Linn Willetts Borgen

Stipendiat - Historie
Bilde av Linn Willetts Borgen
English version of this page
Mobiltelefon 0047 976 77 288
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 Niels Treschows hus 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1008 Blindern 0315 OSLO
Andre tilknytninger Det humanistiske fakultet (Student)

Faglige interesser

  • Middelalder
  • Arkitekturhistorie
  • Materialitet
  • Håndverk
  • Kirkehistorie

Bakgrunn

  • Mastergrad i kunsthistorie, UiO (2013)
  • Bachelorgrad i historie, UiO (2012)
  • Bachelorgrad i kunsthistorie, UiO (2010)

Doktorgradsprosjekt

Prosjektet mitt tar for seg ombygginger av stavkirkene i perioden 1247-1723. Sentrale problemstillinger er hvordan endringene ble utført, hvordan og hvorfor eldre bygningsdeler ble gjenbrukt og hvilke konsekvenser ombyggingene fikk for kirkerommets form og bruk. Ved å undersøke anvendelsen av stavteknikk på tvers av reformasjonen, ønsker jeg å belyse dynamikken mellom håndverkstradisjoner, lokalsamfunn og religiøse strømninger.

Mitt arbeid inngår i det tverrfaglige forskningsprosjektet "Kunnskapssystemer i nordisk middelalder".

Emneord: Middelalder, Kunsthistorie, Materiell kultur, Historie, Arkitektur- og bygningshistorie

Publikasjoner

Borgen, Linn (2014). "Et Capell paa Øren i Lougen Elv". Fortidsminneforeningens årbok. 168. årgang, s. 211-228

  • Borgen, Linn Willetts (red.) (2016). Fortidsminneforeningens årbok 2016. Fortidsminneforeningen.  ISBN 9788290052831.  200 s.

Se alle arbeider i Cristin

  • Bleken, Halfdan; Kjesrud, Karoline & Borgen, Linn Willetts (2019, 24. april). Fra stavkirke til Lambda: norske signalbygg gjennom 1000 år. [Radio].  NRK P2.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 2. mars 2016 09:13 - Sist endret 29. nov. 2017 11:59