linnwb

Bilde av person
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Faglige interesser

  • Middelalder
  • Arkitekturhistorie
  • Materialitet
  • Håndverk
  • Kirkehistorie

Bakgrunn

  • Mastergrad i kunsthistorie, UiO (2013)
  • Bachelorgrad i historie, UiO (2012)
  • Bachelorgrad i kunsthistorie, UiO (2010)

Doktorgradsprosjekt

Prosjektet mitt tar for seg ombygginger av stavkirkene i perioden 1247-1723. Sentrale problemstillinger er hvordan endringene ble utført, hvordan og hvorfor eldre bygningsdeler ble gjenbrukt og hvilke konsekvenser ombyggingene fikk for kirkerommets form og bruk. Ved å undersøke anvendelsen av stavteknikk på tvers av reformasjonen, ønsker jeg å belyse dynamikken mellom håndverkstradisjoner, lokalsamfunn og religiøse strømninger.

Mitt arbeid inngår i det tverrfaglige forskningsprosjektet "Kunnskapssystemer i nordisk middelalder".

Emneord: Middelalder, Kunsthistorie, Materiell kultur, Historie, Arkitektur- og bygningshistorie

Publikasjoner

Borgen, Linn (2014). "Et Capell paa Øren i Lougen Elv". Fortidsminneforeningens årbok. 168. årgang, s. 211-228

  • Borgen, Linn Willetts (red.) (2016). Fortidsminneforeningens årbok 2016. Fortidsminneforeningen.  ISBN 9788290052831.  200 s.

Se alle arbeider i Cristin

  • Bleken, Halfdan; Kjesrud, Karoline & Borgen, Linn Willetts (2019, 24. april). Fra stavkirke til Lambda: norske signalbygg gjennom 1000 år. [Radio].  NRK P2.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 2. mars 2016 09:13 - Sist endret 29. nov. 2017 11:59