Bibliotek, lesesaler og PC-stuer ved HF og IAKH

Bachelorstudenter:

Bachelorstudenter har tilgang til fakultetets studentbibliotek og lesesal i Sophus Bugges hus og hovedbiblioteket i Georg Sverdrups hus.
Det humanistiske fakultets informasjonsside om bibliotek og lesesaler


Masterstudenter:
Masterstudent kan i tillegg til fakultetets lesesaler benytte seg av følgende ressurser:

Arkeologi:
Masterstudenter i arkeologi har en egen lesesal og PC-stue i Blindernveien 11. Det er i utgangspunktet ingen faste plasser, men du kan henvende deg til faguvalget hvis du av medisinske årsaker har behov for det. Bokskap er tilgjengelig, men du må holde hengelås selv. Det finnes et lite håndbibliotek i Blindernveien, men hovedbibliotekene for arkeologi er i Frederiks gate 3 og Universitetsbiblioteket, Blindern.

Konservering: 
Masterstudenter i konservering har et laboratorium, et atelier, en liten lesesal og PC-stue i Frederiks gate 3. Det finnes også et håndbibliotek med konserveringslitteratur. Arkeologibiblioteket i 2. etasje har også en del konserveringslitteratur.

Historie: 
Masterstudenter i historie har egen lesesal i tredje etasje i Niels Treschows hus. Historisk Studentforening har ansvaret for tildeling lesesalsplassene. Studentene disponerer også et pauserom og en PC-stue i samme etasje. Hovedbiblioteket er Universitetsbiblioteket, Blindern.
 

 

Publisert 25. mai 2010 16:40 - Sist endret 11. okt. 2019 13:56