Ragnhild M. Boe

Postdoktor med mobilitetsstipend fra NFR, visiting post doctoral fellow Courtauld Institute of Art, London 2018-2019

 

PhD i kunsthistorie, UiO: Devotion and Representation at the French Court. An Intervisual Approach to the Lamoignon Hours, a Parisian Manuscript by the Bedford Master, ca.1415 (2013)

Hovedfag i kunsthistorie, UiO: Det gotiske ciboriet i Roma: Romersk tradisjon og fransk innflytelse (2002)

FIDEMs Diplôme Européen d'Études Médiévales/Roma (2000-2001)

 

Jeg forsker hovedsakelig på hvordan bilder ble anvendt i religiøs praksis gjennom middelalderen og tidlig nytid. Jeg arbeider også med ulike materialers betydningslag og sammenhengen mellom materialer og motiv, med helgenkult og med problemstillinger knyttet til kunstneres/håndverkeres forhold til og bruk av religiøse tekster.    

Jeg har flere års undervisningserfaring fra IFIKK, KHIO og USN og IAKH.

 

Emneord: Historie, Kunsthistorie, Middelalder, Renessanse, Helgenkult, Materiell kultur, Mirakler

Publikasjoner

 • Andersen, Elisabeth & Bø, Ragnhild M. (2020). Brudebenker i norske kirker. Årbok - Foreningen til norske fortidsminnesmerkers bevaring.  ISSN 0071-7436.  s 37- 53 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Bø, Ragnhild M. (2020). Making and Meaning-Making: The Antwerp Altarpiece in Ringsaker (c. 1530) across the Reformation. Journal of early modern Christianity.  ISSN 2196-6656.  7(1), s 1- 42 . doi: https://doi.org/10.1515/jemc-2020-2019 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Bø, Ragnhild M. (2020). The Resurrected Christ Appearing to His Mother in Late Medieval Netherlandish Altarpieces. Konsthistorisk tidskrift.  ISSN 0023-3609.  89(3) . doi: https://doi.org/10.1080/00233609.2020.1770856 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Bø, Ragnhild M. (2019). Sculptures and Accessories. Domestic Piety and the Norwegian Parish around 1300. Religions.  ISSN 2077-1444.  10(11) . doi: 10.3390/rel10110640
 • Bø, Ragnhild M. & Andersen, Elisabeth (2019). «Den har ikke sin make i landet»: Alabastaltertavlen (ca. 1550) i Vestfossen kirke. Kunst og kultur.  ISSN 0023-5415.  102(1), s 4- 19 . doi: 10.18261/issn.1504-3029-2019-01-01 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Bø, Ragnhild Marthine (2019). Looking at the Ladies: An Intervisual Approach to the Portraits of Jeanne de France, the Virgin, and St. Anne in the Lamoignon Hours (ca. 1415), In Lena Liepe (ed.),  The Locus of Meaning in Medieval Art: Iconography, Iconology, and Interpreting the Visual Imagery of the Middle Ages.  Walter de Gruyter.  ISBN 9781580443432.  Kapittel 7.  s 194 - 211
