Hilde Andrea Nysether

Bilde av Hilde Andrea Nysether
English version of this page
Mobiltelefon 94988015
Rom 510
Brukernavn
Besøksadresse Niels Trescows hus
Andre tilknytninger Historie

Faglige interesser

Skandinavia og Island i tidlig- og høymiddelalderen

Politisk kultur

Relasjoner og nettverk

Konflikt og konfliktløsning

Kongemakt og kirke

Borgerkrig og innbyrdesstrid

Statsutvikling

 

Bakgrunn

  • Mastergrad i historie, UiO (2013)
  • Lektor og adjunktprogrammet, UiO (2007-2013)

 

Doktorgradsprosjekt

Jeg er tilknytta prosjektet "Nordiske 'borgerkriger' i høymiddelalderen i en tverrfaglig og komparativt perspektiv", og har ut i fra prosjektets målsetning spissa meg inn mot en studie av nettverk, med arbeidstittelen: «Beggja vinir ok frændr – nettverksoverlapping som stabiliserende faktor under den nordiske «borgerkrigstida».

Gjennom å studere den norske og islandske elitens nettverk av venner og frender, ønsker jeg å vise hvilken betydning nettverksoverlapping hadde for å begrense tapstall i konfliktene, unngå eskalering eller fullt ut unngå konflikter. Parallelt med dette arbeider jeg med «fiendebildet» i konfliktene. Her tar jeg utgangspunkt i en hypotese om at dette var svært skiftende og uklart, og dermed skapte spillerom for nettverka, samtidig som overlappende nettverk mellom partene motsatt vei også bidro til nettopp det uklare fiendebildet. Den sentrale hypotesen min er at nettverksoverlappingene fungerte som en stabiliserende og konfliktbegrensende faktor i samfunnet, og derfor bidro til at perioden forble relativt lite destruktiv for lokalbefolkninga, til tross for en generell økning i konfliktnivået.

Emneord: historie, middelalder, Norge, Island, Skandinavia, politisk kultur
Publisert 8. feb. 2017 09:35 - Sist endret 8. aug. 2019 13:55