Chr. Vs NORSKE LOV: Første Bog. 18 Cap.


[Til registeret]

18 Cap. Om Pinlig Forhør


Ingen skal pinligen forhøris, uden hand tilforn er dømt til Døde for nogen Ugierning, med mindre det er in crimine Majestatis i højeste Grad, hvor Sagens Beskaffenhed ikke lider, at den almindelig Lands Proces kand følgis.
[Til registeret]

Publisert 1. sep. 2010 12:17