teresak

Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Faglige interesser

Gjennom min forskning basert på langvarige feltarbeid (2008 og 2010-11) i det urbane Nord-India (New Dehli og Lucknow) har det utkrystallisert seg enkelte kjernetemaer;

 • Den økonomiske og sosiale transformasjonen av det urbane India i kjølvannet av de ny liberalistiske reformene på 1990 tallet gjennom et fokus på Indisk moteindustri og hvorledes denne industrien forholder seg til lokal håndtverksvirksomhet.
 • Varigheten i ideer knyttet til kongelighet, hierarki og (neo-) imperialisme gjennom et fokus på forestillinger som synes å fortsette å eksistere på tross av nyliberalistiske endringer, særlig hva angår kongelig estetikk og forbruk av luksuriøst arvgods.
 • Lokale relasjoner mellom hinduer og muslimer i Lucknow i Uttar Pradesh gjennom et fokus på hvorledes samhørighet påvirkes av håndtverksproduksjon, et lokalt samvirke som bryter grensene mellom religioner, klasser, kaster og lokal tilhørighet.

Her kan du få vite mer om hva jeg holder på med.

Bakgrunn

Akademisk uttdanningsbakgrunn:

 • 2009 - 2013: Dr. polit stipendiat, i sosial antropologi, Etnografisk seksjon, Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
 • 2009: MA i sosialantropologi, Institutt for sosialantropologi, Universitetet i Oslo med avhandlingen: Networks that Make a Difference: The Production of Social Cohesion in Lucknow, North India.

Feltarbeids- og forskningsbakgrunn:

 • 2015-nå: feltarbeid i sentral Europa, motorsykkel klubber og subkultur
 • 2011: 2 måneders gjesteforsker ved SOAS (School of Oriental and African Studies), London
 • 2010 - 2011: Feltarbeid i  Lucknow og New Delhi, India
 • 2008: 8 måneders feltarbeid i Lucknow, i Uttar Pradesh, India

Samarbeid

HERA-prosjektet: Creativity and Innovation in a World of Movement med delprosjektet Designing Elites: Fashion and Value in Urban North India

Pågående forskningsprosjekt

NFR prosjekt: "En komparativ studie av motorsykkelgjenger og luksusvaremerker ". Dette prosjektet har som mål å forstå måtene motorsykkelklubber bruker loven og lovlig virksomhet for å sikre sine interesser og øke sin makt både innenfor og utenfor lovlig virksomhet. For mer se: prosjekt

Emneord: Sosialantropologi, India, Materiell kultur, Hierarki, Mote, Håndtverk, Sosial endring, Kommodifisering, Verdi, Estetisk økonomi, Motorsykkel subkultur, Kriminologi, Gjenger, Organisert kriminalitet, Design, Subkultur