 • Bø, Ragnhild Marthine (2018). Material and Immaterial Presence: Engagements with Saints before and after the Reformation in Denmark-Norway. Mirator.  ISSN 1457-2362.  19(1), s 84- 107 . doi: https://journal.fi/mirator/issue/view/4903
 • Bø, Ragnhild Marthine (2017). Margrete Skulesdatters og Kristina Håkonsdatters psaltere, I: Karoline Kjesrud & Nanna Løkka (red.),  Dronningen i vikingtid og middelalder.  Scandinavian Academic Press.  ISBN 9788230401828.  Kapittel 9.  s 272 - 295
 • Bø, Ragnhild Marthine (2017). Material matter, subject matter: Pere Johan's alabaster retable in La Seo, Zaragoza (1435?1445). Konsthistorisk tidskrift.  ISSN 0023-3609.  86(3), s 236- 250 . doi: 10.1080/00233609.2017.1347200
 • Bø, Ragnhild Marthine (2017). Tilgivelse og tilhørighet. Noen refleksjoner omkring Rembrandts Den bortkomne sønnen. Tidsskrift for sjelesorg.  ISSN 0333-3388.  (1), s 23- 29
 • Bø, Ragnhild Marthine (2017). Å sette en dronning i scene. Fremstillinger av kroningsopptoget for Isabeau av Bayern i Grandes Chroniques de France, 1400-1500. Hikuin.  ISSN 0105-8118.  40, s 83- 92
 • Bø, Ragnhild Marthine (2015). Symbolsk og veristisk identitet: Portrettkunst i Burgund 1380–1480. ICO - Iconographisk Post. Nordisk tidskrift för bildtolkning.  ISSN 0106-1348.  (2), s 5- 19
 • Bø, Ragnhild Marthine (2015). The Iconography of the Lamoignon Hours, a Parisian Manuscript Illuminated by the Bedford Master, ca 1415, In Delmira Espada Custódio & Adelaide Miranda (ed.),  Livros de Horas. O imaginário da devoção privada: manuscritos.  Editora Babel.  ISBN 978-972-565-561-0.  Kapittel.  s 279 - 292
 • Bø, Ragnhild Marthine (2012). D'or et d'azur, riches et cointes. Pietet og politikk i tre franske tidebønnebøker fra tidlig 1400-tall. Kunst og kultur.  ISSN 0023-5415.  95(3), s 130- 137
 • Bø, Ragnhild Marthine (2011). Døden og officiet for de døde, ca. 1300-1500, I:  Memento Mori - Døden i middelalderens billedverden.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-628-5.  Kapittel 7.  s 99 - 118
 • Bø, Ragnhild Marthine (2010). Women and Books of Hours: Gender Differences, Gender Research. Acta ad archaeologiam et artium historiam pertinentia.  ISSN 0065-0900.  22
 • Bø, Ragnhild Marthine (2009). Owner Portraits and Heraldry in the Lamoignon Hours. Revista de História de Arte.  ISSN 1646-1762.  (7), s 69- 77
 • Bø, Ragnhild Marthine (2008). The Gothic Ciborium in Rome, c.1280-1370. Roman Tradition and French Influence. Medievalista.  ISSN 1646-740X.  (4)
 • Bø, Ragnhild Marthine (2005). Det gotiske ciboriet i Roma ca 1280-1370. Romersk tradisjon og fransk innflytelse. Konsthistorisk tidskrift.  ISSN 0023-3609.  74(1), s 25- 48

