maxna

Bilde av person
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Bakgrunn

Bachelor i Historie og Skandinavistikk ved Universitet i Greifswald (2012)

Master i Historie ved Universitet i Greifswald (2016)

Doktorgradsprosjekt

Prosjektet mitt handler om voldens funksjon og oppfattelse i den politiske kulturen i de nordiske «borgerkrigene» i høymiddelalderen. Jeg vill sammenligne Norge og Danmark basert på de narrative kilder på norrøn og latin. Ved å sammenligne disse ulike regioner og kulturer vill jeg forhåpentlig se likheter og forskjeller vedrørende normer, politiske «spilleregler» og hvordan disse endretes og ble framstilt.

Arbeidet er en del av prosjektet "Nordiske «borgerkriger» i høymiddelalderen i et tverrfaglig og komparativt perspektiv".

Emneord: Historie, Middelalder, Skandinavia, Politisk kultur, Norge

Fant ingen resultater i Cristin

Publisert 8. feb. 2017 09:41 - Sist endret 15. mai 2020 10:19