Publikasjoner

 • Kuldova, Tereza (2019). Fetishism and the Problem of Disavowal. Qualitative Market Research.  ISSN 1352-2752.
 • Kuldova, Tereza (2019). Popular Culture, Populism and the Figure of the 'Criminal': On the Rising Popular Support of Outlaw Bikers and Anti-establishment Resentment, In Alexandros K. Antoniou & Dimitris Akrivos (ed.),  Crime, Deviance and Popular Culture: International and Multidisciplinary Perspectives.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-3-030-04911-9.  Chapter 10.
 • Kuldova, Tereza (2018). Designing for 'Zippies' and the Madness of Bhootsavaar: On Commercially Inflected Artistic Nationalism and Branded 'Subcultures', In Lipi Begum; Rohit K. Dasgupta & Reina Lewis (ed.),  Styling South Asian Youth Cultures: Fashion, Media & Society.  I.B. Tauris.  ISBN 9781784539177.  chapter 6.
 • Kuldova, Tereza (2018). Interpassive Phenomena in Times of Economic Subordination: From Self-playing Games via Cryptocurrency Mining to Dressing Up in Subversion. Continental Thought & Theory: A Journal of Intellectual Freedom.  ISSN 2463-333X.
 • Kuldova, Tereza (2018). Introduction: Scheming Legality, Resisting Criminalization, In Tereza Kuldova & Martin Sanchez-Jankowski (ed.),  Outlaw Motorcycle Clubs and Street Gangs: Scheming Legality, Resisting Criminalization.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-3-319-76119-0.  1.. Vis sammendrag
 • Kuldova, Tereza (2018). Outlaw Bikers Between Identity Politics and Civil Rights, In Tereza Kuldova & Martin Sanchez-Jankowski (ed.),  Outlaw Motorcycle Clubs and Street Gangs: Scheming Legality, Resisting Criminalization.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-3-319-76119-0.  8.. Vis sammendrag
 • Kuldova, Tereza (2018). The 'ethical sell' in the Indian luxury fashion business, In Veronique Pouillard & Regina Lee Blaszczyk (ed.),  European fashion: The creation of a global industry.  Manchester University Press.  ISBN 978-1-5261-2210-0.  11.
 • Kuldova, Tereza (2018). Utopia, In Knut Stene-Johansen; Christian Refsum & Johan Schimanski (ed.),  Living Together – Roland Barthes, the Individual and the Community.  Transcript Verlag.  ISBN 978-3-8376-4431-9.  Utopie.  s 299 - 312
 • Kuldova, Tereza & Quinn, James (2018). Outlaw Motorcycle Clubs and Struggles over Legitimation, In Tereza Kuldova & Martin Sanchez-Jankowski (ed.),  Outlaw Motorcycle Clubs and Street Gangs: Scheming Legality, Resisting Criminalization.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-3-319-76119-0.  7.. Vis sammendrag
 • Kuldova, Tereza (2017). Forcing ‘Good’ and the Legitimization of Informal Power: Philanthrocapitalism and Artistic Nationalism among the Indian Business Elites. Internationales Asienforum.  ISSN 0020-9449.  48(1-2), s 55- 75
 • Kuldova, Tereza (2017). Guarded Luxotopias and Expulsions in New Delhi: Aesthetics and Ideology of Outer and Inner Spaces of an Urban Utopia, In Tereza Kuldova & Mathew Akkanad Varghese (ed.),  Urban Utopias: Excess and Expulsion in Neoliberal South Asia.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-3-319-47622-3.  Chapter 3.  s 37 - 52
 • Kuldova, Tereza (2017). On fashion and illusions: Designing interpassive Indianness for India’s rich, In Marco Pedroni & Emanuela Mora (ed.),  Fashion Tales: Feeding the Imaginary.  Peter Lang Publishing Group.  ISBN 9783034327893.  12.  s 273 - 290 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Kuldova, Tereza (2017). The Sublime Splendor of Intimidation: Outlaw Biker Aesthetics of Power. Visual Anthropology.  ISSN 0894-9468.  30(5), s 379- 402 . doi: 10.1080/08949468.2017.1371545 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Kuldova, Tereza (2017). Traversing Trade Fairs and Fashion Weeks: On Dependence and Disavowal in the Indian Fashion Industry, In Hege Høyer Leivestad & Hege Nyqvist (ed.),  Ethnographies of Conferences and Trade Fairs: Shaping Industries, Creating Professionals.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-3-319-53096-3.  8.  s 147 - 169
