Overgangangsordning for innpass av grunnfag i bachelorgraden

Har du fullført et grunnfag eller deler av et grunnfag i historie, kan du få dette innpasset i den nye gradstrukturen. For å få en gyldig 80-gruppe i historie med innpass av tidligere emner i historie gjelder følgende:

NB! Studenter som har grunnfag i historie fra en annen læringsinstitusjon enn UiO, se her

 

Studenter med HISG1: Eldre historie

Med HISG1 må du i tillegg ta 50 studiepoeng i historie. Minst 20 av studiepoengene må være i nyere historie. Følgende gjelder for å få en godkjent 80-gruppe i historie med innpass av HISG1:

1000-nivå i historie:

 På 1000-nivå må du ta HIS1300MET eller HIS1310 (eller begge) :

 • HIS1300MET- Nyere verdenshistorie med metodedel (20 studiepoeng)
 • HIS1310 – Nyere norsk historie (10 studiepoeng)

Studenter som får innpasset HISG1 i bachelorgraden, kan ikke ta emnene HIS1100 – Eldre verdenshistorie og HIS1110 – Eldre norsk historie.

2000-nivå i historie

 • Velger du å ta både HIS1300MET og HIS1310, må
  du i tillegg ta 10 studiepoeng i historie på 2000-nivå.
 • Velger du å ta bare HIS1300MET, må du i tilegg ta 20 studiepoeng i
  historie på 2000-nivå.
 • Velger du bare HIS1310, må du i tillegg ta 30
  studiepoeng i historie på 2000-nivå. 10 studiepoeng på 2000-nivå må da
  være i nyere historie.

3000-nivå i historie

HIS3090 – Fordypningsoppgave i historie, er obligatorisk for alle bachelorstudenter med 80-gruppe i historie.

 

Studenter med HISG2: Moderne historie

Med HISG2 må du i tillegg ta 50 studiepoeng i historie. Minst 20 av studiepoengene må være i eldre historie. Følgende gjelder for å få en godkjent 80-gruppe i historie med innpass av HISG2:

1000-nivå i historie

På 1000-nivå må du ta HIS1100 eller HIS1110 (eller begge):

 • HIS1100 – Eldre verdenshistorie (10 studiepoeng)
 • HIS1110 – Eldre norsk historie (10 studiepoeng)

Studenter som får innpasset HISG2 i bachelorgraden, kan ikke ta emnene HIS1300MET – Nyere verdenshistorie med metodedel og HIS1310 – Nyere norsk historie.

2000-nivå i historie

 • Velger du å ta både HIS1100 og HIS1110, må du i tillegg ta 20 studiepoeng i historie på 2000-nivå.
 • Velger du bare HIS1100 eller HIS1110, må du i tillegg ta 30 studiepoeng i historie på 2000-nivå. 10 studiepoeng på 2000-nivå må da være i eldre historie.

3000-nivå i historie

HIS3090 – Fordypningsoppgave i historie, er obligatorisk for alle bachelorstudenter med 80-gruppe i historie.

 

Studenter med HISG1 og HISG2/grunnfag historie :

Med innpass av både HISG1 og HISG2 (historie grunnfag) oppfyller du kravene til tre kronologisk, avgrensede kurs på 1000-nivå + 1000-emne med metodedel. I tillegg oppfyller du krav til 2 emner på 2000-nivå. Du har i tillegg oppfylt krav til emner innen nyere og eldre historie.

For å få en gyldig 80-gruppe i historie må du ta HIS3090 og et valgritt 2000-nivå emne i historie.

 

Hvilke emner regnes som nyere og eldre historie?

Emner på 1000-nivå: emner hvis koder begynner med HIS11xx er å regne som eldre historie. Emner hvis koder begynner med HIS13xx er å regne som nyere historie.

Emner på 2000-nivå: emner hvis koder begynner på 21xx er å regne som eldre historie. Emner som begynner med 23xx eller 24xx er å regne som nyere historie.

 

En oversikt over historieemner som tilbys (HIS-emner), finner du her.

For oppbygging og gjennomføring av bachelorgraden i historie, se denne siden.

 

 

 

Publisert 25. mai 2010 10:29 - Sist endret 4. juni 2015 09:23