhold til finansiell sektor. Dimensjonen er også sentral i det pågående prosjektet mitt om forholdet mellom myndighetene og Statoil.   .

Undervisning

HIS2314 Den sterke statens vekst og fall (høst 2014)
...

Bakgrunn

Bachelor i Midtøsten- og Nord-Afrika-studier fra Universitetet i Oslo (2009). Master i historie fra Universitetet i Oslo (2012).

Formidling

Fagansvarlig for økonomisk politikk og økonomisk historie, Store norske leksikon.
...

Verv

Leder, Norsk økonomisk-historisk forening 

Fagansvarlig for kategoriene økonomisk historie og økonomisk politikk i Store norske leksikon

Redaksjonssekretær Scandinavian Economic History Review

Redaksjonsmedlem Babylon, nordisk tidsskrift for Midtøsten-studier (2015-2019)
...

Samarbeid

 

Emneord: Historie, økonomisk historie, penger, pengepolitikk, lønnsoppgjør, lønnsdannelse, trepartssamarbeid, olje og gass, olje- og gasspolitikk, teknologihistorie

Publikasjoner

Thomassen, Eivind (2020): The Crude Means to Mastery: Norwegian National Oil Company Statoil (Equinor) and the Norwegian State, 1972-2001. Doktorgradsavhandling, UiO.

Thomassen, Eivind (2020). Taking a Leaf out of OPEC's book? The significance of developing producer country models for state involvement in North Sea oil production, In Giuliano Garavini & Dag Harald Claes (ed.),  Handbook of OPEC and the Global Energy Order.  Routledge.  ISBN 9780367195656.  19.  s 225 - 240

Thomassen, Eivind (2018). Var Odd Aukrust frontfagsmodellens far?. Tidsskrift for samfunnsforskning.  ISSN 0040-716X.  50(4), s 329- 348 . doi: 10.18261/issn.1504-291X-2018-04-01

Thomassen, Eivind; Øksendal, Lars Fredrik (2017). Modellbyggere: Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene 1967-2017. Pax.

Thomassen, Eivind (2017). Translating central bank independence into Norwegian: Central bankers and the diffusion of central bank independence to Norway in the 1990s. Review of International Political Economy.

Lie, Einar; Kobberrød, Jan Thomas; Thomassen, Eivind & Rongved, Gjermund Forfang (2016). Norges Bank 1816-2016. Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1929-2.  541 s.

Lie, Einar & Thomassen, Eivind (2016). A Norwegian fixation: Explaining cheap money in Norway, 1945–1986. Scandinavian Economic History Review.  ISSN 0358-5522.  64(2), s 160- 174 . doi: 10.1080/03585522.2016.1182581

Thomassen, Eivind (2014). Pengemakt - folkemakt: Arbeiderpartiet og kravet om demokratisering av Norges Bank ca. 1920-1949. Arbeiderhistorie.

Thomassen, Eivind (2013). Nytt blikk på Hornsrud-regjeringens fall: Sentralbanken, sosialistene og Securitas. Historisk tidsskrift  92(3), 425-447.

 

Se alle arbeider i Cristin

 • Thomassen, Eivind & Øksendal, Lars Fredrik (2017). Modellbyggere: Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene 1967-2017. Pax Forlag.  ISBN 9788253040080.  285 s.
 • Lie, Einar; Kobberrød, Jan Thomas; Thomassen, Eivind & Rongved, Gjermund Forfang (2016). Norges Bank 1816-2016. Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1929-2.  541 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Thomassen, Eivind (2020, 07. mai). Min kilde: Gunnar Jahns krigsdagbøker. [Internett].  Nasjonalbiblioteket.
 • Thomassen, Eivind (2020). The Crude Means to Mastery: Norwegian National Oil Company Statoil (Equinor) and the Norwegian State, 1972-2001.
 • Thomassen, Eivind (2018). Den sosialdemokratiske karakter. Agenda Magasin.
 • Thomassen, Eivind (2018, 15. mars). Intervju om navneskifte fra Statoil til Equinor. [Radio].  NRK.
 • Lie, Einar; Kobberrød, Jan Thomas & Thomassen, Eivind (2017). Kort kommentar til Mestads og Grønlies innlegg. Historisk Tidsskrift (Norge).  ISSN 0018-263X.  96(3), s 348- 352 . doi: 10.18261
 • Thomassen, Eivind (2017). Foredrag: Modellbyggere: Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene 1967-2017.
 • Thomassen, Eivind (2017). Fortidens lærepenger. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Thomassen, Eivind (2017). Gjedrems bank. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Thomassen, Eivind & Øksendal, Lars Fredrik (2017). Ikke bare ren teknikk. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Kobberrød, Jan Thomas & Thomassen, Eivind (2016). Norges Bank og hovedstaden. St. Hallvard.  ISSN 0036-2859.  94(4), s 16- 32
 • Thomassen, Eivind (2016). Hvor ble styringsviljen av?. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Thomassen, Eivind (2016). Omstridt jubilant. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Thomassen, Eivind (2016). Uavhengighet under press. Agenda Magasin.
 • Thomassen, Eivind & Lie, Einar (2016). Pengenes tale. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Thomassen, Eivind (2013). Bankdiktaturet. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 18. mai 2017 09:36 - Sist endret 26. jan. 2021 09:59