 • Kuldova, Tereza (2017). When elites and outlaws do philanthropy: on the limits of private vices for public benefit. Trends in Organized Crime.  ISSN 1084-4791.  21(3), s 295- 309 . doi: 10.1007/s12117-017-9323-6 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Kuldova, Tereza & Varghese, Mathew Akkanad (2017). Introduction: Urban Utopias - Excess and Expulsion in Neoliberal India and Sri Lanka, In Tereza Kuldova & Mathew Akkanad Varghese (ed.),  Urban Utopias: Excess and Expulsion in Neoliberal South Asia.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-3-319-47622-3.  Chapter 1.
 • Pouillard, Veronique & Kuldova, Tereza (2017). Interrogating Intellectual Property Rights in Post-war Fashion and Design. Journal of Design History.  ISSN 0952-4649.  30(4), s 343- 355 . doi: 10.1093/jdh/epx014
 • Kuldova, Tereza (2016). Directing passions in New Delhi's world of fashion: on the power of ritual and illusions without owners. Thesis Eleven.  ISSN 0725-5136.  133(1), s 96- 113 . doi: 10.1177/0725513616633250 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Kuldova, Tereza (2016). Fatalist luxuries: Of inequality, wasting, and the antiwork ethic in India. Cultural Politics.  ISSN 1743-2197.  12(1), s 110- 129 . doi: 10.1215/17432197-3436415 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Kuldova, Tereza (2016). Heads against Hands and Hierarchies of Creativity, In  Creativity in Transition: Politics and Aesthetics of Cultural Production Across the Globe.  Berghahn Books.  ISBN 978-1-78533-181-7.  Chapter 2.  s 61 - 85
 • Kuldova, Tereza (2016). Hells Angels™ Motorcycle Corporation in Fashion Business: Interrogating the Fetishism of the Trademark Law. Journal of Design History.  ISSN 0952-4649.  30(4), s 389- 407 . doi: 10.1093/jdh/epw041 Vis sammendrag
 • Kuldova, Tereza (2016). Indian 'Haute Couture': Ornamentalism and the Aesthetic Economy of Neo-Imperial Atmospheres. Culturologia: The Journal of Culture.  ISSN 1805-2886.  2(2), s 1- 9 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Kuldova, Tereza (2016). Utopi, I: Knut Stene-Johansen; Christian Refsum & Johan Henrik Schimanski (red.),  Å leve sammen. Roland Barthes, individet og fellesskapet.  Spartacus.  ISBN 978-82-304-01781.  U.  s 384 - 402
 • Kuldova, Tereza (2015). An Indian Cocktail of Value/s and Desire: On the ‘Artification’ of Whisky and Fashion, In Øivind Fuglerud & Leon Wainwright (ed.),  OBJECTS AND IMAGINATION Perspectives on Materialization and Meaning.  Berghahn Books.  ISBN 978-1-78238-568-4.  11.
 • Kuldova, Tereza & Bugge, Remy (2015). Smykkedesign i India og Norge: maksimalisme, minimalisme og illusjoner om den andre, I: Marianne Vedeler & Ingunn Marit Røstad (red.),  Smykker. Personlig pynt i kulturhistorisk lys.  Museumsforlaget AS.  ISBN 9788283050226.  kapittel 4.  s 91 - 112 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Kuldova, Tereza (2014). Designing Hypermuscular Neo-Aristocracy: Of Kings, Gangsters and Muscles in Indian Cinema, Fashion and Politics. Film, Fashion & Consumption.  ISSN 2044-2823.  3(2), s 149- 156 . doi: 10.1386/ffc.3.2.149_1
 • Kuldova, Tereza (2014). Designing an Illusion of India's Future Superpowerdom. Unfamiliar: An Anthropological Journal.  ISSN 2050-778X.  4(1), s 15- 22 . doi: 10.2218/unfamiliar.v4i1.1097 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Kuldova, Tereza (2014). Fashion Exhibition as a Critique of Museum Exhibitions: The Case of 'Fashion India: Spectacular Capitalism'. Critical Studies in Fashion & Beauty.  ISSN 2040-4417.  5(2), s 313- 336
 • Kuldova, Tereza (2013). Laughing at Luxury, Mocking Fashion Designers, In Tereza Kuldova (ed.),  Fashion India: Spectacular Capitalism.  Akademika forlag.  ISBN 978-82-321-0319-5.  10..  s 167 - 194
 • Kuldova, Tereza (2013). 'The Maharaja Style: Royal Chic and Double Vision, In Tereza Kuldova (ed.),  Fashion India: Spectacular Capitalism.  Akademika forlag.  ISBN 978-82-321-0319-5.  4..  s 51 - 72
 • Kuldova, Tereza (2012). Fashionable Erotic Masquerades: Of brides, gods and vamps in India. Critical Studies in Fashion & Beauty.  ISSN 2040-4417.  3(1&2), s 69- 86
 • Kuldova, Tereza & Kalland, Arne (2011). Hvalfart fra Øygarden til Praha: Et hvalskjeletts biografi. Havstrilen.  ISSN 1502-9107.  11, s 16- 27
 • Kuldova, Tereza (2010). Acting Out Class: On mimicking, mocking, Bollywood stars and the urban Indian male. Suomen Antropologi.  ISSN 0355-3930.  35(3)

