Lena Porsmo Stoveland

Bilde av Lena Porsmo Stoveland
English version of this page
Rom 121
Brukernavn
Besøksadresse Blindernveien 11 0371 Oslo
Postadresse Postboks 1008 Blindern 0315 Oslo

Faglige interesser

 • Malerikonservering 
 • Konservering av moderne oljemalerier fra 1900-tallet
 • Naturvitenskapelige undersøkelsesteknikker
 • Konserveringsetikk og -teori
 • Materiell kulturhistorie


Pågående forskning

Formålet med prosjektet "Evaluering av nye (tørr-)rensemetoder på mock-ups for Edvard Munchs Aulamalerier" er å bidra til mer informerte behandlingsmåter for å fjerne overflatesmuss fra disse ufernisserte oljemaleriene. 

Bakgrunn

 • 2017–nå: Universitetet i Oslo, IAKH: Stipendiat i konservering
 • 2017: Universitetet i Oslo: Teamleder for tilstandsvurderingen og støvfjerningen av Munchs Aulamalerier, prosjekt
 • 2016–2017: Universitetet i Oslo: Vitenskapelig assistent
 • 2016: Universitetet i Oslo: Fullført mastergrad i arkeologi og konservering med spesialiserig i malerikonservering
 • 2016: Hospiteringsopphold ved Doerner insituttet – Bayerische Staatsgemäldesammlungen, München
 • 2014: Universitetet i Oslo: Fullført bachelorgrad i kulturarv og bevaringskunnskap
 • 2012–2014: Universitetet i Oslo, IAKH: Fagutvalget for konservering, programrådsrepresentant
 • 2012: Universitet i Bergen: Fullført bachelorgrad i estetiske studier med spesialisering i kunsthistorie
 • 2011–2013: Sommerjobb ved Vest-Agder museet
Emneord: Konservering

Publikasjoner

 • Stoveland, Lena Porsmo; Stols-Witlox, Maartje; Ormsby, Bronwyn & Streeton, Noëlle Lynn Wenger (2021). Mock-ups and materiality in conservation research. I Bridgland, Janet (Red.), Transcending boundaries : Integrated approaches to conservation : ICOM-CC 19th Triennial Conference Preprints, Beijing 17-21 May 2021. International Council of Museums, ICOM. ISSN 9782491997144.
 • Stoveland, Lena Porsmo; Frøysaker, Tine; Stols-Witlox, Maartje; Grøntoft, Terje; Steindal, Calin Constantin & Madden, Odile [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2021). Evaluation of novel cleaning systems on mock-ups of unvarnished oil paint and chalk-glue ground within the Munch Aula Paintings Project. Heritage Science. ISSN 2050-7445. 9. doi: 10.1186/s40494-021-00599-w.
 • Frøysaker, Tine; Schönemann, Anna; Gernert, Ulrich & Stoveland, Lena Porsmo (2019). Past and current examinations of ground layers in Edvard Munch’s canvas paintings. Zeitschrift für Kunsttechnologie und Konservierung (ZKK). ISSN 0931-7198. 33(2), s. 285–301.
 • Stoveland, Lena Porsmo; Stols-Witlox, Maartje; Ormsby, Bronwyn; Caruso, Francesco & Frøysaker, Tine (2019). Edvard Munch’s monumental Aula paintings: a review of soiling and surface cleaning issues and the search for new solutions. I Clarricoates, Rhiannon; Dowding, Helen & Wright, Adèle (Red.), Interactions of Water with Paintings. Archetype Publications Ltd.. ISSN 9781909492691. s. 85–99.
 • Stoveland, Lena Porsmo; Ormsby, Bronwyn; Stols-Witlox, Maartje; Frøysaker, Tine & Caruso, Francesco (2019). Designing paint mock-ups for a study of novel surface cleaning techniques for Munch’s unvarnished Aula paintings. I van den Berg, Klaas jan; Bonaduce, Ilaria; Burnstock, Aviva; Ormsby, Bronwyn; Scharff, Mikkel; Carlyle, Leslie; Heydenreich, Gunnar & Keune, Katrien (Red.), Conservation of Modern Oil Paintings. Springer Nature. ISSN 978-3-030-19253-2. doi: 10.1007/978-3-030-19254-9_41.
 • Grøntoft, Terje; Stoveland, Lena Porsmo & Frøysaker, Tine (2019). Predicting Future Condition and Conservation Costs from Modelling Improvements to the Indoor Environment: The Monumental Munch-Paintings in the University of Oslo’s Aula Assembly Hall. Journal of Conservation and Museum Studies. ISSN 2049-4572. 17, s. 1–15. doi: 10.5334/jcms.185. Fulltekst i vitenarkiv
 • Stoveland, Lena Porsmo; Caruso, Francesco & Frøysaker, Tine (2018). Irma Salo Jægers Komposisjon Oktober 64. Meddelelser om konservering. ISSN 0106-469X. s. 27–42.
 • Sæter, Lise; Skaaland, Tor Erik; Stoveland, Lena Porsmo; Grønnesby, Oda & Streeton, Noëlle Lynn Wenger (2017). Visual and technical study of the Kumla altar (c. 1439), Swedish History Museum, Stockholm. I Bridgland, Janet (Red.), ICOM-CC 18th Triennial Conference Preprints, Copenhagen 4-8 September 2017, Linking Past and Future. International Council of Museums, ICOM. ISSN 978-92-9012-426-9. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

