Max Naderer

Førstelektor - Historie
Bilde av Max Naderer
English version of this page
Telefon +47 22844491
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 Niels Treschows hus 0851 Oslo
Postadresse Postboks 1008 Blindern 0315 Oslo
Andre tilknytninger Stab - IAKH

Faglige interesser

Jeg er fremst interessert i middelalderhistorie, særlig den nordiske middelalderen. Doktorgradsavhandlingen skrev jeg om oppfattelsen av vold i borgerkrigsperioden i Danmark og Norge, fra ca. 1130 til 1240.

Undervisning høst 2021

HIS 1000 Innføring i historiefaget
Særemnet om korstogene i HIS1200 Eldre historie fram til ca. 1800
EXFAC03-HARK – Examen facultatum for historie, arkeologi og konservering
HIS4010 – Historiske grunnlagsproblemer: teori og historiografi
HIS4100 – Viking and Medieval Europe: Interdisciplinary Perspectives

Bakgrunn

BA i historie og skandinavistikk ved Universitet i Greifswald, Tyskland
MA i historie ved Universitet i Greifswald, Tyskland
PhD ved Universitet i Oslo

Emneord: Historie, Middelalder
Publisert 5. aug. 2021 06:34 - Sist endret 19. aug. 2021 11:39