Jonas Fossli Gjersø

Postdoktor - Historie
Bilde av Jonas Fossli Gjersø
English version of this page
Telefon +47-22854069
Mobiltelefon +4747751122
Rom 303
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 Niels Treschows hus 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1008 Blindern 0315 OSLO

Faglige interesser

  • Imperiehistorie
  • Internasjonal historie
  • Økonomisk historie

Bakgrunn

Jeg avla doktorgraden ved London School of Economics and Political Science (LSE) i 2015. Avhandlingen undersøkte årsakene til at Storbritannia annekterte Øst-Afrika på 1880- og 1890-tallet. Resultatene av denne forskningen bidro til å fremme ytterligere bevis mot den rådende teorien om at Øst-Afrika ble innlemmet i det britiske imperiet som en konsekvens av geo-strategiske hensyn knyttet til Egypt. Samtidig sannsynliggjorde jeg en årsakssammenheng mellom annekteringen og britisk anti-slavehandelpolitikk, lokale kommersielle forventninger og misjonærlobbyisme.

Ved LSE underviste jeg i fagene "From Empire to Independence: the Extra-European World in the Twentieth Century" og "International History since 1890", og ved Goldsmiths College, University of London underviste og foreleste jeg i faget "Empires in Comparative Perspective: Imperium Romanum to Pax Americana". Jeg har tidligere også arbeidet som shippinganalytiker primært innrettet mot tankmarkedet. Ved Universitetet i Oslo er jeg ansatt som postdoktor på prosjektet "Statoils historie" der jeg forsker på selskapets internasjonaliseringsstrategier mellom 1980 og 2014.

  • Doctor of Philosophy in International History (LSE, 2015)
  • Master of Science in the History of Empires (LSE, 2010)
  • Bachelor of Science (Honours) Maritime Business with Maritime Law (University of Plymouth, 2006)
Emneord: Internasjonal historie, Slavehandel, Oljehistorie, Historie, Samtidshistorie, Imperiehistorie, Det britiske imperiet, øst-Afrika, Økonomisk historie
Publisert 3. jan. 2017 14:16 - Sist endret 2. feb. 2018 13:03