Chr. Vs NORSKE LOV: Første Bog. 16 Cap.


[Til registeret]

16 Cap. Om Granskninger


Naar nogen beklager sig forurettet at være paa Jord, Eng, Skovskifter, Gierder, Vandfald, Bygning, Græsning i Fællet, eller Avret, Markeskiel, Fiskeri, og alt andet saadant, som ikke kand kiendes paa, før end Syn, eller Besigtelse, skeer, da skal Sorenskriveren med sex Lavrettis Mænd, som Fogden opnævner, komme paa Aastæderne, og der granske og besigte, hvorledis det haver sig dermed; Paa hvilken Granskning og Besigtelse Dommeren bør strax paa Aastædet dømme, som ret er; Paaskader nogen, da stævnis det ind for Lavmanden.
[Til registeret]

Publisert 1. sep. 2010 12:15