Se alle arbeider i Cristin

 • Kuldova, Tereza (2019). How Outlaws Win Friends and Influence People. Palgrave Macmillan.  ISBN 978-3-030-15206-2.  250 s. Vis sammendrag
 • Kuldova, Tereza & Sanchez-Jankowski, Martin (ed.) (2018). Outlaw Motorcycle Clubs and Street Gangs: Scheming Legality, Resisting Criminalization. Palgrave Macmillan.  ISBN 978-3-319-76119-0.  220 s. Vis sammendrag
 • Kuldova, Tereza & Varghese, Mathew Akkanad (ed.) (2017). Urban Utopias: Excess and Expulsion in Neoliberal South Asia. Palgrave Macmillan.  ISBN 978-3-319-47622-3.  240 s.
 • Kuldova, Tereza (2016). Luxury Indian Fashion: A Social Critique. Bloomsbury Academic.  ISBN 9781474220941.  224 s.
 • Kuldova, Tereza; Meyer, Birgit & Svasek, Maruska (2016). Creativity in Transition: Politics and Aesthetics of Cultural Production Across the Globe. Berghahn Books.  ISBN 978-1-78533-181-7.  340 s. Vis sammendrag
 • Kuldova, Tereza (ed.) (2013). Fashion India: Spectacular Capitalism. Akademika forlag.  ISBN 978-82-321-0319-5.  235 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Kuldova, Tereza (2019). Anti-establishment resentment in Germany: From support of the Hells Angels MC to the love of the Russian Night Wolves MC.
 • Kuldova, Tereza (2019). Fashion and Masculinity in Renaissance Florence. Visual Anthropology Review.  ISSN 1058-7187.  35(1) . doi: 10.1111/var.12180
 • Kuldova, Tereza (2019). How Outlaws Win Friends and Influence People: On the Desire for the Sublime, the Sovereign, and the Sacred.
 • Kuldova, Tereza (2019). Luxury and Corruption: Re-thinking Design, Crime and Neoliberalism (keynote lecture).
 • Kuldova, Tereza (2019). Monographic Happy Hour with Tereza Kuldova: How Outlaws Win Friends and Influence People.
 • Kuldova, Tereza (2019). Parkour as Hyper-conformity to Consumerism in Times of Austerity and Insecurity (Book Review of Parkour, Deviance and Leisure in the Late-capitalist city: An Ethnography by Thomas Raymen; Bingley, United Kingdom: Emerald Publishing Limited, 2019; ISBN 978-1-78743-812-5). Journal of Extreme Anthropology.  ISSN 2535-3241. . doi: 10.5617/jea.7073
 • Kuldova, Tereza (2019). Security State, Honor, and Anti-Establishment Resentment. Vis sammendrag
 • Kuldova, Tereza (2019). Think before you “heart” it: NZ street gangs guarding mosques in the aftermath of terror a PR stunt. Focaalblog.
 • Kuldova, Tereza (2019). Zur Faszination des Westens für den russischen Night Wolves MC. Der Wolf als Symbol souveräner Männlichkeit und nationaler Souveränität, I: Bernd Schmelz (red.),  Von Wölfen und Menschen.  MARKK Museum am Rothenbaum.  ISBN 978-3-944193-11-3.  15.  s 167 - 172
 • Kuldova, Tereza & Simon, Mollie R. (2019, 18. april). Hells Angels are coming to Clemson for a summer gathering. Residents have mixed feelings..  USA Today - Independent Mail.
 • Kuldova, Tereza (2018). Art, Luxury, Crime: On the Mystique of the Authentic. Vis sammendrag