Se alle arbeider i Cristin

 • Bø, Ragnhild Marthine (red.) (2018). Fortidsmineforeningens årbok 2018 Kulturminner i bruk. Fortidsminneforeningen.  ISBN 978-82-90052-85-5.  248 s.
 • Bø, Ragnhild Marthine (red.) (2017). Fortidsminneforeningens årbok 2017 Kontrast, tilpasning, kopi. Fortidsminneforeningen.  ISBN 978-82-90052-84-8.  192 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Bø, Ragnhild M. (2020). Billedspråket på Bildentekstilets tid.
 • Bø, Ragnhild M. (2020). Krusifikset og alterfrontalene fra Tingelstad gamle kirke, I: Morten Stige (red.),  Gamle Tingelstad - liten kirke med stort innhold.  Gran kirkelige fellesråd.  ISBN 978-82-303-4556-6.  7.  s 117 - 137
 • Bø, Ragnhild M. (2020). The Ringsaker Altarpiece - a deliberate versatile product?.
 • Bø, Ragnhild M. (2019). Maria Magdalena i Enebakk kirke.
 • Bø, Ragnhild M. (2019). Material Magdalenes: Representations of St Mary Magdalene in the North.
 • Bø, Ragnhild M. (2019). Netherlandish Altarpieces, Religious Reading and the Resurrected Christ Appearing to his Mother.
 • Bø, Ragnhild M. (2019). Portraiture in Norway, 1550-1800. Materials, Practices, People.
 • Bø, Ragnhild M. (2019). Tears in Northern European Art: Materiality and Meaning.
 • Bø, Ragnhild M. (2019). The Resurrected Christ Appearing to His Mother: Borman and Beyond.
 • Bø, Ragnhild Marthine (2019). Lite fortellende forvandling. Museumsnytt.  ISSN 0027-4186.  (1), s 40- 44
 • Bø, Ragnhild Marthine (2018). Apresentação do Livro de Horas de Lamoignon. Um manuscrito onde a política e a piedade convergem..
 • Bø, Ragnhild Marthine (2018). Dis/Appearing: The 'Resurrected Christ Appearing to his Mother' in Late Medieval Netherlandish Altarpieces in Scandinavia (c.1480-1560).
 • Bø, Ragnhild Marthine (2018). Generosity and Gift-giving. St Nicholas and St Gertrude in the Ringsaker altarpiece (c.1527).
 • Bø, Ragnhild Marthine (2018, 12. mai). Gruble på Ringsaker. [Radio].  https://radio.nrk.no/podcast/museum/nrkno-poddkast-92-137786.
 • Bø, Ragnhild Marthine (2018). Netherlandish Altarpieces in the North: Ulkebøl, Ringsaker, Botkyrka.
 • Bø, Ragnhild Marthine (2018). Religious Memory and Royal Piety. The Antwerp Commissions of Christian II.
 • Bø, Ragnhild Marthine (2018). Sculptures and Accessorizes:Interfaces between devotion and decoration in medieval Norway.
 • Bø, Ragnhild Marthine (2018). Transferring Light from Saint to Subject.
 • Bø, Ragnhild Marthine (2017). Being Mindful of Thy Tears: The Lachrimose in Late Medieval Altarpieces.
 • Bø, Ragnhild Marthine (2017). De første kirkene i Norge. Norgeshistorie.no. . doi: http://www.norgeshistorie.no/hoymiddelalder/religion-og-verdensbilder/0933_de-forste-kirkene-i-norge-.html
 • Bø, Ragnhild Marthine (2017). Emotional Responses to Miracles in Olafs saga helga and Thorlak saga helga.
 • Bø, Ragnhild Marthine (2017). From Material Matter to Material Principle? Three Antwerp Altarpieces from the 16th Century.
 • Bø, Ragnhild Marthine (2017). Gjenstander og bilder som kilder.
 • Bø, Ragnhild Marthine (2017). Helgener i kirkerommet. Norgeshistorie.no. . doi: http://www.norgeshistorie.no/hoymiddelalder/artikler/0934_helgener-i-kirkerommet-.html
 • Bø, Ragnhild Marthine (2017). Mariabilder fra middelalderen.
 • Bø, Ragnhild Marthine (2017). Mother, Daughter, Brides and Psalters. Anglo-French-Norwegian Connections in the Thirteenth Century.
 • Bø, Ragnhild Marthine (2017). Painted Politics? Revisiting the Miracles in the Margins in the Lamoignon Hours (c.1415).
 • Bø, Ragnhild Marthine (2016). Affekt, avlat og agens – importerte bilder og senmiddelalderens fromhetspraksiser i Danmark-Norge.
 • Bø, Ragnhild Marthine (2016). Alterfrontalet i Tingelstad gamle kirke.
 • Bø, Ragnhild Marthine (2016). Emotionally Yours? St Gertrude of Nivelles and St Clare of Assisi in Medieval Norway.
