Henrik Olav Mathiesen

Stipendiat - Historie
English version of this page
Telefon +47 22854987
Mobiltelefon +47 47042336
Rom NT506
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 Niels Treschows hus 0851 Oslo
Postadresse Postboks 1008 Blindern 0315 Oslo

MA historie, Universitetet i Oslo, 2015

BA historie, Queen Mary University of London, 2012

Doktoravhandling

«The Epistolary Practices of Norwegian Emigrants and the Emergence of a Transatlantic Public Sphere, ca. 1835–1870»

Avhandlingen utforsker den transatlantiske dimensjonen ved deltakelse i den skriftlige offentligheten i Norden i siste halvdel av 1800-tallet og jeg har arbeidet i tilknytning til UiO:Norden-prosjektet «Offentlighet og ytringsfrihet i Norden, 1815–1900».

Forskningsinteresser

Amerikansk og norsk 1800-tallshistorie, sosialhistorie, skriftkultur, tilhørighet og identitetsoppfattelser, og historiefilosofi.

Emneord: Historie

Utvalgte publikasjoner

‘Trykte amerikabrev og transatlantisk folkelig offentlighet, ca. 1840–1860.’ I Frie ord i Norden? Offentlighet, ytringsfrihet og medborgerskap, 1814–1914, red. Ruth Hemstad og Dag Michalsen, ss. 355–387. Oslo: Pax, 2019.

«Belonging in the Midwest: Norwegian Americans and the Process of Attachment, ca. 1830–1860.» American Nineteenth Century History 15, nr. 2: 119–146.

Publisert 7. feb. 2017 14:15 - Sist endret 17. juli 2021 13:04