 • Kuldova, Tereza (2018). Autentisitetsfelle (i SUB; katalog til SUB utstillingen, Akershus Kunstsenter, 17.08.2018 - 16.09.2018). SUB.  s 12- 16
 • Kuldova, Tereza (2018). Bollywood-kongen på Kulturhistorisk Museum. Museumsnytt.  ISSN 0027-4186.  (1), s 2- 2
 • Kuldova, Tereza (2018). Editorial (Special Issue, Extreme Masculinities, 2). Journal of Extreme Anthropology.  ISSN 2535-3241.  2(1), s 3- 3 . doi: http://dx.doi.org/10.5617/jea.6184
 • Kuldova, Tereza (2018). Editorial (Special Issue: Sovereignty). Journal of Extreme Anthropology.  ISSN 2535-3241.  2(2), s 3- 4 . doi: http://dx.doi.org/10.5617/jea.6748
 • Kuldova, Tereza (2018). Loss of Sovereignty and Social Abjection: On the Melancholic Objects of Political Desire. Vis sammendrag
 • Kuldova, Tereza (2018). On the Rise of Popular Support of Outlaw Bikers: When Fictions and Weakening States Collude.
 • Kuldova, Tereza (2018). Rebels as 'Truth'-tellers and the Problem of Belief: On Anti-Establishment Passions from Bikers for Trump to Outlaw Motorcycle Clubs in 'Merkel's Germany'. Vis sammendrag
 • Kuldova, Tereza; Chuchma, Josef & Koukal, Jiří (2018, 13. august). Když máš bundu Hells Angels, tak s tebou jen tak nevymetou. [Internett].  ArtZóna Czech Television.
 • Kuldova, Tereza; Gratzer, Roland & Duscher, Hannes (2018, 29. juni). Interview with the anthropologist, Tereza Kuldova. [Radio].  TOP FM4.
 • Kuldova, Tereza & Schönberger, Alwin (2018, 03. juni). Einzigartige Einsichten in das Leben am Rande der Gesellschaft. [Tidsskrift].  Profil.
 • Kuldova, Tereza (2017). Absolute Outlaw (Art Photography Exhibition).
 • Kuldova, Tereza (2017). Artists' Waste, Wasted Artists. Vis sammendrag
 • Kuldova, Tereza (2017). Book Review: The Rise of the Right by Simon Winlow, Steve Hall and James Treadwell. Journal of Extreme Anthropology.  ISSN 2535-3241.  1(3), s 149- 154 . doi: http://dx.doi.org/10.5617/jea.4484
 • Kuldova, Tereza (2017). Doing Good on the Fringe: On the Uses of Charity Among Outlaw Bikers.
 • Kuldova, Tereza (2017). Editorial (Special Issue, Extreme Masculinities 1). Journal of Extreme Anthropology.  ISSN 2535-3241.  s 3- 3 . doi: http://dx.doi.org/10.5617/jea.5890
 • Kuldova, Tereza (2017). Excerpts from 'Dark Matter: The History of Shit' by Florian Werner, transl. Tereza Kuldova.
 • Kuldova, Tereza (2017). Feminine Advantage: Doing Ethnography of Outlaws.
 • Kuldova, Tereza (2017). Having One's Cake and Eating It Too: Hells Angels Between Consumer Culture and the Sacred. Rokko's Adventures.  ISSN 1994-344X.  (19), s 52- 57
 • Kuldova, Tereza (2017). Loss of Sovereignty and Social Abjection: On Masculinity and Melancholic Objects of Political Desire.
 • Kuldova, Tereza (2017). The Sublime Power of Intimidation: Riding Behind Outlaw Bikers. Vis sammendrag
 • Kuldova, Tereza (2017). The Sublime Splendor of Intimidation: Outlaw Biker Aesthetics of Power (Lecture).
