Tingbokprosjektets elektroniske bibliotek

I Tingbokprosjektets bibliotek vil du finne to typer utgivelser: Elektroniske utgaver av våre utsolgte bøker, og ikke tidligere utgitte kilder.

Den nye elektroniske utgavene er, så langt det har latt seg gjøre, sideidentiske med papirutgavene. Teksten er uforandret, men i noen tilfeller har den blitt forskjøvet i forhold til opprinnelig sidenummerering. For den alminnelige leser vil dette være uten betydning, men den som skal sitere disse avhandlingene bør sjekke papirutgavenes sidenummer.

Disse tekstene er lange, ofte på flere hundre sider. Derfor vil det for mange være en fordel å laste dem ned og lagre dem på egen maskin.  

Utsolgte avhandlinger

Bodil Chr. Erichsen, Kriminalitet og rettsvesen i Kristiania på slutten av 1600-tallet, opprinnelig utgitt av Tingbokprosjektet i 1993

Gunnar W. Knutsen, Trolldomsprosessene på Østlandet, som opprinnelig ble utgitt av Tingbokprosjektet i 1998.

Margit Løyland, Slagsmål, leiermål og bøtlagte egder 1600-1700, som opprinnelig ble utgitt av Tingbokprosjektet i 1992. s. 1-63, s. 64-120, s. 121-168.

Kildeutgaver

Tingbok for Aker 1681

Tingbok for Aker 1682

Tingbok for Aker 1684

Tingbok for Aker 1685 er trykt og kan bestilles fra Hilde Sandvik

Tingbok for Aker 1686

Tingbok for Aker 1687

Tingbok for Lier, Røyken og Hurum 1680

Tingbok for Lier, Røyken og Hurum 1681

Tingbok for Lier, Røyken og Hurum 1682

Tingbok for Lier, Røyken og Hurum 1683

Tingbok for Lier, Røyken og Hurum 1684

Tingbok for Lier, Røyken og Hurum 1685 er trykt og kan bestilles fra Hilde Sandvik

Tingbok for Lier, Røyken og Hurum 1686

Tingbok for Lier, Røyken og Hurum 1687 

Publisert 25. feb. 2021 13:38 - Sist endret 25. feb. 2021 13:38