Elisabeth Piller

Postdoktor - Historie
Bilde av Elisabeth Piller
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 Niels Treschows hus 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1008 Blindern 0315 OSLO

Elisabeth Piller er en postdoktor ved IAKH. Hun forsker på Amerika og Europa i den første halvdelen av det 20. århundret. Se gjerne min engelsk personside.

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

  • Piller, Elisabeth Marie (2016). “Deutsche Kulturdiplomatie, Musik und transatlantische Beziehungen in der Zwischenkriegszeit.”.
  • Piller, Elisabeth Marie (2016). “Distant Suffering: American Relief in Europe During and After the Great War”.
  • Piller, Elisabeth Marie (2015). Das „Junior Year in Munich“ - Weimarer Kulturdiplomatie, die Universität München und Transatlantische Beziehungen..
  • Piller, Elisabeth Marie (2015). Difficult Ambassadors. German Professors, Propaganda and the United States in the Era of the Great War, 1905 – 25..
  • Piller, Elisabeth Marie (2015). Rebuilding German Prestige in the United States: Academic Diplomacy after the Great War, 1918-34..
  • Piller, Elisabeth Marie (2015). To Aid the Fatherland. German-American Relief Work and Transatlantic Politics in the Era of the Great War, 1914 – 24..
  • Piller, Elisabeth Marie (2015). Weimar´s “America Work-Students” and the Transatlantic Dynamics of Cultural Diplomacy in the 1920s..
  • Piller, Elisabeth Marie (2014). "Can the Science of the World Allow This?" German Academic Distress, Foreign Aid and International (Academic) Relations, 1919 - 24.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 23. jan. 2020 08:08 - Sist endret 5. feb. 2020 07:10