Max Naderer

Bilde av Max Naderer
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 Niels Treschows hus 0851 Oslo
Postadresse Postboks 1008 Blindern 0315 Oslo
Andre tilknytninger Stab - IAKH

Faglige interesser

Jeg er fremst interessert i middelalderhistorie, særlig den nordiske middelalderen. Doktorgradsavhandlingen skrev jeg om oppfattelsen av vold i borgerkrigsperioden i Danmark og Norge, fra ca. 1130 til 1240.

Undervisning høst 2021

HIS 1000 Innføring i historiefaget
Særemnet om korstogene i HIS1200 Eldre historie fram til ca. 1800
EXFAC03-HARK – Examen facultatum for historie, arkeologi og konservering
HIS4010 – Historiske grunnlagsproblemer: teori og historiografi
HIS4100 – Viking and Medieval Europe: Interdisciplinary Perspectives

Bakgrunn

BA i historie og skandinavistikk ved Universitet i Greifswald, Tyskland
MA i historie ved Universitet i Greifswald, Tyskland
PhD ved Universitet i Oslo

Emneord: Historie, Middelalder
Publisert 5. aug. 2021 06:34 - Sist endret 19. aug. 2021 11:39