Ragnar Øvergaard Aas

{## [call[person:affiliation, {, position, :, true, ,, subunits, :, false, }]] – Cannot invoke "vtk.repository.store.PrincipalMetadata.getValues(String)" because "pm" is null ##}
Bilde av Ragnar Øvergaard Aas
English version of this page
Mobiltelefon 97645704
Rom 506
Brukernavn
Besøksadresse Niels Treschow Hus Niels Hendrik Abels vei 36
Postadresse Postboks 1008 Blindern 0315 Oslo
Andre tilknytninger Det humanistiske fakultet (Student)

Faglige interesser

Jeg er en historiker som forsker på transnasjonale sosiale bevegelser på midten av 1900-tallet. Jeg er særlig interessert i de politiske, sosiale og kulturelle bevegelsene som vokste frem i Europa og Nord-Amerika under den kalde krigen og som tradisjonelt har blitt assosiert med året 1968. Mitt fokus har vært å studere kontakten mellom disse bevegelsene og andre bevegelser i det globale Sør.

 

Doktorgradsprosjekt

Prosjektet mitt er en del av Sivilsamfunn i Norden-prosjektet ved UiO. Avhandlingen vil ta for seg fenomenet "transnasjonal solidaritet" ved å studere solidaritetsbevegelsen for Chile i de nordiske landene på 1970- og 1980-tallet. Prosjektet tilnærmer seg fenomenet slik det utfoldet seg på flere nivåer  ̶  fra det lokale til det globale  ̶  og har som mål å innlemme et mangfoldig utvalg stemmer. 

Bakgrunn

  • Vitenskapelig assistent, UiO
  • Internship, Det Norske Nobelinstitutt
  • Søknadsansvarlig i Fortid

 

Publisert 9. aug. 2021 11:09 - Sist endret 29. okt. 2021 14:58