 • Kuldova, Tereza (2017). Weakness, Strength and the Business of Protection: How (the discourse of) the Weakening State Contributes to the Growth of Outlaw Motorcycle Clubs across Europe. Vis sammendrag
 • Kuldova, Tereza (2017). What Meets the Eye: Lessons in Visual Anthropology (Invited Guest Series of Six Lectures: 1. Visual Anthropology: From Objects to Methods 2. Museums and Visual Anthropology 3. Visual Anthropology of Fashion and Design 4. Photography, Film and Countercultures 5. Advertising, Branding and the Anthropologist in the Neoliberal 6. Visual Methods in the Field: From Documentation to Representation).
 • Kuldova, Tereza (2017). When Elites and Outlaws Do Philanthropy: On the Limits of Private Vices for Public Benefit.
 • Kuldova, Tereza & Petrilli, Enrico (2017, 23. oktober). Antropologia Estrema: Lusso, bikers e merda: conversazione con Tereza Kuldova dell’Extreme Anthropology Research Network. [Internett].  NERO.
 • Kuldova, Tereza & Røsæg, Håvard (2017, 15. februar). Helvetes filantroper.  Universitas.
 • Kuldova, Tereza (2016). Doing Anthropology of Outlaw Bikers: Representing Ambiguous and Controversial Groups.
 • Kuldova, Tereza (2016). Philanthrocapitalism Across Legal and Illegal Markets: From Indian Business Elites to the Hells Angels Motorcycle Corporation. Vis sammendrag
 • Kuldova, Tereza (2016). Protecting Trademarks and Culture - Outlaw Motorcycle Clubs in between Counterculture and Popular Culture.
 • Kuldova, Tereza (2016). Protecting Trademarks and Culture: Outlaw Motorcycle Clubs in Between Subculture and Popular Culture.
 • Kuldova, Tereza (2016). The Brotherhoods' Sacred Jackets: Decoding the Fashions of Transnational Outlaw Motorcycle Clubs.
 • Kuldova, Tereza (2016). Transnational Outlaw Motorcycle Clubs and the Ideas of the West.
 • Kuldova, Tereza & Pileberg, Silje (2016, 22. august). MC-klubber verner om verdifulle symboler. [Internett].  https://www.hf.uio.no/iakh/forskning/aktuelt/aktuelle-saker/.
 • Kuldova, Tereza & Zechmeister, Petra (2016, 10. september). The Social Anthropologist: Interview with Tereza Kuldova. [Internett].  The C/O Vienna Magazine.
 • Kuldova, Tereza (2015). Charitable Non-Love of ‘Ethical’ Fashion: Philanthrocapitalism and the Reproduction of Poverty in the Indian Fashion Industry.
 • Kuldova, Tereza (2015). Forcing the ‘Good’ rather than ‘Force of Good’: Interrogating the Convergence between Indian Fashion, Artistic Nationalism and Transnational Philanthrocapitalism.
 • Kuldova, Tereza (2015). Fragments of/for a Domestic Utopia: Ethnographic Notes on How Indian Royal Descendants Live Together with Servants.
 • Kuldova, Tereza (2015). Outlaws in fashion business: Hells Angels vs. Alexander McQueen and other copyright battles over Gang Insignia.
 • Kuldova, Tereza (2015). The Cult of Luxury and its Vulgarities: On the Irresistible Power of the Low.
 • Kuldova, Tereza (2015). Theorizing Opulent Theatrical Fashion-cum-Art Shows in India On Artistic Nationalism, Neo-feudal Ornamentalism, and Philanthrocapitalism.
