Jonas Fossli Gjersø

Faglige interesser

  • Imperiehistorie
  • Internasjonal historie
  • Økonomisk historie

Bakgrunn

Jeg avla doktorgraden ved London School of Economics and Political Science (LSE) i 2015. Avhandlingen undersøkte årsakene til at Storbritannia annekterte Øst-Afrika på 1880- og 1890-tallet. Resultatene av denne forskningen bidro til å fremme ytterligere bevis mot den rådende teorien om at Øst-Afrika ble innlemmet i det britiske imperiet som en konsekvens av geo-strategiske hensyn knyttet til Egypt. Samtidig sannsynliggjorde jeg en årsakssammenheng mellom annekteringen og britisk anti-slavehandelpolitikk, lokale kommersielle forventninger og misjonærlobbyisme.

Ved LSE underviste jeg i fagene "From Empire to Independence: the Extra-European World in the Twentieth Century" og "International History since 1890", og ved Goldsmiths College, University of London underviste og foreleste jeg i faget "Empires in Comparative Perspective: Imperium Romanum to Pax Americana". Jeg har tidligere også arbeidet som shippinganalytiker primært innrettet mot tankmarkedet. Ved Universitetet i Oslo er jeg ansatt som postdoktor på prosjektet "Statoils historie" der jeg forsker på selskapets internasjonaliseringsstrategier mellom 1980 og 2014.

  • Doctor of Philosophy in International History (LSE, 2015)
  • Master of Science in the History of Empires (LSE, 2010)
  • Bachelor of Science (Honours) Maritime Business with Maritime Law (University of Plymouth, 2006)
Emneord: Internasjonal historie, Slavehandel, Oljehistorie, Historie, Samtidshistorie, Imperiehistorie, Det britiske imperiet, øst-Afrika, Økonomisk historie

Publikasjoner

Gjersø, Jonas Fossli (2015) ‘The Scramble for East Africa: British Motives Reconsidered, 1884–95’, The Journal of Imperial and Commonwealth History, 43(5), pp. 831–860. doi: 10.1080/03086534.2015.1026131. (Open Access)

Gjersø, Jonas Fossli (2015) 'Continuity of Moral Policy': a Reconsideration of British motives for the Partition of East Africa in light of Anti-Slave Trade Policy and Imperial Agency, 1878-96. PhD thesis, The London School of Economics and Political Science (LSE). (Open Access)

 

Kronikker, &c.

Gjersø, Jonas Fossli (2016) Britain and the Scramble for East Africa. [Blog] Africa at LSE. Available at: http://blogs.lse.ac.uk/africaatlse/2016/10/24/britain-and-the-scramble-for-east-africa/ [Accessed 10 Jan. 2017].

Gjersø, Jonas Fossli (2016) Immigration: A Very Anglo-American Hypocrisy. [online] Impakter Magazine. Available at: http://impakter.com/immigration-a-very-anglo-american-hypocrisy/ [Accessed 10 Jan. 2017].

Gjersø, Jonas Fossli (2016) Jeremy Corbyn – a mainstream [Scandinavian] social democrat. [online] openDemocracy. Available at: https://www.opendemocracy.net/can-europe-make-it/jonas-fossli-gjers/jeremy-corbyn-mainstream-scandinavian-social-democrat [Accessed 10 Jan. 2017].

Gjersø, Jonas Fossli (2015) Jeremy Corbyn - en uventet seiersgang?. [online] Dagsavisen.no. Available at: http://www.dagsavisen.no/nyemeninger/jeremy-corbyn-en-uventet-seiersgang-1.458883 [Accessed 10 Jan. 2017].

Gjersø, Jonas Fossli (2014) Når ‘food bank’ blir årets nyord. [online] Dagsavisen.no. Available at: http://www.dagsavisen.no/nyemeninger/n%C3%A5r-food-bank-blir-%C3%A5rets-nyord-1.453676 [Accessed 10 Jan. 2017].

Gjersø, Jonas Fossli (2014) Back to the future for economic inequality. [online] openDemocracy. Available at: https://www.opendemocracy.net/ourkingdom/jonas-fossli-gjers%C3%B8/back-to-future-for-economic-inequality [Accessed 10 Jan. 2017].

Gjersø, Jonas Fossli (2014) Israel - the last of the settler colonies. [online] openDemocracy. Available at: https://www.opendemocracy.net/arab-awakening/jonas-fossli-gjers%C3%B8/israel-last-of-settler-colonies [Accessed 10 Jan. 2017].

Gjersø, Jonas Fossli (2011) Deciphering Livingstone’s 1871 Field Diary. [Blog] Africa at LSE. Available at: http://blogs.lse.ac.uk/africaatlse/2011/11/16/deciphering-livingstone%e2%80%99s-1871-field-diary/ [Accessed 10 Jan. 2017].

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. jan. 2017 14:16 - Sist endret 2. feb. 2018 13:03