Hallvard Notaker

Førsteamanuensis - Historie
Bilde av Hallvard Notaker
English version of this page
Telefon +47-22857675
Mobiltelefon +47-40452101
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Niels Treschows hus
Postadresse Postboks 1008 Blindern 0315 OSLO

Arbeidsområder

Norsk politisk samtidshistorie

Aktuell formidling

Bakgrunn

Historiker, ph.d. (UiO) 2008.

  • 2019- Seniorforsker, Institutt for forsvarsstudier, Forsvarets Høgskole
  • 2015- Førsteamanuensis II (20%) i norsk politisk samtidshistorie, UiO, tilknyttet Nordic Branding
  • 2015- Uavhengig historiker, oppdragsforsker med hovedprosjekt "Arbeiderpartiet og 22. juli".
  • 2012-2014 Fagredaktør, koordinator, m.m., historieformidlingsprosjekter (IAKH, UiO)
  • 2008-2012 Forsker, eksternt tilknyttet Forum for samtidshistorie (UiO)
  • 2004-2008 Stipendiat ved IAKH (UiO) (2005 Visiting Fellow, Contemporary History Institute, Ohio University).
  • 1999-2004 journalist i NRK.

Utvalgte publikasjoner

Amerikansk valgkamp: image, penger og moderne politikk. CappelenDamm, 2016.

"Politisk pengeinnsamling i 1980-årenes Høyre: entreprenørskap og teknologioverføring". I Entreprenørskap i næringsliv og politikk, red. Knut Sogner, Einar Lie og Håvard Brede Aven. Novus forlag, 2016.

Reasserting America in the 1970s: U.S. public diplomacy and the rebuilding of America’s image abroad. Manchester University Press, 2016 (red. med Giles Scott-Smith og David J. Snyder).

Norges historie i 25 ting. CappelenDamm, 2013 (med Jørgen Bøckman, Marlen Ferrer, Dag Hundstad og Ragnhild Hutchison).

"Høyres ideologiske spenninger". Norsk statsvitenskapelig tidsskrift (nr. 2, 2013), 111-119.

Opprør og moderasjon: Høyres historie 1975-2005. CappelenDamm, 2012.

"Moderate affection: The Norwegian Conservative Party between Macmillan and Thatcher". I Britain and Norway: special relationships, red. Helge Pharo og Patrick Salmon. Oslo: Akademika forlag, 2012.

"Access and Allies: European Center-Right Parties and the Collective Development of Campaign Management in the 1980s". International Journal of Press/Politics 14 (nr. 1, 2009), 21-39.

"Transatlantic Rejection? Conflict and Consensus at Work in Norwegian Electoral Politics". I Transatlantic Conflict and Consensus: Culture, History & Politics, red. Roberta Haar og Neil Wynn. Cambridge: Cambridge Academic, 2009.

"Hva er alt dette håpet? Om Barack Obama og amerikansk eksepsjonalisme". Nytt Norsk Tidsskrift (nr. 3, 2008), 219-228.

Emneord: Historie, Samtidshistorie
Publisert 6. juni 2005 00:00 - Sist endret 22. nov. 2019 14:49

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter