Melina Antonia Buns

Bilde av Melina Antonia Buns
English version of this page
Rom NT 528
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 Niels Treschows hus 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1008 Blindern 0315 OSLO
Andre tilknytninger Det humanistiske fakultet (Student)

Ph.d.-prosjekt

Regional Environments, International Politics and Transnational Exchange: Nordic Environmental Cooperation, 1967-1995

De nordiske lande har baseret på deres regionale samarbejde udviklet sig til internationale miljøpolitiske frontløber, selvom nordisk samarbejde traditionelt har været præget af et socio-økonomisk fokus. Den i slut 1960’erne begyndende udvikling og etablering af nordisk miljøsamarbejde indenfor Nordisk Råd blev allerede i 1974 konsolideret med den Nordiske Miljøbeskyttelseskonvention, som efterfølgende blev til en international vigtig mønsterkonvention. I dette nye politikområde gjorde de nordiske lande brug af deres tradition for regionalt samarbejde for at sætte høje ambitioner og krav i andre internationale organisationer.

Projektet har til formål at analysere karakteren og dynamikkerne bagved nordisk miljøpolitik i perioden 1967 til 1995. Både udviklingen af miljøpolitik inden for Nordisk Råd (NR) og Nordisk Ministerråd (NMR) og etableringen af miljøpolitik som et kerneområde for nordisk samarbejde er centrale forskningsaspekter, der skal analyseres med henblik på tre fokusser.

Det første fokus sættes på impulserne for nordisk miljøpolitisk samarbejde: Hvilke aktørerne fremmede nordisk miljøpolitisk interesse og hvordan påvirkede nationale regeringerne, interesseorganisationer og netværker miljødiskursen i NR og NMR?

For det andet fokuseres på den nordiske tradition for multilateralisme: Hvorvidt skabte både NR og NMR en base for fælles nordisk samarbejde indenfor international miljøpolitik og hvorvidt påvirkede dette samarbejde internationale miljøpolitiske diskurser og agendaer?

For det tredje rettes fokusset på ’unpacking’ nordisk samarbejde: Var det regionale impulser og ønsket om styrket samarbejde eller en miljøbekymring, der drev nordisk interesse og samarbejde?

Baseret på en transnational historisk metode kan projektet analysere aspekter indenfor regionalt samarbejde (regional environments), nordisk international policy-making inden for andre internationale organisationer (international politics) og udviklingen af et politisk område på tværs af grænser (transnational exchange), og dermed bidrage til eksisterende forskning om nordisk samarbejde, miljøpolitik og internationale organisationer. 

 

Faglige interesser

Miljøpolitikk

Nordisk samarbeide

Internasjonal og transnasjonal historie

Sosiale bevegelser, særlig miljøbevegelser og anti-atomkraft-bevegelser

 

Bakgrunn

Master i international og global historie, Aarhus Universitet, 2016

Bachelor i historie, Universitet Wien, 2013

 

Emneord: Internasjonal historie, Historie, Transnasjonal historie, Miljøpolitikk
Publisert 28. aug. 2017 09:53 - Sist endret 29. nov. 2017 11:59