Matias Kallevik

Stipendiat - Historie
Bilde av Matias Kallevik
English version of this page
Rom 508
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 Niels Treschows hus
Postadresse Postboks 1008 Blindern 0315 Oslo

Faglige interesser

  • Klimahistorie
  • Miljøhistorie
  • Kunnskapshistorie

Doktorgradsprosjekt

Mitt prosjekt er en del av det tverrfaglige forskningsprosjektet ClimateCultures: Socionatural entanglements in Little Ice Age Norway ved UiO og NTNU. Jeg fokuserer på perioder på 1700-tallet i Norge da feilslåtte avlinger, sult og sykdom sammenfalt med omfattende klimaendringer. Jeg er interessert i interaksjonene mellom klima og samfunn og underøker på hvilke måter klimatiske avvik påvirket kultur, kunnskapstradisjoner, helse og politiske forhold.

Bakgrunn

  • 2018-2022: Lærer i engelsk og historie, Rud videregående skole
  • 2021: M.A i historie (Was There a 'Tambora Crisis'? Linking volcanic impacts and nineteenth century history), Universitetet i Oslo

 

Publisert 4. feb. 2022 12:16 - Sist endret 2. juni 2022 15:21