Kunnskapsressurser - Side 6

Publisert 19. mars 2013 10:42
Publisert 19. mars 2013 10:42
Publisert 19. mars 2013 10:42
Publisert 19. mars 2013 10:42
Publisert 19. mars 2013 10:42
Publisert 19. mars 2013 10:42
Publisert 19. mars 2013 10:42
Publisert 19. mars 2013 10:42
Publisert 19. mars 2013 10:42
Publisert 19. mars 2013 10:42
Publisert 19. mars 2013 10:42
Publisert 19. mars 2013 10:42
Publisert 19. mars 2013 10:42
Publisert 19. mars 2013 10:42
Publisert 19. mars 2013 10:42
Publisert 19. mars 2013 10:42
Publisert 19. mars 2013 10:42
Publisert 19. mars 2013 10:42
Publisert 19. mars 2013 10:42
Publisert 8. jan. 2013 17:31

Tingboksøk inneholder tingbokavskrifter fra en rekke fogderier. Nedenfor følger noen tips og råd for søk i denne databasen.

Publisert 8. jan. 2013 17:31

Digitalarkivet har både avskrifter av tingbøker og skannede tingbøker, skifteprotokoller og pantebøker.

Publisert 8. jan. 2013 17:20

Kongelige Rescripter, Resolutioner og Collegial-Breve forNorge : i Tidsrummet 1660-1813 / udgivne i Udtog af Fr. Aug. Wessel-Berg.

Dette utvalget av reskripter ble gjort av Fredrik August Wessel-Berg og utgitt i 1847. Wessel-Berg var en norsk jurist og embetsmann.

Det finnes også andre trykte samlinger.

Publisert 8. jan. 2013 17:20

Schous forordninger er en kronologisk oversikt over kongelige forordninger og åpne brev, samt trykte anordninger som ble utstedt i kongens eget navn og under hans segl, samlet av jurist og etatsråd Jacob Henrik Schou (1745-1840). (danske encyclopedi)

Forordning var en av mange betegnelser som ble brukt om lover eller rettsforskrifter av allmenn gyldighet og var en form for løpende lovgivning. Instrukser til embetsmenn ble ofte kalt reskripter.

Bind 1 er tilgjengeliggjort av tingbokprosjektet på UiOs nettsider, mens de resterende finnes digitalisert av Nasjonalbiblioteket. Serien er også utstyrt med et register.

Publisert 8. jan. 2013 17:20

For å bruke tingbøkene bør man kjenne lovgivningen. Her viser vi til noen av de viktigste samlingene.

Publisert 31. mai 2012 15:14

Mange av tingbøkene har blitt digitalisert. Tingbokprosjektet har gjort avskrift av en rekke tingbøker, mens i Riksarkivets digitalarkiv kan man finne både avskrifter og skannede originale tingbøker.

Nedenfor finnes linker til, samt veiledning i bruk av, databasene.