 • Bø, Ragnhild Marthine (2016). From Material to Immaterial Presence. Engagements with Saints before and after the Reformation..
 • Bø, Ragnhild Marthine (2016). Joni M. Hand: Women, Manuscripts and Identity in Northern Europe, 1350-1550. Collegium Medievale.  ISSN 0801-9282.  29, s 131- 134
 • Bø, Ragnhild Marthine (2016). Material Dialogues. Modi, colorii and ductus in fifteenth- century alabaster retables.
 • Bø, Ragnhild Marthine (2016). The Forgotten Symbols of God. Patrik Reuterswärd's Articles Revisited.
 • Bø, Ragnhild Marthine (2016). The Materiality of Devotion in late Medieval Northen Europe. Images, Objects and Practices, edited by Henning Laugerud, Salvador Ryan & Laura Skinnebach. ICO - Iconographisk Post. Nordisk tidskrift för bildtolkning.  ISSN 0106-1348.  2015(4), s 47- 52
 • Haug, Karl Eirik & Bø, Ragnhild Marthine (2016, 15. oktober). 8 classic historical museums A glimpse into Norway’s past. [Internett].  Visit Norway.
 • Bø, Ragnhild Marthine (2015). A Material Matter. Pere Johan's retable in the Cathedral of La Seo, Zaragoza.
 • Bø, Ragnhild Marthine (2015). Billedbruk i senmiddelalderen. Et eksempel fra hoffet i Paris.
 • Bø, Ragnhild Marthine (2015). I begynnelsen var ordet. Bøkene i middelalderens kirker..
 • Bø, Ragnhild Marthine (2015). Image, Imitation, Indulgence: Netherlandish Art and Devotional Practices in Denmark-Norway c.1450-1550.
 • Bø, Ragnhild Marthine (2015). Introduksjon til middelalderens kunst.
 • Bø, Ragnhild Marthine (2015). Introduksjon til renessansens kunst.
 • Bø, Ragnhild Marthine (2015). 'Likeness' i portrettkunst fra Burgund, ca.1380-1480.
 • Bø, Ragnhild Marthine (2015). Sjekking i middelalderen.
 • Bø, Ragnhild Marthine (2014). Devotion and Representation at the French Court 1380-1420.
 • Bø, Ragnhild Marthine (2014). Omsorgsforksning ved Diakonhjemmet: en prosjektpresentasjon.
 • Bø, Ragnhild Marthine (2014). Portrettkunst ved hoffet i Burgund (1380-1480) - en skisse.
 • Bø, Ragnhild Marthine (2014). Tidebønnebøker.
 • Bø, Ragnhild Marthine (2014). What about Devotion? Devotional and Liturgical Practices in Late Medieval Norwegian Churches.
 • Bø, Ragnhild Marthine (2013). Devotion and Representation at the French Court. An Intervisual Approach to the Lamoignon Hours, a Parisian Manuscript by the Bedford Master (c.1415).
 • Bø, Ragnhild Marthine (2013). Tapte monumenter, bevarte dokumenter. Deodato di Cosmas ciborier og kilder i BAV.
 • Bø, Ragnhild Marthine (2012). D'or et d'azur, riches et cointes...Pietet og politikk i tre franske tidebønnboker fra tidlig 1400-tall.
 • Bø, Ragnhild Marthine (2012). En iscenesatt dronning.Kroningsopptoget for Isabeau av Bayern i Les Grandes Chroniques de France, 1400-1500.
 • Bø, Ragnhild Marthine (2012). The employment of intervisuality in the study of medieval art - towards a definition?.
 • Bø, Ragnhild Marthine (2011). Looking at the Ladies. Representations of Jeanne de France, the Virgin and St Anne in the Lamoignon Hours, c.1415.
 • Bø, Ragnhild Marthine (2009). Lamoignon-tidebønnebokens ikonografi.
 • Bø, Ragnhild Marthine (2008). As Horas de Lamoignon - identidades esclarecidas.
 • Bø, Ragnhild Marthine (2008). Dødens ikonografi i middelalderens tidebønnebøker.
 • Bø, Ragnhild Marthine (2008). O pato selvagem. Vis sammendrag
 • Bø, Ragnhild Marthine (2007). Gender in Books of Hours. State of Research and New Questions.
 • Bø, Ragnhild Marthine (2007). Owner Portraits and Heraldry in the Lamoignon Hours (Lisbon, Gulbenkian, ms LA 237).
 • Bø, Ragnhild Marthine (2006). The Book of Hours of Isabelle of Brittany: a Preliminary Study.
 • Bø, Ragnhild Marthine (2004). The Iconography of the Gothic Ciborium in Rome.
 • Bø, Ragnhild Marthine (2002). Det gotiske ciboriet i Roma ca 1280-1370. Romersk tradisjon og fransk innflytelse.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 2. juni 2010 11:56 - Sist endret 24. aug. 2020 09:42