Max Naderer

Stipendiat - Historie
Bilde av Max Naderer
English version of this page
Rom 510
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 Niels Treschows hus 0851 Oslo
Postadresse Postboks 1008 Blindern 0315 OSLO
Andre tilknytninger Det humanistiske fakultet (Student) Institutt for pedagogikk (Student)

Bakgrunn

Bachelor i Historie og Skandinavistikk ved Universitet i Greifswald (2012)

Master i Historie ved Universitet i Greifswald (2016)

Doktorgradsprosjekt

Prosjektet mitt handler om voldens funksjon og oppfattelse i den politiske kulturen i de nordiske «borgerkrigene» i høymiddelalderen. Jeg vill sammenligne Norge og Danmark basert på de narrative kilder på norrøn og latin. Ved å sammenligne disse ulike regioner og kulturer vill jeg forhåpentlig se likheter og forskjeller vedrørende normer, politiske «spilleregler» og hvordan disse endretes og ble framstilt.

Arbeidet er en del av prosjektet "Nordiske «borgerkriger» i høymiddelalderen i et tverrfaglig og komparativt perspektiv".

Emneord: Historie, Middelalder, Skandinavia, Politisk kultur, Norge

Publikasjoner

  • Naderer, Max (2019). Die Bedeutung der Folkunger für die Staatsbildung Schwedens, I: Inger Schuberth & Maik Reichel (red.),  Deutschland - Schweden - Finnland: Kriege, Politik und Kultur durch die Jahrhunderte. Beiträge eines wissenschaftlichen Kolloquiums der Schwedischen Lützen-Stiftung Göteborg in Zusammenarbeit mit der Stadt und dem Museum Lützen vom 3.-6. November 2012 in Lützen. 6. Lützener Gespräch.  Landeszentrale für politsche Bildung Sachsen-Anhalt; Stiftelsen Lützenfonden Göteborg; Heimat- und Musemsfreunde Lützen e.V..  ISBN 978-3-00-062459-9.  14.  s 159 - 168

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 8. feb. 2017 09:41 - Sist endret 15. mai 2020 10:19