 • Stoveland, Lena Porsmo; Stols-Witlox, Maartje; Ormsby, Bronwyn & Streeton, Noëlle Lynn Wenger (2021). Mock-ups and materiality in conservation research.
 • Stoveland, Lena Porsmo (2020). Edvard Munch's Aula Paintings: A study into soiling removal from mock-ups.
 • Stoveland, Lena Porsmo (2019). Munch’s Aula paintings: Challenges and preliminary results of a study into soiling removal from mock-ups of unvarnished oil paint and chalk-glue ground .
 • Stoveland, Lena Porsmo; Ormsby, Bronwyn; Stols-Witlox, Maartje & Caruso, Francesco (2018). Novel approaches for cleaning unvarnished oil paintings by Edvard Munch.
 • Stoveland, Lena Porsmo (2018). Introduction to PhD project (2017-2020): Evaluation of novel surface cleaning techniques for the cleaning of Edvard Munch's monumental Aula paintings.
 • Stoveland, Lena Porsmo; Ormsby, Bronwyn; Stols-Witlox, Maartje; Grøntoft, Terje & Caruso, Francesco (2018). Make it dirty: Simulating physical and chemical changes in mock-ups for the cleaning of unvarnished oil paintings by E. Munch.
 • Stoveland, Lena Porsmo; Ormsby, Bronwyn; Stols-Witlox, Maartje; Caruso, Francesco & Frøysaker, Tine (2018). Addressing issues related to the cleaning of water-sensitive oil paintings by Edvard Munch.
 • Stoveland, Lena Porsmo; Sæter, Lise; Skaaland, Tor Erik; Grønnesby, Oda & Streeton, Noëlle Lynn Wenger (2017). Nordic Collaboration Project: Communication, Investigation and Conservation of the Kumla altar (c. 1439), Swedish History Museum.
 • Skaaland, Tor Erik; Stoveland, Lena Porsmo; Sæter, Lise; Grønnesby, Oda & Streeton, Noëlle Lynn Wenger (2017). Visual and technical study of the Kumla altar (c. 1439), Swedish History Museum, Stockholm.
 • Stoveland, Lena Porsmo (2016). Erfaringer fra et praksisopphold ved Doerner-instituttet i München. Norske konserves : medlemsblad for NKF-N. ISSN 0804-3817. s. 27–32.
 • Skaaland, Tor Erik & Stoveland, Lena Porsmo (2014). Erfaringer fra en internasjonal sommerskole i konservering. Norske konserves : medlemsblad for NKF-N. ISSN 0804-3817. s. 25–27.
 • Stoveland, Lena Porsmo; Frøysaker, Tine; Ormsby, Bronwyn; Stols-Witlox, Maartje; Grøntoft, Terje & Caruso, Francesco (2021). Soiling removal from painted mock-ups: Evaluation of novel surface cleaning methods on oil paint and chalk-glue ground in the context of the unvarnished Aula paintings by Edvard Munch. Universitetet i Oslo.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 23. jan. 2018 10:20 - Sist endret 14. jan. 2021 11:03

Prosjekter