 • Kuldova, Tereza (2015). Thinking through Luxury (in Anthropology): On the Cultural Politics of Luxury, Inequality and Anti-Work Ethic in India.
 • Kuldova, Tereza (2014). Affective and aesthetic atmospheres as ideological play-spheres: the making of the heroic Indian entrepreneur-philanthropists in design studios.
 • Kuldova, Tereza (2014). Asiatiske Luksusmarkeder: Fornuft og lidenskap.
 • Kuldova, Tereza (2014). Designing Elite Indian Masculinities: Fashion, Whisky and Cosmopolitan Neo-Royalty.
 • Kuldova, Tereza (2014). Fashion as Ambient Governance: Guerilla Marketing and Experience Design in New Delhi.
 • Kuldova, Tereza (2014). Postsocialist Imperialism and its Others. Cultural Studies.  ISSN 0950-2386.
 • Kuldova, Tereza (2014). Stairway to Heaven (part of the exhibition 'For the Love of Freedom').
 • Kuldova, Tereza (2013). Designing Elites: Fashion and Prestige in Urban North India. Series of Dissertations submitted to the Faculty of Social Sciences, University of Oslo. 421.
 • Kuldova, Tereza (2013). Designing Interpassive Indianness: Intimate Encounters with Nation at a Distance.
 • Kuldova, Tereza (2013). Fashion India Utstilling ved Kulturhistorisk Museum.
 • Kuldova, Tereza (2012). Artification and Montage: Indian Fashion, Art and Whisky.
 • Kuldova, Tereza (2012). Embroidered Seduction, Embroidered Modesty: On Luxury Garments and Femininity in Contemporary India.
 • Kuldova, Tereza (2012). Hijacking Creativity, Denying Imagination: Unraveling the Mystery of Value Extraction in Indian Fashion.
 • Kuldova, Tereza (2012). Laughing at Luxury and Mocking Designers: Poor Craftswoman's Take on High Fashion.
 • Kuldova, Tereza (2011). 'Claiming and Denying Creativity: The Battlefield that is the Creation of Indian Embroidered Garment’.
 • Kuldova, Tereza (2010). A COMMODITY AS A WINDOW INTO COMPLEXITY: THE CHIKAN EMBROIDERY OF INDIA AND THE INTERTWINED SOCIAL LIFE OF THINGS AND PEOPLE.
 • Kuldova, Tereza (2010). CONSTRUCTING THE ‘FIELD’ ACROSS TIME AND SPACE: DEALING WITH MULTIPLE CONTEXTS AND MULTIPLE TEMPORALITIES.
 • Kuldova, Tereza (2010). MANAGING CLOTHES, EXPRESSING VALUES: THE INDIAN MIDDLE-CLASS AND THE GAME OF ALIGNING VALUES WITH CLOTHES.
 • Kuldova, Tereza (2010). Om nordmenn, et universitet og et øltelt. Revue Prostor.  ISSN 0862-7045.  87/88, s 213- 218
 • Kuldova, Tereza (2010). Things, Mimesis, Mirror Neurons, Bollywood Stars and the Brand-Spanking New Indian Middle Class. Antropress.  (3), s 14- 16
 • Kuldova, Tereza (2009). Networks that Make a Difference: The Production of Social Cohesion in Lucknow, North India.
 • Kuldova, Tereza (2009). Ties that Make a Difference: Investigating Peace. Betwixt & Between.  ISSN 1504-2618.
 • Kuldova, Tereza & Jakoubek, Marek (2007). Antropologie multikulturních společností: Rozumět identitě.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. aug. 2014 10:59 - Sist endret 13. juni 2019 17:00

Prosjekter