Eivind Thomassen

Forsker - Historie
Bilde av Eivind Thomassen
English version of this page
Telefon +47 22856077
Mobiltelefon 97717424
Rom 303
Brukernavn
Besøksadresse Niels Treschows hus
Postadresse Postboks 1008 Blindern 0315 OSLO

Faglige interesser

Norsk og internasjonal politisk historie, med særlig vekt på økonomisk-politisk historie. Innenfor økonomisk-politisk historie er jeg særlig opptatt av vitenskapens og den tekniske ekspertisens bidrag til å skape, opprettholde og forandre økonomisk politikk, og derigjennom ressursfordeling og maktforhold. Arbeidene mine har vært opptatt av denne dimensjonen særlig innenfor det vi kan kalle stabiliseringspolitikken: norske myndigheters penge- og finanspolitikken og samarbeidet med partene i arbeidslivet, samt i myndighetenes forhold til finansiell sektor. Dimensjonen er også sentral i det pågående prosjektet mitt om forholdet mellom myndighetene og Statoil.   .

Undervisning

HIS2314 Den sterke statens vekst og fall (høst 2014)
...

Bakgrunn

Bachelor i Midtøsten- og Nord-Afrika-studier fra Universitetet i Oslo (2009). Master i historie fra Universitetet i Oslo (2012).

Formidling

Fagansvarlig for økonomisk politikk og økonomisk historie, Store norske leksikon.
...

Verv

Leder, Norsk økonomisk-historisk forening 

Fagansvarlig for kategoriene økonomisk historie og økonomisk politikk i Store norske leksikon

Redaksjonssekretær Scandinavian Economic History Review

Redaksjonsmedlem Babylon, nordisk tidsskrift for Midtøsten-studier (2015-2019)
...

Samarbeid

 

Emneord: Historie, økonomisk historie, penger, pengepolitikk, lønnsoppgjør, lønnsdannelse, trepartssamarbeid, olje og gass, olje- og gasspolitikk, teknologihistorie
Publisert 18. mai 2017 09:36 - Sist endret 26. jan. 2021 09:59