Kunnskapsressurser - Side 13

Publisert 29. apr. 2010 10:56
Publisert 29. apr. 2010 10:56
Publisert 29. apr. 2010 10:56
Publisert 29. apr. 2010 10:55
Publisert 29. apr. 2010 10:55
Publisert 29. apr. 2010 10:55
Publisert 29. apr. 2010 10:55
Publisert 29. apr. 2010 10:55
Publisert 21. apr. 2010 14:21
Publisert 21. apr. 2010 14:20
Publisert 21. apr. 2010 14:18
Publisert 15. apr. 2010 11:31

Det er mulig å skrive både bacheloroppgave og masteroppgave innenfor rammen av Tingbokprosjektet.

Publisert 15. apr. 2010 11:29
Publisert 15. apr. 2010 11:21

De siste 20-30 årene har forskningen på norske trolldomsprosesser gradvis gitt oss bedre oversikt over fenomenet. Vi kan føle oss sikre på å ha funnet de fleste bevart prosesser fra det sekstende og søttende århundre, og vi har kunnet trekke mange interessante konklusjoner fra dette materialet. Men litteraturen om temaet er fortsatt ikke omfangsrik, og den forskningen som er gjort har etterlatt oss med minst like mange spørsmål som vi hadde på forhånd.

Publisert 15. apr. 2010 11:13

Tingbokprosjektet har stått bak utgivelser av såvel forskning som kilder i mer enn et tiår. Flere av titlene er blitt utsolgt, og disse kommer nå i elektroniske utgaver på disse sidene. Publikasjonene på denne listen viser noe av bredden i Tingbokprosjektets aktiviteter.

Bøkene kan kjøpes ved henvendelse til Hilde Sandvik.

Masteroppgaver fra og med 2005 finnes på nett eller på universitetesbibliotekene.

Publisert 17. mars 2010 10:46
Publisert 17. mars 2010 10:46
Publisert 17. mars 2010 10:46
Publisert 17. mars 2010 10:46