Ole-Albert Rønning Nordby

Bakgrunn

Bachelorgrad i filosofi, Universitetet i Oslo (2013)

Mastergrad i historie, Universitetet i Oslo (2015)

Doktorgradsprosjekt

Doktorgradsprosjektet mitt handlet om hvordan eder, såkalte nektelseseder, ble brukt som bevis i de norske lovene fra middelalderen. En nektelsesed var et bevismiddel som fungerte på den måten at den saksøkte parten i en konflikt kunne fri seg fra anklagen de sto overfor ved å sverge en ed, og jo mer alvorlig anklagen var, jo flere personer måtte sverge sammen med den saksøkte for at eden skulle være gyldig. Nektelseseden var ved siden av vitnesbyrd det viktigste bevismiddelet i de norske middelalderlovene fra 1200-tallet, men på tross av dette har ikke disse edene vært gjenstand for systematisk analyse. I prosjektet mitt vil jeg undersøke hvordan edene endret seg i lovtekstene vi har overlevert fra 1200-tallet og forsøke å forstå hva som lå bak disse endringene. En slik undersøkelse gir ikke bare større innsikt i middelalderens norske rettssystem, men også en dypere forståelse for hvordan middelalderens mennesker tenkte omkring sannhet og kunnskap.

Arbeidet mitt er en del av det tverrfaglige prosjektet Systems of Knowledge in the Nordic Middle Ages (SKiN).

 

Emneord: Historie, Middelalder, Kulturhistorie, Mentalitetshistorie, Politisk kultur, Rettshistorie, Skandinavia

Publikasjoner

 • Rønning, Ole-Albert; Sigh, Helle Møller & Vogt, Helle (2017). Introduction, In Ole-Albert Rønning; Helle Vogt & Helle Møller Sigh (ed.),  Donations, Inheritance and Property in the Nordic and Western World from Late Antiquity until Today.  Routledge.  ISBN 978-1-138-19583-7.  Introduction.  s 1 - 8

Se alle arbeider i Cristin

 • Rønning, Ole-Albert; Vogt, Helle & Sigh, Helle Møller (ed.) (2017). Donations, Inheritance and Property in the Nordic and Western World from Late Antiquity until Today. Routledge.  ISBN 978-1-138-19583-7.  331 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Nordby, Ole-Albert Rønning (2018). The Judicial Oath in Medieval Norway. Compurgation, community and knowledge in the thirteenth Century. Vis sammendrag
 • Rønning, Ole-Albert (2018). Compurgation as Legal Performance in Medieval Norway.
 • Rønning, Ole-Albert (2018). The Self in Legal Procedure.
 • Rønning, Ole-Albert (2017). Bevis i middelalderens rettssystem. Norgeshistorie.no.
 • Rønning, Ole-Albert (2017). Middelalderen, populærkulturen og de store spørsmålene.
 • Rønning, Ole-Albert (2017). Pants on fire: sanctions and consequences of perjury in medieval Norwegian law.
 • Rønning, Ole-Albert (2017). Sættargjerden i Tønsberg. Norgeshistorie.no.
 • Rønning, Ole-Albert (2016). Exile: What can a fleeing Danish king tell us about medieval civil wars?.
 • Rønning, Ole-Albert (2016). Magnus Lagabøtes landslov. Norgeshistorie.no.
 • Rønning, Ole-Albert (2016). Oaths as ritual in medieval Norway.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 6. jan. 2016 10:32 - Sist endret 22. aug. 2018 11:22